Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Voormalig kantoor Diepeveen in Rotterdam

Gebouw

Pelgrimsstraat 1
3029BH Rotterdam
Zuid Holland

Bouwjaar: 1929-1930
Architect: W. Kromhout Czn.


Beschrijving van Voormalig kantoor Diepeveen

Inleiding KANTOOR annex WONING en MAGAZIJN "Diepeveen", gebouwd in 1929-1930 naar ontwerp van W. Kromhout Czn. in Kubistisch Expressionistische stijl, in opdracht van de N.V. Handelsmaatschappij W.B. Diepeveen & Co. Het gebouw sloot aan op al bestaande magazijngebouwen van de firma. Achter het bedrijfspand had Diepeveen een privé-spoorlijn laten aanleggen, zodat de ijzerwaren direct van het gebouw in wagons konden worden gehesen. N.B. In 1973 verliet de firma Diepeveen het pand. Het pand heeft sindsdien allerlei wijzigingen ondergaan. Na enkele jaren leegstand werd het pand in 1989 uitwendig gerestaureerd. Inmiddels is het in gebruik als kantoor- en atelierruimte. De oorspronkelijke detaillering van het interieur, Amerikaans grenen vloeren en lambrizering en decoratief tegelwerk, is niet meer aanwezig. Omschrijving Het voormalige bedrijfspand van Diepeveen is gesitueerd op een smal driehoekig kavel tussen de Hudsonstraat en de Pelgrimstraat en opgetrokken in zwart gesintelde baksteen, met - grotendeels in het zicht gehouden - betonnen afdekbanden, draagstukken, lateien en vensterbanken, onder een plat dak. Vloeren en dak zijn van gewapend beton. Het gebouw bestaat uit een vrij rechthoekig (taps toelopend) magazijngedeelte (32 meter lang) en een zeer smal blokvormig hoekvolume, waarin de woning annex kantoor gevestigd waren, en dat de sokkel vormt voor de 30 meter hoge vierkante (reclame)toren. Achter het magazijn bevindt zich nog een smal (iets lager) bedrijfsgedeelte dat later is toegevoegd. Het kantoor- annex woongedeelte is samengesteld uit diverse bouwvolumes die tot en met de vierde bouwlaag steeds verder terugliggen en waarboven de reclametoren uitsteekt. De gevels aan de Pelgrimstraat zijn recht, terwijl het meest oostelijke bouwvolume aan de Hudsonstraatzijde naar de hoek is afgeschuind. De (sobere) ingang bevindt zich in het één bouwlaag hoge entreeportaal met een laag lessenaarsdak aan de oostzijde. De oostgevel is slechts 6 meter breed en bevat twee geprofileerde houten deuren met een zich trapsgewijs naar boven verbredend venster. Tussen beide deuren bevindt zich een smal rechthoekig venster. Eén deur gaf oorspronkelijk toegang tot de kantoren en de andere tot de woning van de magazijnmeester op de verdiepingen. De vensters, met houten kozijnen, wisselen per muurvlak in afmeting en vorm. Op de tweede verdieping aan de Pelgrimstraatzijde bevindt zich een balkon met gemetselde borstwering. De vierkante toren bevat aan drie zijden een smalle nis waarin, in kapitalen, de naam "Diepeveen" (van boven naar beneden te lezen) is aangebracht met wit geglazuurde steentjes op een blauw geglazuurd ondervlak. De top van de toren is gearticuleerd met verticale stroken siermetselwerk en een vierkant luifeldak waarboven de achtzijdige schoorsteen uitsteekt. Een inwendige stalen spiltrap voert tot in de top van de toren. Het magazijngedeelte van twee bouwlagen heeft aan de Pelgrimstraat en Hudsonweg vrijwel identieke gevels met op de begane grond drie grote laaddeuren met een omlijsting van twee smalle vensters aan weerszijden van de deur en een breed bovenlicht. Op de verdieping bevindt zich in het midden een laaddeur waarboven een ijzeren hijsbalk is aangebracht, geflankeerd door kleine rechthoekige vensters en links en rechts een drieledig venster. De gevels van de latere aanbouw bevatten ieder op de begane grond een hoge dubbele houten garagedeur geflankeerd door twee smalle rechthoekige vensters en op de verdieping aan de noordzijde in het midden een dubbel rechthoekig venster geflankeerd door twee rechthoekige vensters en aan de zuidgevel vier rechthoekige vensters. Waardering Kantoor, annex woning en magazijn "Diepeveen" gebouwd in 1929-1930 is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, architectuurhistorische en beeldbepalende waarde, alsmede van belang binnen het oeuvre van de architect W. Kromhout Czn. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 524324
Laatste wijziging: 2014-10-12 19:38:37.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Voormalig kantoor Diepeveen in Rotterdam

Het Vertrouwen

Schans 137
Rotterdam
MOLENROMP - restant van de uit 1853 daterende korenmolen "Het Vertrouwen" in oorsprong gebouwd als hoog model stenen bovenkruier met stellin..

De Distilleerketel

Voorhaven 134
Rotterdam
MOLENROMP - restant van de uit 1727 daterende moutmolen 'de Distilleerketel', in oorsprong gebouwd als ronde stenen bovenkruier met stelling..

Pand met verdieping, ter breedte van negen vensterassen. Lodewijk XV-ingangspartij; venster met 12-ruits-ramen

Voorhaven 57
Rotterdam
Pand met verdieping, ter breedte van negen vensterassen, derde kwart 18e eeuw. Lodewijk XV-ingangspartij; venster met 12-ruits-ramen.

Pand met puntgevel, waarin geprofileerde en getoogde vensteromlijstingen en een topsieranker. In de sluitsteen van de inrijpoort met jaartal

Voorhaven 82
Rotterdam
Pand uit de 17e eeuw met puntgevel, waarin geprofileerde en getoogde vensteromlijstingen en een topsieranker. In de sluitsteen van de inrijp..

Pand met topgevel - oorspronkelijk trapgevel

Voorhaven 82
Rotterdam
Pand met topgevel - oorspronkelijk trapgevel - uit de 17e eeuw. 19e eeuwse bekroning met inzwenkende zijkanten. De vensters van de verdiepin..

Kaart & Routeplanner

Route naar Voormalig kantoor Diepeveen in Rotterdam