Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Centraal plan in Rotterdam

Woonhuis

Dresselhuysstraat 3 a
3039ZH Rotterdam
Zuid Holland

Bouwjaar: 1931-1939


Beschrijving van Centraal plan

Inleiding Aan de ZO-kop geopend, doch verder gesloten wigvormig WOONBLOK met PORTIEK-ETAGEWONINGEN en (gedeeltelijk) WINKELS op de begane grond, dat het zuidoostelijk deel vormt van het stedebouwkundig ensemble het "Centraal Plan" en gebouwd is gedurende de jaren 1937-1939. Omschrijving Aan de Stadhoudersweg omvat het bouwblok vijf bouwlagen en een kelderverdieping, waarbij zich op de hoek met de Statenweg en de hoek met de Dresselhuysstraat winkels bevinden. Dit bouwvolume bevat zes Haagse portieken, elk zes woningen ontsluitend, met aan weerszijden hiervan op de begane grond een rechthoekig (keuken)venster en de voordeuren van de begane grond woningen. Deze voordeuren en de portieken zijn bereikbaar via een gezamenlijke brede betonstenen bordestrap. Ter hoogte van de kelderverdieping bevindt zich per woningtravee een vierledige lage vensterstrook. De eerste verdieping bevat per woningtravee een breed geleed venster en boven de portieken een rechthoekig venster met horizontale roedenverdeling. Op de tweede en derde verdieping heeft iedere woning een ondiep balkon met stalen borstwering waarachter een venster en deur en (aansluitend) ernaast per woningtravee een breed geleed venster. De vierde verdieping ligt terug achter een doorlopend balkon met bakstenen borstwering en stalen reling. Aan de Dresselhuysstraat is het bouwblok geheel rechts (zijgevel Stadhoudersweg) vijf bouwlagen hoog en bevat per verdieping rechts en links een breed geleed venster en in het midden een smaller geleed venster. Links hiervan is het bouwblok geknikt en omvat het vier bouwlagen en een kelderverdieping. In dit bouwvolume bevindt zich een portiek (drie woningen ontsluitend) waarboven een verticale vensterstrook met horizontale roedenverdeling. Links van de portiek bevinden zich per woningtravee brede gelede vensters en rechts ervan per woningtravee twee brede gelede vensters. Verder in de Dresselhuysstraat loopt het bouwblok schuin richting Statensingel en omvat het eveneens vier bouwlagen en een kelderverdieping, welke echter iets minder hoog zijn opgetrokken. Dit bouwvolume bevat geheel rechts een Haagse portiek ten behoeve van twee woningen met links ervan de voordeur tot een begane grond woning en links drie Haagse portieken (ten behoeve van vier woningen) geflankeerd door de voordeuren van begane grond woningen. Dit bouwvolume is voorzien van voortuinen. Portiek en flankerende voordeuren zijn bereikbaar via een gezamenlijke brede betonstenen bordestrap. Op de eerste verdieping bevindt zich boven de portieken een rechthoekig venster met horizontale roedenverdeling. Op de eerste en tweede verdieping bevinden zich aan weerszijden van de portieken (gespiegeld) ondiepe balkons met stalen borstwering met een deur en gelede vensters. De derde verdieping is voorzien van loggia's met in het midden een stalen kolom. In de loggia bevinden zich links en rechts (gespiegeld) dubbele deuren en een breed venster, beide met bovenlichten. Links van dit bouwdeel is het bouwblok open. Hier is het binnenterrein toegankelijk. De zijgevel van het bouwdeel bevat per bouwlaag geheel links en rechts een smal rechthoekig venster. Aan de Statensingel volgt het bouwblok de schuine rooilijn van de straat en omvat het drie bouwlagen en een souterrain. Ook hier zijn de begane grond woningen voorzien van voortuinen. Dit bouwvolume bevat twee Haagse portieken (elk voor vier bovenwoningen), geflankeerd door de inpandig gelegen voordeuren van de begane grond woningen, bereikbaar middels betonstenen trappen. De eerste verdieping, boven de portieken, rust op stalen kolommen. Hierboven bevindt zich op de eerste verdieping een rechthoekig venster met horizontale roedenverdeling. Aan weerszijden van de portiek zijn de woningen gespiegeld en voorzien van een balkon met stalen borstwering. Achter de balkons bevinden zich dubbele deuren en ernaast drieledige vensters, alle met bovenlichten. Naast de deuren bevindt zich (aansluitend) per woning een breed geleed venster. Boven de vensters op de tweede verdieping bevinden zich betonnen luifels. De zijgevel van dit bouwvolume (aan de Dresselhuysstraat) bevat in het midden per verdieping een klein balkon met stalen borstwering en erachter een dubbele deur met bovenlicht. Op de begane grond bevindt zich hier een trapje naar de tuin. Links en rechts van de balkons bevinden zich rechthoekige vensters. Geheel links, naar de hoek met de Statenweg, omvat het bouwblok weer vijf bouwlagen. Hier bevindt zich rechts een portiek (voor drie woningen) met erboven een verticale vensterstrook met kleine roedenverdeling. Links van de portiek is dit bouwvolume vier vensterassen breed en bevat per vensteras op iedere bouwlaag een breed geleed venster. Aan de Statenweg omvat het bouwblok vijf bouwlagen en een kelderverdieping en bevinden zich op de begane grond geheel links (hoek Stadhoudersweg) en geheel rechts winkels. Rechts bevat dit bouwvolume twee Haagse portieken (elk voor zes woningen) met op de begane grond aan weerszijden hiervan winkels op de begane grond. Links bevinden zich vier Haagse portieken (elk voor zes woningen) met aan weerszijden hiervan de voordeuren voor begane grond woningen. (Uiterst links alleen rechts een voordeur.) Deze vier portieken en hun flankerende voordeuren zijn bereikbaar via gezamenlijke brede betonstenen bordestrappen. Ter hoogte van de kelderverdieping bevinden zich per woningtravee twee lage vensters. Op de eerste verdieping bevindt zich per woning een breed geleed venster en boven de portieken een rechthoekig venster. Op de tweede en derde verdieping bevindt zich per woning (gespiegeld) een ondiep balkon met stalen borstwering waarachter een venster en deur en (aansluitend) ernaast een breed geleed venster. De vierde verdieping ligt terug achter een doorlopend balkon, conform aan de Stadhoudersweg. De achtergevels van de bouwdelen aan de Stadhoudersweg en Statenweg hebben per woning een balkon met bakstenen borstwering en kolenhok. De achtergevel van de Statensingel heeft per bouwlaag een breed balkon met stalen borstwering en de achtergevel aan de Dresselhuysstraat heeft per woning op de eerste en tweede verdieping een balkon met stalen borstwering met bakstenen berghok. Waardering WOONBLOK met PORTIEK-ETAGEWONINGEN en WINKELS, als zuidwestelijk deel van het stedebouwkundig ensemble het "Centraal Plan", gebouwd in 19371-1939 naar ontwerp van de architecten J.H. van den Broek, A. Otten en W.Th. ten Bosch en wegens concentratie van voorzieningen in het ensemble, van algemeen belang vanwege de stedebouwkundige, architectuurhistorische en woningtypologische waarde. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 524312
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Centraal plan in Rotterdam

Centraal plan

Stadhoudersweg 99
Rotterdam
Inleiding Rechthoekig gesloten WOONBLOK met PORTIEK-ETAGEWONINGEN en (gedeeltelijk) WINKELS op de begane grond, dat het noordoostelijk bou..

Centraal plan

Stadhoudersweg 130
Rotterdam
Inleiding Aan de ZW-kop geopend, doch verder gesloten - wigvormig WOONBLOK met PORTIEK-ETAGEWONINGEN en (gedeeltelijk) WINKELS op de began..

Centraal Plan

Stadhoudersweg 133
Rotterdam
Inleiding Aan de ZO-kop geopend, doch verder gesloten WOONBLOK van min of meer rechthoekige vorm met PORTIEK-ETAGEWONINGEN en WINKELS op d..

Sportfondsenbad Rotterdam Noord

Van Maanenstraat 8
Rotterdam
Inleiding SPORTFONDSENBAD "Rotterdam Noord", een combinatiebad omvattende een amfibiebad en een openlucht bad met zonneweide, gebouwd in 1..

Half vrijstaand woonblok met maisonettes en portiek-etagewoningen

Schepenstraat 60a
Rotterdam
Inleiding Half vrijstaand WOONBLOK met MAISONETTES en PORTIEK-ETAGEWONINGEN gebouwd in 1936-1937 naar ontwerp in Nieuw Zakelijke trant van..

Kaart & Routeplanner


Foto's (2)