Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Centraal plan in Rotterdam

Woonhuis

Stadhoudersweg 130
3039CM Rotterdam
Zuid Holland

Bouwjaar: 1931-1939


Beschrijving van Centraal plan

Inleiding Aan de ZW-kop geopend, doch verder gesloten - wigvormig WOONBLOK met PORTIEK-ETAGEWONINGEN en (gedeeltelijk) WINKELS op de begane grond, dat het zuidwestelijk deel vormt van het stedebouwkundig ensemble het "Centraal Plan" en gebouwd is gedurende de jaren 1937-1939. Omschrijving Aan de Stadhoudersweg omvat het bouwblok vijf bouwlagen en een kelderverdieping, waarbij zich op de hoek met de Statenweg winkels bevinden. Dit bouwvolume bevat zes betegelde portieken, elk ten behoeve van acht woningen (boven de winkels zeven) waarin zich op de begane grond tevens een stalen deur met traliewerk en venster bevindt naar de kelderverdieping. Boven de portieken bevinden zich doorlopende verticale vensterstroken met een kleine roedenverdeling. Ter hoogte van de kelderverdieping bevinden zich per woningtravee drie lage vensters. Op de overige bouwlagen bevinden zich per woningtravee brede gelede vensters. De vierde verdieping ligt terug achter een doorlopend balkon met bakstenen borstwering en stalen reling. Aan de Statenweg telt het bouwblok eveneens vijf bouwlagen en een kelderverdieping en bevinden zich op de hoek met de Stadhoudersweg en de hoek met de Statensingel winkels op de begane grond. Dit bouwvolume bevat vijf Haagse portieken voor elk zes woningen, waarvan de linker drie worden geflankeerd door de voordeuren voor de begane grond woning. De portieken en de flankerende voordeuren zijn te bereiken via een gezamelijke brede betonstenen bordestrap. Ter hoogte van de kelderverdieping bevinden zich per woningtravee twee lage vensters. Op de eerste verdieping bevindt zich per woning een breed geleed venster en boven de portieken een rechthoekig venster. Op de tweede en derde verdieping bevindt zich per woning (gespiegeld) een ondiep balkon met venster en deur en (aansluitend) ernaast een breed geleed venster. De vierde verdieping ligt terug achter een doorlopend balkon, conform aan de Stadhoudersweg. Aan de Statensingel omvat het bouwblok geheel rechts (hoek Statenweg) een bouwvolume van vijf bouwlagen en een kelderverdieping. Hierin bevinden zich (boven de winkels van de Statenweg) twee vensterassen met brede gelede vensters. Links bevat dit bouwvolume een portiek (voor zes woningen) waarboven een verticale vensterstrook met kleine roedenverdeling en rechts hiervan per verdieping twee brede gelede vensters. Aansluitend volgt de gevel van het bouwblok in westelijke richting de schuine rooilijn van de Statensingel en omvat hier drie bouwlagen met souterrain. De begane grond woningen zijn voorzien van voortuinen. Dit bouwvolume bevat twee Haagse portieken (elk voor vier bovenwoningen), geflankeerd door de inpandig gelegen voordeuren van de begane grond woningen, bereikbaar middels betonstenen trappen. De eerste verdieping, boven de portieken, rust op stalen kolommen. Hierboven bevindt zich op de eerste verdieping een rechthoekig venster met horizontale roedenverdeling. Aan weerszijden van de portiek zijn de woningen gespiegeld en alle voorzien van een balkon met stalen borstwering. Achter de balkons bevinden zich dubbele deuren en ernaast een drieledig venster, alle met bovenlichten. Naast de deuren bevindt zich (aansluitend) per woning een breed geleed venster. Boven de vensters op de tweede verdieping bevinden zich betonnen luifels. De zijgevel van dit bouwvolume (aan de Van Beuningenstraat) bevat in het midden per verdieping een klein balkon met stalen borstwering en erachter een dubbele deur met bovenlicht. Op de begane grond bevindt zich hier een trapje naar de tuin. Links en rechts van de balkons bevinden zich rechthoekige vensters. Naast deze zijgevel aan de Van Beuningenstraat is het bouwblok open en is het binnenterrein toegankelijk. Het bouwvolume links van de opening, loopt schuin richting Stadhoudersweg en bestaat uit vier bouwlagen en een kelderverdieping. De begane grond woningen zijn voorzien van individuele voortuinen. De zijgevel van dit bouwdeel (naast toegang tot binnenterrein) bevat per bouwlaag geheel links en rechts een smal rechthoekig venster. Het bouwdeel bevat vier Haagse portieken (elk voor vier woningen) met aan weerszijden hiervan een venster en de voordeuren voor de begane grond woningen. Portiek en flankerende voordeuren zijn bereikbaar via een gezamenlijke brede betonstenen bordestrap. Op de eerste verdieping bevindt zich boven de portiek een rechthoekig venster met horizontale roedenverdeling. Op de eerste en tweede verdieping bevinden zich aan weerszijden van de portiek (gespiegeld) ondiepe balkons met stalen borstwering met een deur en gelede vensters. Daarnaast bevinden zich per woningtravee brede gelede vensters. De derde verdieping is voorzien van een loggia met in het midden een stalen kolom. In de loggia bevinden zich links en rechts (gespiegeld) dubbele deuren en een breed venster, beide met bovenlichten. Links van dit bouwvolume maakt het bouwblok een knik richting Stadhoudersweg. Hier bevindt zich een portiek (voor vier woningen) waarboven een verticale vensterstrook met kleine roedenverdeling. Rechts van deze portiek bevindt zich per bouwlaag een geleed rechthoekig venster. Links van de portiek is het bouwblok vijf bouwlagen hoog en vormt het de zijgevel van het bouwdeel aan de Stadhoudersweg. Ter hoogte van het souterrain bevinden zich hier twee lage vensters. Op de begane grond bevinden zich links twee brede en rechts twee smallere rechthoekige vensters. Op de eerste tot en met derde verdieping bevinden zich links brede balkons met stalen borstwering, waarachter zich links en rechts deuren bevinden en in het midden een breed venster. Rechts van het balkon bevindt zich per verdieping een smal rechthoekig venster. Op de vierde verdieping bevinden zich vier kleine rechthoekige vensters. De achtergevels van de bouwdelen aan de Statenweg en Stadhoudersweg hebben per woning een balkon met bakstenen borstwering en kolenhok. De achtergevel van de Statensingel heeft per bouwlaag een breed balkon met stalen borstwering en de achtergevel van de Van Beuningenstraat heeft per woning op de eerste en tweede verdieping een balkon met stalen borstwering met bakstenen berghok. Voor het overige gelden dezelfde kenmerken als beschreven in de complexbeschrijving. Waardering WOONBLOK met PORTIEK-ETAGEWONINGEN en WINKELS, als ZW-deel van het stedebouwkundig ensemble het "Centraal Plan", gebouwd in 1937-1939 naar ontwerp van de architecten J.H. van den Broek, A. Otten en W.Th. ten Bosch en wegens concentratie van voorzieningen in het ensemble, van algemeen belang vanwege de stedebouwkundige, architectuurhistorische en woningtypologische waarde. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 524311
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Centraal plan in Rotterdam

Centraal Plan

Stadhoudersweg 133
Rotterdam
Inleiding Aan de ZO-kop geopend, doch verder gesloten WOONBLOK van min of meer rechthoekige vorm met PORTIEK-ETAGEWONINGEN en WINKELS op d..

Centraal plan

Dresselhuysstraat 3a
Rotterdam
Inleiding Aan de ZO-kop geopend, doch verder gesloten wigvormig WOONBLOK met PORTIEK-ETAGEWONINGEN en (gedeeltelijk) WINKELS op de begane ..

Centraal plan

Stadhoudersweg 99
Rotterdam
Inleiding Rechthoekig gesloten WOONBLOK met PORTIEK-ETAGEWONINGEN en (gedeeltelijk) WINKELS op de begane grond, dat het noordoostelijk bou..

Woningcomplex De Eendracht

Statenweg 39
Rotterdam
Inleiding Als woningcomplex Vroesenlaan bekend U-vormig WOONHOF met 84 ETAGEGEWONINGEN, een KLEUTERSCHOOL en een WINKEL gebouwd tussen 193..

Sportfondsenbad Rotterdam Noord

Van Maanenstraat 8
Rotterdam
Inleiding SPORTFONDSENBAD "Rotterdam Noord", een combinatiebad omvattende een amfibiebad en een openlucht bad met zonneweide, gebouwd in 1..

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)