Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Centraal Plan in Rotterdam

Woonhuis

Stadhoudersweg 133
3039EH Rotterdam
Zuid Holland

Bouwjaar: 1931-1939


Beschrijving van Centraal Plan

Inleiding Aan de ZO-kop geopend, doch verder gesloten WOONBLOK van min of meer rechthoekige vorm met PORTIEK-ETAGEWONINGEN en WINKELS op de begane grond, dat het noordwestelijke deel vormt van het stedebouwkundig ensemble het "Centraal Plan" en is gebouwd gedurende de jaren 1931-1934. Omschrijving Het blok omvat aan de Statenweg en Stadhoudersweg vijf bouwlagen met kelder en aan de Vroesenlaan en Van der Meydestraat vier bouwlagen. Aan de Stadhoudersweg bevinden zich naast de hoek met de Statenweg op de begane grond twee winkels. De woningen aan de Stadhoudersweg worden ontsloten door middel van zes betegelde portieken, ieder voor acht woningen, en één portiek direct naast de winkels voor drie woningen. De woningen zijn aan weerszijden van de portieken gespiegeld en zijn in de gevel voorzien van brede gelede vensters. Boven de portiek bevindt zich een verticale vensterstrook met kleine roedenverdeling. De bovenste (vierde) verdieping ligt teruggerooid achter een doorlopend balkon met bakstenen borstwering en een stalen buisvormige reling. Ter hoogte van de kelder bevinden zich per woningtravee drie tweeledige lage vensters. Vier woningen op de tweede en derde verdieping boven de winkels zijn voorzien van ondiepe balkons met stalen borstwering. De zijgevel aan de Vroesenlaan heeft op de eerste tot en met derde verdieping brede balkons met stalen borstwering en bevat drie vensters per verdieping, waarvan de linker en rechter met deur. Op de begane grond bevinden zich alleen drie vensters, op de vierde verdieping bevinden zich vier vensters. Aan de Vroesenlaan is het bouwblok naast deze zijgevel open en is het binnenterrein bereikbaar. Het links van de doorgang liggende bouwvolume ligt teruggerooid achter een pleintje en is voorzien van voortuinen met een lage bakstenen muur met stalen reling. Dit bouwvolume omvat twee Haagse portieken, ieder vier woningen ontsluitend. Aan weerszijden van de portieken bevinden zich de voordeuren tot de begane grond woningen. Op de eerste verdieping bevindt zich per woningtravee een balkon. Op de tweede en derde verdieping per twee woningtraveeën een doorlopend balkon. Op ieder balkon bevinden zich twee dubbele deuren, waarnaast per woning een smal en een breed venster. Per woningtravee bevindt zich boven de bovenste vensters een stalen hijsbalk. Aan de Van der Meydestraat bevindt zich een lang bouwdeel van vier bouwlagen met vier portieken met ieder vier voordeuren en geheel rechts hiervan één portiek met twee voordeuren. Aan weerszijden van de linker drie portieken bevindt zich een smal venster met bovenlicht (hier en daar nog oorspronkelijk, met glas-in-lood) en hierboven per verdieping bredere tweeledige vensters. Per woningtravee bevindt zich hiernaast een breed geleed venster. De brede vensterpuien kragen over de eerste en tweede verdieping per twee woningtraveeën uit. De derde verdieping is hierboven voorzien van loggia's met bakstenen borstwering met stalen reling. Nr.38 bevat een doorgang naar het binnenterrein. Links hiervan (tot aan de hoek met de Statenweg) bevindt zich een bouwvolume van vijf bouwlagen, waarin twee inpandige portieken met twee voordeuren, ieder voor vier woningen. Op de begane grond bevindt zich hier een winkel. Op de verdiepingen bevinden zich brede (gelede) vensters en de tweede en derde verdieping zijn tevens voorzien van ondiepe balkons met stalen borstwering. De vierde verdieping ligt terug achter een doorlopend balkon, conform aan de Stadhoudersweg. Aan de Statenweg bevinden zich op de begane grond winkels met ertussen drie Haagse portieken, die elk zes woningen ontsluiten. Op de eerste verdieping bevinden zich brede gelede vensters en rechthoekige vensters met horizontale roedenverdeling boven de portieken. Op de tweede en derde verdieping zijn de woningen aan weerszijden van de portieken gespiegeld en voorzien van ondiepe balkons waarachter een venster en een deur en ernaast (aansluitend) een breed venster per woningtravee. De vierde verdieping ligt terug achter een doorlopend balkon, conform aan de Stadhoudersweg. De achtergevels zijn per woning voorzien van een balkon met bakstenen borstwering en betonstenen afdekplaat. De vierde verdieping ligt terug achter een doorlopend balkon. Voor het overige gelden dezelfde kenmerken als omschreven in de complexbeschrijving. Waardering WOONBLOK met PORTIEK-ETAGEWONINGEN en WINKELS, als noordwestelijk deel van het stedebouwkundig ensemble het "Centraal Plan", gebouwd in 1931-1934 naar ontwerp van de architecten J.H. van den Broek, A. Otten en W.Th. ten Bosch en wegens concentratie van voorzieningen in het ensemble, van algemeen belang vanwege de stedebouwkundige, architectuurhistorische en woningtypologische waarde. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 524310
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Centraal Plan in Rotterdam

Centraal plan

Stadhoudersweg 130
Rotterdam
Inleiding Aan de ZW-kop geopend, doch verder gesloten - wigvormig WOONBLOK met PORTIEK-ETAGEWONINGEN en (gedeeltelijk) WINKELS op de began..

Centraal plan

Stadhoudersweg 99
Rotterdam
Inleiding Rechthoekig gesloten WOONBLOK met PORTIEK-ETAGEWONINGEN en (gedeeltelijk) WINKELS op de begane grond, dat het noordoostelijk bou..

Centraal plan

Dresselhuysstraat 3a
Rotterdam
Inleiding Aan de ZO-kop geopend, doch verder gesloten wigvormig WOONBLOK met PORTIEK-ETAGEWONINGEN en (gedeeltelijk) WINKELS op de begane ..

Woningcomplex De Eendracht

Statenweg 39
Rotterdam
Inleiding Als woningcomplex Vroesenlaan bekend U-vormig WOONHOF met 84 ETAGEGEWONINGEN, een KLEUTERSCHOOL en een WINKEL gebouwd tussen 193..

Sportfondsenbad Rotterdam Noord

Van Maanenstraat 8
Rotterdam
Inleiding SPORTFONDSENBAD "Rotterdam Noord", een combinatiebad omvattende een amfibiebad en een openlucht bad met zonneweide, gebouwd in 1..

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)