Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Oud-Crailo: historische tuin- en parkaanleg in Huizen

Tuin Park Landgoed

Museumlaan 1
1272RH Huizen
Noord Holland

Bouwjaar: ca. 1856 1856 ca. 1856


Beschrijving van Oud-Crailo: historische tuin- en parkaanleg

Inleiding HISTORISCHE PARK- EN TUINAANLEG uit omstreeks 1856 respectievelijk 1929, deel uitmakend van het complex "Landhuis Oud-Crailo". Omschrijving Van de 19de-eeuwse landschappelijke parkaanleg van J.D. Zocher jr. is door de verkaveling van het landgoed slechts een klein gedeelte bewaard gebleven. Duidelijk herkenbaar is de rechte lindenlaan met dubbele boombeplanting die vanaf de Beukenlaan naar de zuidoostgevel van het huis leidt. Het vervolg van deze laan langs de voorgevel van het huis naar de tuinmanswoning is ook nog aanwezig. De gebogen oprijlaan vanaf de Museumlaan en enkele solitairen en boomgroepen zijn eveneens restanten van de 19de-eeuwse landschappelijke parkaanleg. De tuinaanleg in Nieuw Architectonische tuinstijl voor de zuidwestgevel van het huis heeft een kwartcirkelvormige hoofdvorm en wordt aan drie zijden begrensd door wandelpaden. Aan weerszijden van de veranda geven gemetselde trappen in etappes toegang tot de lager gelegen tuinaanleg. De trappen leiden naar de buitenste rechte paden die schuin weglopen. Gezien vanuit het huis wordt het rechter pad geflankeerd door een manshoge haag en langs het linker pad ligt een gemetseld muurtje als afscheiding van het iets hoger gelegen tuingedeelte voor de zuidoostgevel. Voor de veranda een betonnen bloembak en langs de schuine paden brede bloemenborders en lage struiken. Het rechte pad in de middenas van de zuidwestgevel wordt ongeveer halverwege onderbroken door een vierkant bassin en eindigt bij een sierbol op sokkel en een berceau. Rondom het huis staan enkele oudere solitairen en boomgroepen. Waardering De restanten van de 19de-eeuwse parkaanleg van Zocher jr. en de tuinaanleg uit 1929 zijn, als historisch-functionele onderdelen van het complex "Landhuis Oud-Crailo", van algemeen belang vanwege de tuinhistorische waarde en de gaafheid van met name de tuin in Nieuw Architectonische tuinstijl, door tuinarchitect Reyers in nauwe samenhang met het huis ontworpen. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 524269
Laatste wijziging: 2014-10-11 14:08:13.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Oud-Crailo: historische tuin- en parkaanleg in Huizen

Oud-Crailo: landhuis

Museumlaan 1
Huizen
Inleiding LANDHUIS Oud-Crailo uit omstreeks 1856, hoofdonderdeel van het gelijknamige complex. Omschrijving In hoofdvorm symmetrisch opge..

Oud-Crailo: toegangshek

Museumlaan 1
Huizen
Inleiding TOEGANGSHEK uit omstreeks 1923, deel uitmakend van het complex "Landhuis Oud-Crailo". Het toegangshek bevindt zich bij de oosteli..

Oud-Crailo: toegangshek

Museumlaan 1
Huizen
Inleiding TOEGANGSHEK uit omstreeks 1923, deel uitmakend van het complex "Landhuis Oud-Crailo". Het toegangshek bevindt zich bij de westeli..

Oud-Crailo: twee grenspalen

Museumlaan 1
Huizen
Inleiding Twee vermoedelijk 19de-eeuwse GRENSPALEN die deel uitmaken van het complex "Landhuis Oud-Crailo". De hardstenen palen staan aan w..

Oud-Crailo: tuinmanswoning

Museumlaan 3
Huizen
Inleiding TUINMANSWONING uit 1890, deel uitmakend van het complex "Landhuis Oud-Crailo". Omschrijving De tuinmanswoning heeft een onrege..

Kaart & Routeplanner

Route naar Oud-Crailo: historische tuin- en parkaanleg in Huizen