Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Rusthof: aanleg in Leusden

Graf Begraafplaats

Dodeweg 29
3832RE Leusden
Utrecht

Bouwjaar: 1929-1931


Beschrijving van Rusthof: aanleg

Complexonderdeel 1 De AANLEG van de ALGEMENE BEGRAAFPLAATS wordt gekenmerkt door een landschappelijk opzet met kronkelende paden en glooiingen in combinatie met een formele aanleg rond het aulacomplex aan de noordwestzijde van de begraafplaats. Aan de noordzijde loopt vanaf de Dodeweg een korte oprijlaan naar het rechthoekige voorplein met in het midden een rechthoekig plantsoen, dat grenst aan het aulacomplex. Aan de zuidzijde van het aulacomplex ligt een rechthoekig plein, dat links en rechts aansluit op een in zuidelijke richting lopende grote laan. Tussen de beide, ten opzichte van elkaar wigvormig lopende lanen, die eindigen in een rotonde, is een groot gazon gesitueerd, beplant met solitairbomen. Aan weerszijden van de lanen liggen graven. In overeenstemming met bodemgesteldheid van het terrein bestaat de beplanting van de begraafplaats voor het merendeel uit naaldbomen, coniferen en rhododendronstruiken. De paden zijn deels onverhard. Aan de oostzijde van het voorplein ligt het Russisch ereveld. Dit gedeelte van de begraafplaats is rechthoekig van vorm en heeft een geometrische aanleg met aan het einde van de middenas een gedenknaald. Aan weerszijden van de middenas liggen de graven, alle voorzien van een identieke steen uit 1975 (vallen buiten de bescherming). Deze begraafplaats wordt omgeven door een eenvoudig gemetselde muur, waarin zich aan de westzijde een doorgang bevindt, gemarkeerd door een vierkant gemetselde hekpijler bekroond door een bolvormige vaas. Waardering De historische aanleg van de begraafplaats uit het tweede kwart van de twintigste eeuw is van algemeen belang vanwege de tuinarchitectuurhistorische waarde als voorbeeld van een landschappelijke aanleg in overeenstemming met de natuurlijke gesteldheid van het terrein in combinatie met een formele aanleg rond het aulacomplex ter accentuering hiervan, alsmede vanwege een ommuurd Russisch ereveld uit 1947 in geometrische stijl. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 524223
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Enkele graven
Sculptuur bij de ingang
Beeld "Wenende Man" op het asstrooiveld

Begraafplaats Rusthof is een algemene begraafplaats aan de Dodeweg in de Nederlandse gemeente Leusden. Ook Crematorium Amersfoort is er gevestigd.

De begraafplaats is aangelegd door de gemeente Amersfoort, maar ligt in buurgemeente Leusden. De grootte is ca. 29 hectare. Er is een kinderhof, diverse oorlogsgraven,en een asstrooiveld. De bedrijfsvoering wordt verzorgd door Crematorium en Begraafplaatsen Amersfoort (CBA). De vereniging "Vrienden van Begraafplaats Rusthof Amersfoort" behartigt de belangen van nabestaanden en rechthebbenden.

Geschiedenis

In 1923 nam de gemeente Amersfoort de eerste iniatieven om te komen tot de aanleg van een nieuwe begraafplaats. In 1931 kwam het gebouwencomplex gereed: een aula met aan weerszijden een woning met dienstruimten, gebouwd in een zakelijk expressionistische stijl. De ontwerper was stadsarchitect ir. C.B. van der Tak. De lange toegangsweg werd geflankeerd door naaldbomen. Op 1 januari 1932 vond de eerste begrafenis plaats, die van L. Eysink, medefirmant van de motoren- en rijwielfabriek Eysink te Amersfoort.

Door behoefte aan een begraafplaats voor de Amersfoortse rooms-katholieke gemeenschap, werd in de jaren vijftig tegenover de ingang op een nieuw terrein de begraafplaats Maranatha aangelegd. De eerste begrafenis daar was in 1961. Door de aanleg van de autosnelweg A28 in de jaren 80 van de twintigste eeuw, ligt Maranatha geïsoleerd ten opzichte van Rusthof. Het viaduct in de Dodeweg is de enige verbinding. Ondanks deze scheiding wordt het beheer door de medewerkers van Rusthof uitgevoerd.

Er vond in 1961-1963 een verbouwing plaats onder leiding van toenmalig stadsarchitect L.J. Linssen. De aula werd verbouwd waardoor hij meer open en lichter werd. De linker dienstwoning werd verbouwd tot rouwkamers en wachtruimte voor familie. In 1965 werd ook de andere dienstwoning verbouwd; hier kwamen verblijfsruimten voor het personeel. In het laatste kwart van de 20e eeuw werd de begraafplaats uitgebreid. Aan de zuidzijde kwam onder meer een grafvak voor islamitische begravingen. Later, tegen het eind van de eeuw, vond aan de oostzijde uitbreiding plaats. Begin jaren 80 kwam een deel van de toegangsweg te vervallen door de aanleg van de autosnelweg A28.

In 1994 werd de aula gerenoveerd door architect Arnold Sikkel. Een deel van de wijzigingen uit de jaren 60 werd weer ongedaan gemaakt. De wacht- en condoleanceruimten kregen een lichtere aankleding.

In 1989 vatte de gemeente het plan op om de begraafplaats te verkopen. De koper zou die dan kostendekkend kunnen gaan maken door aanleg van een crematorium. Deze plannen stuitten op verzet, hetgeen leidde tot oprichting van de vereniging Vrienden van Begraafplaats Rusthof Amersfoort. De gemeente trok het verkoopplan in, maar wilde wel een crematorium toevoegen. Eind jaren negentig werd een begin gemaakt met de uitvoering; in 2002 was het crematorium gereed.

In 2007 was met 11.000 graven de capaciteit van de begraafplaats bereikt. De begraafplaats, inclusief het Russische ereveld, heeft de status van rijksmonument.

Oorlogsgraven

Nederlandse oorlogsgraven
Monument "Wel gebogen niet gebroken" ter nagedachtenis aan de gevallen vliegers
Monument voor alle Leusdense en Amersfoortse militaire veteranen

Op en bij de begraafplaats bevinden zich militaire graven. Er is jaarlijks op 4 mei een stille tocht in het kader van de dodenherdenking.

Russisch ereveld Leusden

Op het Russisch ereveld Leusden liggen ruim 800 Russische soldaten begraven.

Slachtoffers uit Kamp Amersfoort

Tijdens de Tweede Wereldoorlog ontstond Kamp Amersfoort in de directe nabijheid van de begraafplaats. De fusilladeplaats van het kamp lag op een paar honderd meter afstand. Veel geëxecuteerden zijn later herbegraven op Rusthof. Er liggen 150 slachtoffers uit Kamp Amersfoort begraven, waaronder verzetsstrijders, politieke gevangenen, gijzelaars en onderduikers.

Geallieerden

Rondom het Engelse monument met het "Cross of Sacrifice" liggen 234 geallieerde militairen begraven. Van hen zijn 144 zijn afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk, 60 uit Canada, 11 uit Australië, 13 uit Nieuw-Zeeland en 6 uit Polen. Twaalf daarvan zijn naamloos. De meesten kwamen om het leven onderweg naar of van bombardementen op Duitsland. Naast doden van de Engelse, Canadese, Australische en Nieuw-Zeelandse luchtmacht liggen hier ook vliegtuigbemanningen uit België en Frankrijk.

Overige

De overige buitenlanders zijn grotendeels in Duitse gevangenschap gestorven. Zij lagen oorspronkelijk op de Amerikaanse begraafplaats in Margraten.

Graven van bekende Nederlanders

Zie ook


Monumenten in de buurt van Rusthof: aanleg in Leusden

Rusthof: aula en dienstgebouwen

Dodeweg 29
Leusden
Complexonderdeel 2 De AULA en DIENSTGEBOUWEN in Zakelijk expressionistische stijl zijn gebouwd in 1929-1931 naar ontwerp van ir. C.B. van d..

Boerderij nabij de toren gelegen, witgepleisterd langhuis

Vlooswijkseweg 3
Leusden
Boerderij nabij de toren gelegen, witgepleisterd langhuis.

Toren van de in 1828 gesloopte kerk, sober bakstenen bouwwerk. Klokkenstoel met klok van G. Koster, 1672, diam. 121,8 cm

Vlooswijkseweg 2
Oud Leusden (Gemeente Leusden)
Toren van de in 1828 gesloopte kerk, sober bakstenen bouwwerk van omstreeks 1300. Klokkenstoel met klok van G. Koster, 1672, diam. 121,8 cm.

Terrein waarin zich de overblijfselen bevinden van een kerk

-
Leusden Zuid (Gemeente Leusden)
Terrein waarin zich de overblijfselen bevinden van een kerk. Datering 11e eeuw.

Kamp Amersfoort: Schietbaan en fusilladeplaats

Loes van Overeemlaan 19
Leusden
Onderdeel 1 Inleiding Buiten het eigenlijke kamp bevond zich de schietbaan, die werd gegraven door een strafcommando waarin vrijwel alleen..

Kaart & Routeplanner

Route naar Rusthof: aanleg in Leusden

Foto's (6)