Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Parkaanleg (Duin en Bosch) in Castricum

Tuin Park Landgoed

Duinenbosch 3
1901NT Castricum
Noord Holland

Bouwjaar: 1904-1909


Beschrijving van Parkaanleg (Duin en Bosch)

Inleiding PARKAANLEG uit XXa, deel uitmakend van het ziekenhuiscomplex Duin en Bosch. Bij de inrichting van het ziekenhuisterrein bleef het bestaande duinlandschap grotendeels gehandhaafd, waarbij de schrale begroeiïng echter plaats maakte voor bosaanplant. Het bindende element in de aanleg vormde de slingerende padenstructuur die van het duin een park maakte in Engelse landschapsstijl. Door verdichting en nieuwbouw is de oorspronkelijke parkaanleg en padenstructuur alleen ten zuidoosten van het administratiegebouw nog goed herkenbaar. De vijverpartij vóór het administratiegebouw dateert uit de periode 1946-1959. Omschrijving Eén van de hoofdelementen in de parkaanleg vóór het administratiegebouw is het longvormige middenterrein dat grotendeels bebost is en omgeven wordt door gebogen wegen. Van de laatste wordt de oostelijke (en noordelijke) weg gevormd door de slingerende hoofdweg die vanaf de toegang van het ziekenhuisterrein voert tot voorlangs het administratiegebouw en zich vervolgens in een grote boog voortzet in noordelijke richting. Voor het administratiegebouw ligt een niervormige waterpartij met reliëf. Naast slingerende paden, enkele lanen met laanbeplanting. Een ander structurerend element in de parkaanleg is het ten oosten van de hoofdweg gelegen voormalige tramtracé uit 1913. Het terrein tussen de hoofdweg en het tramtracé is bebost. Waardering De oorspronkelijke parkaanleg is van algemeen belang als historisch-functioneel onderdeel van het ziekenhuiscomplex Duin en Bosch. Vanwege de aanleg in landschapsstijl met slingerende paden en lanen en een niervormige waterpartij, gebruikmakend van de natuurlijke omstandigheden van het duinlandschap. Vanwege de relatie tussen de bebouwing en de groenaanleg. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 524190
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Parkaanleg (Duin en Bosch) in Castricum

Administratiegebouw (Duin en Bosch)

Duinenbosch 3
Castricum
Inleiding HOOFDGEBOUW uit 1905-1909, deel uitmakend van het ziekenhuiscomplex Duin en Bosch. Het in het centrum van het terrein gesitueerde..

Dienstwoning verpleegsters (Duin en Bosch)

Duinenbosch 101
Castricum
Inleiding Op de zuidzijde van het terrein van Duin en Bosch gelegen voormalige DIENSTWONINGEN voor verpleegsters, in 1921 gebouwd in de sti..

Werkplaats (Duin en Bosch)

Duinenbosch 28
Castricum
Inleiding WERKPLAATS uit 1904-1905, deel uitmakend van het ziekenhuiscomplex Duin en Bosch. Deze door architect Poggenbeek en ingenieur Sch..

Mortuarium en laboratorium (Duin en Bosch)

Duinenbosch 32
Castricum
Inleiding Voormalig MORTUARIUM/LABORATORIUM uit 1904-1905, deel uitmakend van het ziekenhuiscomplex Duin en Bosch. Het pand is gebouwd naar..

Badhuis (Duin en Bosch)

Duinenbosch 26
Castricum
Inleiding Voormalig BADHUIS uit 1921, deel uitmakend van het ziekenhuiscomplex Duin en Bosch. Het badhuis is gesitueerd aan de oostzijde va..

Kaart & Routeplanner

Route naar Parkaanleg (Duin en Bosch) in Castricum

Foto's (1)