Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Kerk (Duin en Bosch) in Castricum

Kerkelijk Gebouw

Duinenbosch 25
1901NT Castricum
Noord Holland

Bouwjaar: 1908


Beschrijving van Kerk (Duin en Bosch)

Inleiding KERK uit 1908, deel uitmakend van het ziekenhuiscomplex Duin en Bosch. Het georiënteerde kerkgebouw is gebouwd in Traditionalistische trant en gesitueerd aan de westzijde van de naar het hoofdgebouw leidende Duinenboschweg. Het eerste jaarverslag (over 1909) van de Commissie van bestuur van Duin en Bosch vermeldt over het in juni 1908 aanbestede kerkgebouw: "Dit biedt ruimte voor ongeveer 160 personen, terwijl op een galerij ook nog stoelen geplaatst kunnen worden voor 50 à 60 bezoekers. Het kan zoowel voor Katholieken als Protetantschen eerdedienst worden ingericht." In 1969 vond een verbouwing plaats waarbij de buitengevels werden witgesausd, de vensterindeling werd gewijzigd en de ingang verplaatst van het (gesloopte) ingangsportaal tegen de westgevel naar het koor. Tevens werd het interieur gemoderniseerd. Omschrijving Zaalkerk met een zadeldak en een klein rechthoekig koor waarvan het zadeldak zich deels lager doorzet boven kleine flankerende nevenruimten. Beide daken hebben de nokrichting nagenoeg haaks op de weg en zijn gedekt met rode (OVH-)pannen. Halverwege de nok van het kerkdak staat een vierkante dakruiter met een zich verjongende leigedekte voet, een open houten middengedeelte met in elke zijde een ronde opening en hierboven een leigedekte spits die voorzien is van een uitgezwenkte voet en bekroond wordt door een haan. De buitengevels zijn opgetrokken in rode machinale waalsteen in kruisverband met snijvoeg boven een platvol gevoegde plint (hetzelfde metselwerk) met een afgeschuinde hardstenen bovenrand. De zijgevels worden bovenaan afgesloten door een fries van siermetselwerk waarboven een lijstgoot op geprofileerde klossen. De kopse oost- en westgevel zijn uitgevoerd als een tuitgevel voorzien van vlechtingen en afgedekt met hardsteen. Verder is ook hardsteen toegepast voor de lekdorpels van de vensters. De aanzetten van de ontlastingsbogen boven de vensters zijn uitgevoerd in zandsteen. In de door steunberen geflankeerde westgevel bevindt zich links en rechts een klein dichtgezet venster (waartussen vroeger een ondiep ingangsportaal met zadeldak), en middenboven een drietal getoogde vensters waarvan het middelste hoger is uitgevoerd. Beide zijgevels worden door steunberen in zes traveeën geleed. Elke travee is voorzien van een hoog aangebracht getoogd venster (in de zuidgevel dichtgezet). De oostgevel van het voormalige koor is uitgevoerd als een verkleinde versie van de oostgevel van de kerkzaal en eveneens met hardsteen afgedekt en voorzien van vlechtingen. Tegen deze gevel sluit een open portiek aan waarvan het lessenaarsdak gedekt is met rode (OVH-)pannen. Ter weerszijden hiervan is de oostgevel voorzien van een hoog aangebracht (en dichtgezet) spitsboogvenster. Om de hoek bevindt zich in de smalle zijkanten van het koor een dito venster. De genoemde nevenruimten ter weerszijden van het koor zijn elk voorzien van een tweetal vensters. Inwendig rust de ziende kap op vijf door trekstangen versterkte spanten waarvan de van korbelen voorziene muurstijlen geplaatst zijn op hoog in de muur aangebrachte consoles. Waardering Het kerkgebouw uit 1908 is van algemeen belang als historisch-functioneel onderdeel van het ziekenhuiscomplex Duin en Bosch. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 524178
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Kerk (Duin en Bosch) in Castricum

Administratiegebouw (Duin en Bosch)

Duinenbosch 3
Castricum
Inleiding HOOFDGEBOUW uit 1905-1909, deel uitmakend van het ziekenhuiscomplex Duin en Bosch. Het in het centrum van het terrein gesitueerde..

Dienstwoning verpleegsters (Duin en Bosch)

Duinenbosch 101
Castricum
Inleiding Op de zuidzijde van het terrein van Duin en Bosch gelegen voormalige DIENSTWONINGEN voor verpleegsters, in 1921 gebouwd in de sti..

Werkplaats (Duin en Bosch)

Duinenbosch 28
Castricum
Inleiding WERKPLAATS uit 1904-1905, deel uitmakend van het ziekenhuiscomplex Duin en Bosch. Deze door architect Poggenbeek en ingenieur Sch..

Mortuarium en laboratorium (Duin en Bosch)

Duinenbosch 32
Castricum
Inleiding Voormalig MORTUARIUM/LABORATORIUM uit 1904-1905, deel uitmakend van het ziekenhuiscomplex Duin en Bosch. Het pand is gebouwd naar..

Badhuis (Duin en Bosch)

Duinenbosch 26
Castricum
Inleiding Voormalig BADHUIS uit 1921, deel uitmakend van het ziekenhuiscomplex Duin en Bosch. Het badhuis is gesitueerd aan de oostzijde va..

Kaart & Routeplanner

Route naar Kerk (Duin en Bosch) in Castricum

Foto's (1)