Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Parkwachterswoning (Duin en Bosch) in Castricum

Woonhuis

Duinenbosch 2
1901NT Castricum
Noord Holland

Bouwjaar: 1908-1909


Beschrijving van Parkwachterswoning (Duin en Bosch)

Inleiding Aan de noordoostzijde van de Duinenboschweg gelegen voormalige PARKWACHTERSWONING uit 1908-1909, deel uitmakend van het ziekenhuiscomplex Duin en Bosch. De toegang tot de woning wordt gemarkeerd door twee gemetselde sokkels. De dienstwoning is tesamen met de tegenover gelegen opzichterswoning gesitueerd bij de hoofdingang van Duin en Bosch. In de situatietekening bij de oorspronkelijke plannen wordt de woning overigens aangeduid met portierswoning, maar de beschrijving in het eerste jaarverslag (over 1909) van de Commissie van bestuur van Duin en Bosch vermeldt het volgende "Op het gestichtsterrein loopt de weg tusschen de woningen van den bouwkundig opzichter en parkwachter door. Daarna ziet men ter rechterzijde op eenigen afstand van den weg het gebouwtje waarin zich de timmermans- en schilderswerkplaats bevinden." Ook blijkt uit het jaarverslag dat in september 1908 met de bouw van de parkwachterswoning werd begonnen. Rechts in de achtergevel bevond zich een portiek die in 1974 uitgebouwd is tot een bijkeuken in aangepaste stijl. Omschrijving Op rechthoekig grondplan gebouwd pand van één bouwlaag onder een met rode kruispannen gedekt zadeldak met de noklijn evenwijdig aan de weg en een overkragende dakrand op geprofileerde klossen. Boven de voor- en achtergevel bevindt zich onderaan de dakrand een zinken mastgoot. De buitengevels zijn tot aan de wisseldorpels van de parterrevensters gemetseld in rode machinale waalsteen in halfsteens verband met snijvoeg en daarboven gepleisterd en witgesausd. Het pleisterwerk wordt verlevendigd door paarsgewijs aangebrachte strekkenlagen van rode baksteen ter hoogte van de strekken boven de parterrevensters en de onder- en bovendorpels van de zoldervensters in de kopse zijgevels. Ter hoogte van de verdiepingsvloer bevinden zich in alle gevels schootankers. De vensters hebben strekken van rode baksteen. De parterrevensters in de voor- en zijgevels zijn voorzien van luiken. De symmetrische voorgevel (ZW) heeft links en rechts een schuifvenster met drieruits bovenlicht en in het midden een paneeldeur waarin een zesruits raam en waarboven een aan twee smeedijzeren stangen afgehangen luifel en een vierruits bovenlicht. Boven de ingang staat op het voorschild een dakkapel met stolpraam en lessenaarsdak. Het voorschild springt links en rechtsonder in ten behoeve van een witgepleisterde hoekschoorsteen. De met twee paar metsellagen van rode baksteen verfraaide schoorstenen geven een vertikaal accent aan het overwegend horizontale karakter van de voor- en zijgevels. In de linkerzijgevel (NW) bevinden zich op de begane grond twee smalle schuifvensters met drieruits bovenlicht en links een vierruits wc-raampje waarin geel kathedraalglas. Het zoldervenster middenboven is voorzien van een T-raam en een drieruits bovenlicht. De rechterzijgevel (ZO) heeft een dito zoldervenster en beneden een tweetal schuifvensters met vierruits bovenlicht. In de achtergevel (NO) bevindt zich links van het midden een klein en hoog aangebracht vierruits venster (na de sloop van de achterliggende bedstede is dit venster enigszins naar rechts verplaatst). Het vierruits keldervenster rechts van het midden bevond zich vóór 1974 in de linkerzijmuur van de tot bijkeuken verbouwde portiek. Boven het rechter gedeelte van de gevel is het achterschild lager doorgetrokken (vroeger vormde dit een afdak voor de portiek). Bovenin het achterschild staat rechts van het midden een rechthoekige schoorsteen van rode machinale waalsteen. Het INTERIEUR is nog gedeeltelijk oorspronkelijk en onder meer voorzien van een middengang met aan het einde een ruime spiltrap naar de verdieping, onder deze trap een kelder met een vloer van geelgeglazuurde plavuizen, en in de keuken een eenvoudige schouw. De verdieping heeft een beschoten gordingenkap en een middengang van waaruit paneeldeuren toegang geven tot twee slaapkamers voorzien van vaste kasten met paneeldeur. Waardering De voormalige parkwachterswoning uit 1908-1909 met bijbehorend interieur is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische waarde als historisch-functioneel onderdeel van het ziekenhuiscomplex Duin en Bosch. Vanwege de architectonische vormgeving in traditionele, chaletachtige trant. Vanwege de ensemblewaarde in relatie met de andere onderdelen van het complex. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 524173
Laatste wijziging: 2014-10-12 10:13:45.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Parkwachterswoning (Duin en Bosch) in Castricum

Dienstwoning (Duin en Bosch)

Dr. Jacobilaan 13
Castricum
Inleiding Buiten het huidige terrein van Duin en Bosch gelegen dubbele DIENSTWONING in de stijl van het Rationalisme met kenmerken van de C..

Opzichterswoning (Duin en Bosch)

Duinenbosch 1
Castricum
Inleiding Aan de zuidwestzijde van de Duinenboschweg gelegen voormalige OPZICHTERSWONING uit 1904-1905, deel uitmakend van het ziekenhuisco..

Administratiegebouw (Duin en Bosch)

Duinenbosch 3
Castricum
Inleiding HOOFDGEBOUW uit 1905-1909, deel uitmakend van het ziekenhuiscomplex Duin en Bosch. Het in het centrum van het terrein gesitueerde..

Dienstwoning verpleegsters (Duin en Bosch)

Duinenbosch 101
Castricum
Inleiding Op de zuidzijde van het terrein van Duin en Bosch gelegen voormalige DIENSTWONINGEN voor verpleegsters, in 1921 gebouwd in de sti..

Werkplaats (Duin en Bosch)

Duinenbosch 28
Castricum
Inleiding WERKPLAATS uit 1904-1905, deel uitmakend van het ziekenhuiscomplex Duin en Bosch. Deze door architect Poggenbeek en ingenieur Sch..

Kaart & Routeplanner

Route naar Parkwachterswoning (Duin en Bosch) in Castricum