Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Kerkhofkapel St. Ludwig in Vlodrop

Kerkelijk Gebouw

Station 24
6063NP Vlodrop (gemeente Roerdalen)
Limburg

Bouwjaar: 1906-1909


Beschrijving van Kerkhofkapel St. Ludwig

Inleiding De in de stijl van het traditionalisme gebouwde BEGRAAFPLAATSKAPEL van het voormalig College St. Ludwig te Vlodrop ligt aan de ingang van de BEGRAAFPLAATS die eveneens behoort bij St. Ludwig. De BEGRAAFPLAATS deed dienst als de laatste rustplaats voor docenten en studenten en andere bewoners van het voormalig college en ligt aan de rand van de bossen in Vlodrop - Station. Na de overname van het terrein van St. Ludwig door MERU (Maharishi European Research University) is de begraafplaatskapel eigendom geworden van Staatsbosbeheer. Deze renoveerde de kapel en nam haar op in educatieve wandelingen. De begraafplaats en begraafplaatskapel zijn nu duidelijk gescheiden van St. Ludwig/MERU door een afrastering. Vanaf de kapel kan men in de verte het voormalige hoofdgebouw van St. Ludwig ontwaren. De begraafplaatskapel werd gebouwd in de periode 1906-1909, gelijktijdig met de bouw van St. Ludwig naar ontwerp Th. Borren (priester-architect). De aanleg van de BEGRAAFPLAATS dateert eveneens uit de periode 1906-1909. Omschrijving De BEGRAAFPLAATSKAPEL is bereikbaar middels een entreepartij. Deze entreepartij bevat links en rechts een entreepoort en diverse bakstenen kolommen die door een smeedijzeren hekwerk worden verbonden. Deze poorten verlenen toegang tot de BEGRAAFPLAATS. De begraafplaatskapel heeft een kruisvormige plattegrond op een achthoekige betonnen plaat. De kapel is opgetrokken in baksteen in twee bouwlagen onder een zadeldak met shingels. Het metselverband is in staand verband uitgevoerd. In het centrum van de kapel, op het kruispunt van de kruisarmen, staat een dakruiter. Het klokje is hieruit verdwenen. Onder de dakrand bevindt zich getrapt decoratief metselwerk in de topgevels en in een bloktandlijst in de overige gevelvlakken. Op de acht hoeken van de vier kruisarmen bevinden zich steunberen, in gelede vorm. Deze worden afgedekt met een gecementeerde afzaat. De gehele kapel is omgeven door een uitspringende plint afgedekt met een rollaag van baksteen. De entree is een rechthoekige houten deur in een getrapte spitsboogvormige omlijsting met glas-in-lood bovenlicht en een natuursteendorpel. De deur is voorzien van authentiek hang- en sluitwerk. In de topgevel bevindt zich een rond glas-in-lood raam in een ronde vensteropening. De kruisarmen links en rechts van de entree hebben ieder in de kopgevel een spitsboogvormig venster met glas-in-lood raam en voorzetraam alsmede een natuursteendorpel. In de top van deze gevels bevindt zich een rond venster met glas-in-lood raam. De kruisarm die naar het kerkhof wijst heeft een blinde gevel in de eerste bouwlaag en een rond venster met glas-in-lood raam in de topgevel. Het INTERIEUR van de kerkhofkapel is zeer rijk van ontwerp en decoratie. In alle kruisarmen en de viering treffen we kruisribgewelven aan, die samenkomen in een sierrozet op het plafond. Spitsbogen vormen de overgang van de viering naar de vier kruisarmen. Deze spitsbogen zijn rijk voorzien van decoratieve muurschilderingen, die eveneens worden aangetroffen in alle hoeken van de kapel waar de kruisribben uitmonden. In de kruisarm met de blinde gevel een altaar met een bijbels tafereel, bekroond met een goudkleurig baldakijn aan de wand. Aan een kolom is nog een authentiek wijwatervat bevestigd. De plavuizen vloer is eveneens authentiek. De wanden zijn omstreeks 1995 in stijl opnieuw geverfd. De achter de kapel gesitueerde begraafplaats bezit een specifieke aanleg bestaande uit een aantal ongelijkvormige geometrische compartimenten met daarin de gietijzeren grafkruisen. Een taxushaag omgeeft de begraafplaats die een oppervlakte bezit van ongeveer dertig bij vijftig meter. Waardering De begraafplaatskapel van het voormalig College St. Ludwig is van bijzonder belang voor de geschiedenis van de architectuur. De begraafplaatskapel heeft een duidelijke - ook architectonische - relatie met College St. Ludwig. Dit voomalig Franciscaner complex is eveneens ontworpen door de Duitse Franciscanen broeder Quintilian (Th.) Borren (architect) en P. Wenzeslaus (bouwheer). Het object kent een bijzondere - decoratieve - vormgeving en samenhang van exterieur en interieur. De begraafplaats en begraafplaatskapel bezitten cultuur-historische waarde in haar relatie met College St. Ludwig. De kapel maakt een gave indruk en is gelegen binnen een ensemble: op de klooster begraafplaats St. Ludwig te Vlodrop. Begraafplaats en begraafplaatskapel zijn tevens van cultuur-historische waarde als voorbeelden van funerair erfgoed. De begraafplaats en begraafplaatskapel zijn uniek gesitueerd binnen het landschapsbeeld rondom St. Ludwig. De kapel is bovendien van zeldzame waarde gezien het aantal kloosterbegraafplaatskapellen van dit niveau dat nog resteert in de provincie Limburg. De kapel is van algemeen belang vanwege de architectuur-historische en cultuur-historische waarden, de ensemblewaarde, de hoge gaafheid en de zeldzaamheid. De begraafplaats is van algemeen belang vanwege de cultuur-historische betekenis en ensemblewaarden. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 524086
Laatste wijziging: 2014-10-12 19:38:37.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
begraafplaatskapel St. Ludwig
The forest chapel.jpg
Plaats Vlodrop-Station
Gebouwd in 1909
Restauratie(s) 2012
Gewijd aan Sint-Ludwig
Monumentale status rijksmonument
Monumentnummer  524086
Architectuur
Architect(en) Th. Borren
Bouwmethode baksteenmetselwerk
Bouwmateriaal baksteen, hout en natuursteenleien
Interieur
Preekstoel geen
Doopvont geen
Altaar geen
Orgel geen
Zitplaatsen geen
Titelkerk
Aartsbisdom Roermond
Lijst van rijksmonumenten in Vlodrop
Portaal  Portaalicoon   Christendom

De begraafplaatskapel St. Ludwig is een kapel in Vlodrop-Station in de gemeente Roerdalen in de Nederlandse provincie Limburg. De begraafplaatskapel ligt ten noorden van Vlodrop-Station in het bos ten westen van het voormalig Kolleg St. Ludwig in het Nationaal Park De Meinweg. Naast de kapel ligt de begraafplaats van het voormalig College St. Ludwig / Kolleg St. Ludwig. De begraafplaatskapel is gewijd aan Lodewijk van Toulouse.

Geschiedenis

In 1909 werd de begraafplaatskapel gebouwd, gelijktijdig met de bouw van het College St. Ludwig (een klooster met jongensinternaat van de paters Franciscanen), naar het ontwerp van de pater-architect Th. Borren. Op deze begraafplaats werden de paters-docenten, scholieren en andere bewoners van het College St. Ludwig begraven. Ook is er een Noorse piloot begraven die tijdens de Tweede Wereldoorlog in de buurt met zijn vliegtuig werd neergehaald. Tevens liggen er diverse bewoners van het gehucht Vlodrop-Station begraven die zijn overleden tijdens of vlak na de Tweede Wereldoorlog.

Met de verkoop van het College St. Ludwig aan de Stichting MERU/MVU in 1984 werd de begraafplaats en de begraafplaatskapel eigendom van Staatsbosbeheer.

In 2012 werd de begraafplaatskapel in opdracht van Staatsbosbeheer gerestaureerd. Er werd o.a. geadviseerd door de Monumentenwacht. Het gehele dak en een aantal verzakte muurdelen werden hersteld. De dakvlakken werden weer voorzien van natuurstenen leien. In de nabije toekomst zal het prachtige muurschilderwerk van het interieur weer worden hersteld.

Opbouw

De bakstenen kapel in neogotische stijl heeft een kruisvormig grondplan en wordt gedekt door een zadeldak met op de kruising een dakruiter.


Monumenten in de buurt van Kerkhofkapel St. Ludwig in Vlodrop

St. Ludwig

Station 24
Vlodrop (Gemeente Roerdalen)
Inleiding: College Sankt Ludwig, aan bisschop Lodewijk van Toulouse (gestorven in 1297) gewijd, reusachtig bakstenen voormalig Franciscaner..

Gitstappermolen

Rothenbacherweg 8
Vlodrop (Gemeente Roerdalen)
Gitstappermolen, watermolen op de Rode Beek, XVIII-JXIX.

Terrein waarin sporen van bewoning

-
Herkenbosch (Gemeente Roerdalen)
Terrein waarin sporen van bewoning. Datering: Neolithicum - Bronstijd. (Gedeeltelijke bescherming, zie bijlage B.)

Kasteel Daelenbroeck

Kasteellaan 2
Herkenbosch (Gemeente Roerdalen)
Kasteel Daelenbroeck, gelegen op een omgracht terrein. Ruine van het hoofdgebouw. Voorburcht, XVIII, bestaande uit drie vleugels om een bi..

Hoeve Daelenbroeck

Kasteellaan 1
Herkenbosch (Gemeente Roerdalen)
Hoeve Daelenbroeck; haakvormig gedeelte, 1701. Open remise, XVIII.

Kaart & Routeplanner

Route naar Kerkhofkapel St. Ludwig in Vlodrop

Foto's (1)