Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Wal in Venray

Militair Object

Merseloseweg bij 1
5800AA Venray
Limburg

Bouwjaar: 1939


Beschrijving van Wal

Inleiding. Direct ten westen van het Defensiekanaal werd in 1939 met behulp van de uit het kanaal afkomstige aarde een WAL opgeworpen, aan de achterzijde voorzien van een ontsluitingsweg. Door de wal konden de uitgangen van de kazematten en de achterliggende weerstandslijn aan het oog van de vijand worden onttrokken. Daarnaast bood de wal het voordeel dat de manschappen in semi-permanente opstellingen een beter overzicht van het schootsveld hadden. Na de oorlog is het profiel van de wal op de meeste plaatsen gewijzigd. Ten dele is dit geschied doordat Rijkswaterstaat omstreeks 1962 plaatselijk een breed, door auto's berijdbaar inspectiepad langs het kanaal heeft aangelegd. Over kleine afstanden is door ruilverkaveling de gehele wal verdwenen en is er vaak niets meer te zien dan een tracémarkering in de vorm van een houtwal. De grote uitzondering betreft het deel van de wal welk is gelegen direct ten noorden van de militaire vliegbasis De Peel. Omschrijving. De aarden wal heeft aan de frontzijde een hoogte van circa twee meter, en een breedte van circa 15 meter. Naar de keelzijde loopt de hoogte sterk af. Te Venray is tussen kazemat K59 en de Peelweg (N277) de wal over grote stukken aanwezig, echter in afgegraven vorm vanwege de aanleg van bovengenoemd inspectiepad. Het meest waardevolle gedeelte deel van de wal is het stuk met kadastrale aanduiding VRY00 H 02671. Dit gedeelte begint direct ten zuiden van de Peelweg en loopt tot aan de noordgrens van het militaire vliegveld De Peel: hier heeft de wal nog het originele vooroorlogse profiel. Dit profiel bestaat eruit dat de wal direct is opgeworpen aan de westelijke zijde van het kanaal en bovengenoemde afmetingen heeft. In de wal waren oorspronkelijk om de 200 tot 400 meter S-kazematten gebouwd welke aaneensluitend flankerend vuur op het kanaal konden uitbrengen. Op dit specifieke gedeelte van de wal zijn geen kazematten aanwezig. Hierdoor is er van de oorspronkelijke, dwars door de wal van keel- naar frontzijde geknikt aangelegde loopgraven, naar de ingangen van de kazematten, nergens meer een spoor aanwezig. Tussen kazemat K49 en kazemat K30 is de wal fragmentarischer bewaard gebleven. Wèl van belang is dat de onverharde ontsluitingsweg aan de achterzijde van de wal gedeeltelijk bewaard is gebleven. Deze ligt echter wat Venray betreft -voor zover aanwezig- op het grondgebied van de provincie Noord-Brabant. Waardering. De aarden wal is van algemeen belang en het heeft cultuur-historische waarde als bijzondere uitdrukking van een culturele en geografische ontwikkeling, namelijk de versterking en daaropvolgende verdediging van Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog en is als zodanig een belangrijk document van de militaire geschiedenis. De aarden wal is architectuur- en bouwhistorisch van belang wegens het bijzondere materiaalgebruik en de toepassing van moderne materialen en technieken, met name in het aanpassen van de waterhuishouding voor militaire doeleinden. De structuur is ook van belang voor de typologische ontwikkeling van diverse verdedigingsobjecten- en structuren inzake de nationale landsverdediging. De aarden wal heeft ensemblewaarden als essentieel onderdeel van een groter geheel: enerzijds als onderdeel van de landsverdediging (het geheel aan stellingen aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog), en anderzijds als belangrijk (structurerend) onderdeel van het Peelgebied dat als militair landschap cultuur-historisch van belang is. De wal heeft een bijzondere historisch-ruimtelijke relatie met antitankgracht, wegen, wateren en bodemgesteldheid van het gebied. Deze verweving geeft het complex ook een grote historische belevingswaarde. Verder moet gewezen worden op de gaafheid van het gehele complex. Daarbij is de gehele stelling als grootschalig militair complex en herinnering aan een grootscheeps uitgevoerde verdedigingsmaatregel in relatie met de Tweede Wereldoorlog in Limburg zeldzaam. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 524066
Laatste wijziging: 2014-10-12 10:13:45.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Wal in Venray

Kazemat K30

Timmermannsweg bij 1S-kazk30
Venray
Inleiding. Even ten noorden van het acces van Griendtsveen staat aan het Defensie- of Peelkanaal de S-KAZEMAT K30, daterende uit 1939-1940...

Kazemat K31

Timmermannsweg bij 1S-kazK31
Venray
Inleiding. Ten noorden van kazemat K30 staat op de westelijk kade van het Defensie- of Peelkanaal de S-kazemat K31, daterende uit 1939-1940..

Kazemat K32

Timmermannsweg bij 1S-kazK32
Venray
Inleiding. Ten noorden van kazemat K31 staat op de westelijk kade van het Defensie- of Peelkanaal de S-kazemat K32, daterende uit 1939-1940..

Defensie- of Peelkanaal

Merseloseweg bij 1
Venray
Inleiding. Toen in 1937 was besloten om de Peel-Raamstelling ook noordelijk van het moeilijk begaanbare en gemakkelijk op de accessen te ve..

Kazemat K27

Deurneseweg 1
Griendtsveen (Gemeente Horst aan de Maas)
Inleiding Even ten zuiden van de spoorlijn Eindhoven-Venlo staat in een bosje, en in de bocht van de weg die de spoorlijn kruist, de S-KAZE..

Kaart & Routeplanner