Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Stuw annex verdeelwerk S8 in Venray

Weg En Waterwerk

Merseloseweg bij 1
5800AA Venray
Limburg

Bouwjaar: 1939-1940


Beschrijving van Stuw annex verdeelwerk S8

Inleiding. Even ten noorden van S-kazemat K49 ligt dwars in het Defensiekanaal stuw annex verdeelwerk S8. Deze behoort tot het oorspronkelijke ontwerp van het Defensiekanaal en dateert uit 1939. Door middel van het verdeelwerk kon de hoogte van de waterstand in het Defensiekanaal worden geregeld en mogelijkerwijs inundaties worden uitgevoerd. De stuw wordt verdedigd door bovengenoemde kazemat. Omschrijving. Elke stuw, die haaks op het tracé van het Defensiekanaal is gelegen, bestaat uit een betonnen monoliet van circa vijftien meter lengte, die maximaal één meter dik is en een geschatte hoogte heeft (deels onder de waterspiegel) van maximaal circa drie meter. De hoogte van de vaste betonnen stuwopening varieert naar de gelang de behoefte ter plaatse. In een enkel geval is de opening door een betonnen kolom gedeeld, maar te Venray betreft het overal een enkele brede opening. Soms is de stalen schuif, of een deel ervan, nog aanwezig. Van belang zijn de resterende versperringen die op de pijlers en schuif zijn aangebracht: scherpe neerwaarts gerichte pinnen, dan wel opstaande tanden, moesten infanterieoverschrijdingen onmogelijk maken. Laatstgenoemde onderdelen zijn bij deze stuw niet meer aanwezig. Waardering. Het verdeelwerk is van algemeen belang. Het heeft cultuur-historische waarde als bijzondere uitdrukking van een culturele en geografische ontwikkeling, namelijk de versterking en daaropvolgende verdediging van Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog en is als zodanig een belangrijk document van de militaire geschiedenis. Het is architectuur- en bouwhistorisch van belang wegens het bijzondere materiaalgebruik en de toepassing van moderne materialen en technieken, met name in het aanpassen van de waterhuishouding voor militaire doeleinden. Het is ook van belang voor de typologische ontwikkeling van diverse verdedigingsobjecten- en structuren inzake de nationale landsverdediging. Het object heeft ensemblewaarden als essentieel onderdeel van een groter geheel: enerzijds als onderdeel van de landsverdediging (het geheel aan stellingen aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog), en anderzijds als belangrijk (structurerend) onderdeel van het Peelgebied dat als militair landschap cultuur-historisch van belang is. De anti-tankgracht heeft een bijzondere historisch-ruimtelijke relatie met wegen, wateren en bodemgesteldheid van het gebied. Deze verweving geeft het complex ook een grote belevingswaarde. Verder moet gewezen worden op de gaafheid van het gehele complex. Daarbij is de gehele stelling als grootschalig militair complex en herinnering aan een grootscheeps uitgevoerde verdedigingsmaatregel in relatie met de Tweede Wereldoorlog in Limburg zeldzaam. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 524063
Laatste wijziging: 2014-10-12 10:13:45.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Stuw annex verdeelwerk S8 in Venray

Kazemat K49

Merseloseweg bij 1S-KazK49
Venray
Inleiding. Ten noorden van kazemat K48 en van de Kemkensberg staat op de westelijke kade van het Defensie- of Peelkanaal de S-kazemat K49, ..

Kazemat K46

Merseloseweg bij 1S-KazK46
Venray
Inleiding. Ten noorden van kazemat K44 en even ten noorden van de Deurnese weg, staat op de westelijke kade van het Defensie- of Peelkanaal..

Kazemat K47

Merseloseweg bij 1S-KazK47
Venray
Inleiding. Ten noorden van kazemat K46 staat op de westelijke kade van het Defensie- of Peelkanaal de S-kazemat K47, daterende uit 1939-194..

Kazemat K48

Merseloseweg bij 1S-KazK48
Venray
Inleiding. Ten noorden van kazemat K47 staat op de westelijke kade van het Defensie- of Peelkanaal de S-kazemat K48, daterende uit 1939-194..

Kazemat K42

Deurneseweg bij 101S-KazK42
Venray
Inleiding. Ten noorden van kazemat K41, staat op de westelijk kade van het Defensie- of Peelkanaal de S-kazemat K42, daterende uit 1939-194..

Kaart & Routeplanner

Route naar Stuw annex verdeelwerk S8 in Venray