Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Kazemat K53 in Venray

Militair Object

Merseloseweg bij 1S-KazK53
5800AA Venray
Limburg

Bouwjaar: 1939-1940


Beschrijving van Kazemat K53

Inleiding. Ten noorden van kazemat K52 staat op de westelijke kade van het Defensie- of Peelkanaal de S-kazemat K53, daterende uit 1939-1940. De wal ter plaatse is minder afgegraven dan elders in de stelling. Omschrijving. De kazemat heeft door de naoorlogse herverkaveling van het oostelijk gelegen voorterrein van het kanaal geen historisch-ruimtelijke relatie meer met dit open terrein. De kazemat is gaaf en vertoont geen sporen van gevechtshandelingen. De dichtgemaakte ingang aan de keelzijde is weer open. Aan de frontzijde zijn de (gedeeltelijk afgezaagde) profieldragers voor de plankiers aan de frontzijde duidelijk aanwezig. Deze plankiers (niet meer aanwezig) vormde het inspectiepad langs de stelling. Voor een uitgebreide beschrijving van het type kazemat verwijzen we naar de complexomschrijving (Peel-Raamstelling gemeente Venray, nummer: 568400). Waardering. De kazemat is van algemeen belang. Het object heeft cultuur-historische waarde als bijzondere uitdrukking van een culturele en geografische ontwikkeling, namelijk de versterking en daaropvolgende verdediging van Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog en is als zodanig een belangrijk document van de militaire geschiedenis. Het is architectuur- en bouwhistorisch van belang wegens het bijzondere materiaalgebruik en de toepassing van moderne materialen en technieken, met name in de verwerking van gewapend beton. Het is ook van belang voor de typologische ontwikkeling van diverse verdedigingsobjecten- en structuren inzake de nationale landsverdediging. Het object heeft ensemblewaarden als essentieel onderdeel van een groter geheel: enerzijds als onderdeel van de landsverdediging (het geheel aan stellingen aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog), en anderzijds als belangrijk (structurerend) onderdeel van het Peelgebied dat als militair landschap cultuur-historisch van belang is. De kazemat heeft een bijzondere historisch-ruimtelijke relatie met wegen, wateren en bodemgesteldheid van het gebied. Deze verweving geeft het complex ook een grote belevingswaarde. Verder moet gewezen worden op de gaafheid van het gehele complex. Daarbij is de gehele stelling als grootschalig militair complex en herinnering aan een grootscheeps uitgevoerde verdedigingsmaatregel in relatie met de Tweede Wereldoorlog in Limburg zeldzaam. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 524053
Laatste wijziging: 2014-10-12 10:13:45.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Kazemat K53 in Venray

Stuw annex verdeelwerk S10

Merseloseweg bij 1
Venray
Inleiding. Even ten zuiden van S-kazemat K56 ligt dwars in het Defensiekanaal stuw annex verdeelwerk S10. Deze behoort tot het oorspronkeli..

Stuw annex verdeelwerk S9

Merseloseweg bij 1
Venray
Inleiding. Even ten noorden van S-kazemat K51 ligt dwars in het Defensiekanaal stuw annex verdeelwerk S9. Deze behoort tot het oorspronkeli..

Kazemat K50

Merseloseweg bij 1S-KazK50
Venray
Inleiding. Aan de noordzijde van de Peelweg staat op de westelijke kade van het Defensie- of Peelkanaal de S-kazemat K50, daterende uit 193..

Kazemat K51

Merseloseweg bij 1S-KazK51
Venray
Inleiding. Ten noorden van kazemat K50 staat op de westelijke kade van het Defensie- of Peelkanaal de S-kazemat K51, daterende uit 1939-194..

Kazemat K52

Merseloseweg bij 1S-KazK52
Venray
Inleiding. Ten noorden van kazemat K51 en de stuw S9 staat op de westelijke kade van het Defensie- of Peelkanaal de S-kazemat K52, daterend..

Kaart & Routeplanner

Route naar Kazemat K53 in Venray