Meer dan 63.000 rijksmonumenten


De Heuvels in Nunspeet

Gebouw

Gerard Vethlaan 14
8072PS Nunspeet
Gelderland

Bouwjaar: 1928-1932
Architect: J.B. Fels

(3 recensies)

Beschrijving van De Heuvels

Inleiding Voormalig kindertehuis "DE HEUVELS" waarschijnlijk gebouwd in de jaren tussen 1928 en 1932 in opdracht van een oudere dame in de stijl van de Nieuwe Haagse School waarbij sprake is van sterke invloeden van de Prairie Style van Frank Lloyd Wright. De architect van het mogelijk in eerste instantie als landhuis gedachte pand is J.B. Fels, gevestigd te Den Haag. In zowel de hoofdvorm als detaillering is het vrij gaaf bewaarde gebouw nauw verwant aan het werk van de Haagse architect Co Brandes, die als grondlegger van de Nieuwe Haagse School geldt. Tevens is er sprake van invloeden van het werk van K.P.C. de Bazel, in het bijzonder het Heidemijgebouw te Arnhem. Het gebouw is gelegen aan de zuidzijde van de Gerard Vethlaan in een heuvelachtige bosrijke omgeving. Tegenwoordig is het gebouw in gebruik als kindervakantieverblijf van de Stichting Mens en Samenleving. Omschrijving Het gebouw is opgetrokken op een samengestelde plattegrond en bestaat uit een tweelaags hoofdbouwmassa met ter linkerzijde een lagere doch eveneens van twee bouwlagen voorziene zijvleugel en ter rechterzijde een éénlaags zijvleugel. De daken zijn uitgevoerd als uitkragende schilddaken gedekt met rode leipannen. Op het midden van de nok van de hoofdbouwmassa bevindt zich een octagonaal met zink beklede dakruiter waarop een windwijzer met een gestileerde eekhoorn. De gevels zijn opgetrokken in gele baksteen, deels gemetseld in Noords verband, deels met toepassing van decoratieve soms uitgemetselde of zwart geteerde metselverbanden. De gevels worden verder verlevendigd door de toepassing van betonnen banden. De vensters zijn over het algemeen rechtgesloten en voorzien van stalen ramen. De VOORGEVEL wordt gevormd door de symmetrisch ingedeelde gevel van de hoofdbouwmassa en de asymmetrisch ingedeelde gevel van de lagere, rechts hierop aansluitende zijvleugel. De gevel van de hoofdbouwmassa heeft een middenrisaliet met aan weerszijden balkons. De risaliet heeft in het midden op de begane grond een erker onder een plat dak. De terugliggende geveldelen aan weerszijden hebben een balkon boven een veranda met stalen porte brisées en zware bakstenen hoekkolommen. In het rechter dakschild van de hoofdbouwmassa staat een hoge in Engelse trant uitgevoerde schoorsteen waarvan de voet zich bevindt in het dakschild van de lage zijvleugel. In het voorschild bevinden zich drie dakkapellen met platte daken. De LINKER ZIJGEVEL is samengesteld uit twee in hoogte verschillende geveldelen die geknikt staan ten opzichte van elkaar. Het rechter bouwdeel heeft een verdieping en een entree met een deur tussen zijlichten met glas-in-lood, gemetselde bloembakken aan weerszijden en rechts een driezijdige erker met schuine zijden en bakstenen penanten en plat dak, dat doorloopt boven de entreepartij en het venster links daarvan. Boven de entree is een groen geglazuurde uitgemetselde belettering aangebracht met de tekst DE HEUVELS. Het lagere bouwdeel links heeft op de begane grond een reeks liggende venstertjes, waarboven een in de kap opgenomen vensterpartij en rechts hiervan in de kap van de hoofdbouwmassa een hoog plastisch in Engelse trant vormgegeven schoorsteen. De kopse gevel van dit bouwdeel heeft op de begane grond twee vierdelige deuren en op de verdieping een balkonloggia. De wigvormige ACHTERGEVEL heeft links een risalerend trappenhuis met staande , met glas-lood ingevulde traplichten, waaronder een uitbouw onder een plat dak bevindt en waarin een entree is opgenomen. De RECHTER ZIJGEVEL heeft drie gekoppelde ramen. Het bijzonder fraai en vrij gaaf bewaarde INTERIEUR bezit onder meer een entreehal met een zwart-wit betegelde vloer, een lambrizering met zwarte en oranje tegels met een in mozaïek ingelegde tekst WELKOM. Het trappenhuis in hoofdbouwmasa is voorzien van een betegeling met zwarte en gele tegels. Diverse bezitten nog een grote uit groen of geel verglaasde baksteen samengestelde schouwpartij. Waardering Voormalig KINDERTEHUIS "DE HEUVELS" gebouwd tussen 1928 en 1932 onder invloed van de Nieuwe Haagse School. - Van architectuurhistorische waarde als een bijzonder fraai en rijk gedetailleerd kindertehuis uit de het interbellum in de stijl van de Nieuwe Haagse School waarbij tevens sprake is van invloeden van het werk K.P.C. de Bazel. Het gebouw valt op door de hoogwaardige esthetische kwaliteiten het ontwerp, het materiaalgebruik, de rijke ornamentiek in de vorm van diverse soorten siermetselwerk alsmede door de bijzondere samenhang tussen interieur en exterieur door de vele bewaard gebleven interieuronderdelen zoals forse in verglaasde baksteen uitgevoerde schouwen en diverse betegelde lambrizeringen. - Van stedenbouwkundige waarde vanwege de situering in een landschappelijk fraaie bosgebied ten zuiden van de dorpskern van Nunspeet. Het tehuis is door de situering en inrichting nauw verbonden met de ontwikkelingsgeschiedenis van dit gebied. - Van cultuurhistorische waarde als uitdrukking van een voor de gemeente Nunspeet kenmerkende sociaal-maatschappelijke ontwikkeling tussen 1850 en 1940, namelijk de vestiging van medische zorginrichtingen als een sanatorium en overige zorginstellingen als tehuizen vanwege de het fraaie bos- en heiderijke gebied. Het gebouw is tevens van belang vanwege de typologische bewaarde als representatief voorbeeld van een kindertehuis uit het interbellum. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 524001
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen (3)

De Heuvels
5
Recensie door: ()
De Architect van Kinderhuis "De Heuvels" is J.B.Fels, BNA, uit Den Haag, gebouwd in 1932 (tekeningen zijn van Aug'31) in opdracht van Mej. M.C. van den Honert.
De Heuvels
4
Recensie door: ()
Ik was hier in 1943/1944 Ik was toen 10 jaar
De Heuvels
3
Recensie door: ()
Ik was toen denk 6-7 jaar en ben er 6 maanden geweest. Was geen leuke tijd (1946/1947)
Toevoegen

Monumenten in de buurt van De Heuvels in Nunspeet

De Boschhoek

F.A. Molijnlaan 77
Nunspeet
Inleiding Dit voormalige zomerhuis van het type VILLA, genaamd "DE BOSCHHOEK", met achterliggend houten SCHUURTJE, is gebouwd in de jaren t..

Herdenkingsmonument in Um 1800-stijl

Eperweg 22
Nunspeet
Omschrijving HERDENKINGSMONUMENT bestaande uit een op een hoge stoel gelijkende stèle op een iets bredere bakstenen basis met een smeedijz..

In gietijzer gemarkeerde kindergraven uit de Eerste Wereldoorlog

Eperweg 22
Nunspeet
Omschrijving Aan weerszijden van een pad gelegen in gietijzer uitgevoerde en in rijen geplaatste markeringstekens van anonieme (kinder)grav..

Toren van de Nederlands Hervormde Kerk

Dorpsstraat 14
Nunspeet
Toren van de Ned. Herv. Kerk. De bakstenen toren in romaniserende vormen, vermoedelijk uit het begin der 16e eeuw, heeft een tot achtkant a..

Hoekstein

F.A. Molijnlaan 150
Nunspeet
Inleiding Deze gaaf bewaarde villa, nu genaamd "HOEKSTEIN" doch oorspronkelijk "VOORBOSCH "genaamd, werd gebouwd tussen 1900 en 1910 in de ..

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)