Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Dubbel landhuis van het type villa in Hattem

Woonhuis

Apeldoornseweg 13
8051AB Hattem
Gelderland

Bouwjaar: 1933


Beschrijving van Dubbel landhuis van het type villa

Inleiding Dubbel landhuis van het type VILLA gebouwd in 1933 naar ontwerp van de architect TH. RUETER uit Blaricum, die antroposofische ontwerpprincipes aanhing, in Gooise landhuisstijl in opdracht van mevrouw S. Stenfert Kroese en mevrouw Kalff. Het vrijstaande landhuis is gesitueerd aan de oostzijde van de Apeldoornseweg buiten de bebouwde kom van Hattem. Omschrijving Dubbel landhuis met vlindervormige plattegrond bestaande uit afwisselend één of twee bouwlagen afgesloten door een met riet gedekt, samengesteld schilddak met houten overstek. De L-vormige plattegronden van de twee woningen zijn min of meer spiegelbeeldig met aan de uiteinden een schuin geplaatste lagere vleugel ten behoeve van de garage. Het samengesteld dak met variërende nokhoogte en ongelijke dakschilden is voorzien van diverse aangekapte schild- en zadeldaken. In het samengesteld dak bevinden zich meerdere vierkante bakstenen schoorsteenschachten die tot boven de nok uitreiken. De nokken zijn voorzien van gesmoorde, gebakken nokvorsten. Op de splitsing van de twee woningen bevindt zich op de nok een houten dakruiter met luidklok afgesloten door een met riet gedekte kegelvormige spits met piron en windvaan. De gevels met trasraam en rollaag zijn voor wat betreft de begane grond grotendeels opgetrokken in kettingverband in bruinrode baksteen. Daar waar sprake is van een verdieping is deze overkragend ondersteund door houten klossen opgetrokken in horizontale houten gepotdekselde delen. De beschoten topgevels bestaan uit verticale delen. In de gevels bevinden zich rechthoekige draairamen met houten lekdorpels aan de bovenzijde afgesloten door een rollaag, dubbele glasdeuren en een ovaalvormige geklampte deur ter plaatse van de twee ingangspartijen. In de zandstenen sluitsteen van de paraboolboog boven elke entree is een ram, respectievelijk een leeuw gebeeldhouwd. Het beeldhouwwerk verwijst naar de sterrenbeelden van de opdrachtgeefsters. De identieke ingangspartijen van de twee woningen bevinden zich in de VOORGEVEL. Deze zuidgevel is vrijwel symmetrisch met uitzondering van de rechtertopgevel, die groter is dan de linkertopgevel met drie gekoppelde -ruits ramen in plaats van twee. Uiterst links bevindt zich de lange houten gepotdekselde gevel van de garage met daarin twee gekoppelde zesruits ramen. De houten gevel wordt gevolgd door een bakstenen gevel met hoger gelegen nok. In deze gevel bevindt zich een glasdeur met zesruits zijlicht, een zesruits raam en twee gekoppelde zesruits ramen. In het dakschild bevindt zich een schoorsteen ten behoeve van de keuken. De bakstenen gevel wordt gevolgd door de driezijdige ingangspartij in de oksel van de L-vorm. De ingangspartij bestaat uit een parabolische, geklampte deur aan de bovenzijde afgesloten door een identieke boog met zandstenen geboorte-, boog- en sluitstenen met aan weerszijden zandstenen dagkanten. Rechts naast de ingang bevindt zich een trekstang als deurbel. In de smalle zijden van de ingangspartij bevindt zich een smal, hoog glas-in-loodraam aan de onderzijde afgesloten door een rollaag, aan de bovenzijde door een hanekam. Onder het linkervenster bevindt zich een natuurstenen brievenbus. Op iedere hoek van de ingangspartij bevindt zich een geprofileerde korbeel met natuurstenen console ter ondersteuning van de overhangende, verticaal beschoten topgevel met klossen. In de geveltop met geprofileerde windveren bevinden zich een rechthoekig venster met daarin twee gekoppelde parabolische glas-in-loodramen. De ingangspartij wordt afgesloten door een aangekapt zadeldak met wolfeind. Rechts van de ingangspartij bevindt zich een groot zesruits glas-in-loodraam gevolgd door een driezijdige erker. De erker is opgetrokken in baksteen met op de begane grond twee gekoppelde -ruits ramen afgesloten door een rollaag. De erker eindigt onder het dakoverstek met twee glas-in-loodramen met aan weerszijden één glas-in-loodraam. Rechts van de erker loopt de denkbeeldige symmetrie-as waarin de linkerhelft gespiegeld kan worden om de rechterhelft zichtbaar te maken. De LINKERZIJGEVEL bestaat uit de kopse kant van de garage van het linker woonhuis (nr.13) waarvan het voorportaal met hoekstijlen is dichtgezet met gepotdekselde delen. Ook de ACHTERGEVEL (noordgevel) is symmetrisch van opzet, maar in detail zijn de woningen verschillend. Centraal bevindt zich op de begane grond een loggia ondersteund door één zuil met op de verdieping een terras met houten balustrade. Het dak wordt hier bekroond door de dakruiter. Links en rechts van de loggia bevindt zich de linker -en rechterwoning. Beide woningen zijn opgebouwd uit een begane grond van baksteen, een overkragende verdieping van hout, afgesloten door een rieten schild met aan het uiteinde een houten topgevel. Op de begane grond bevindt zich een onregelmatig aantal enkelruits ramen en enkelruits glasdeuren. Op de verdieping bevinden zich dezelfde vensters met roedenverdeling met rechts tevens een inpandige loggia. In de topgevel bevinden zich links drie, rechts twee gekoppelde vierruits ramen. Beide hoeken worden benadrukt door een ronde erker met enkelruits ramen, afgesloten door een met riet gedekte kegelvormige aankapping. Rondom de serre bevindt zich een bakstenen bloembak afgesloten met een rollaag. De linker- en rechterbuitenzijde van de L-vorm zijn opgebouwd uit een bakstenen begane grond, een overkragende, houten verdieping afgesloten door een zijschild. In het schild bevindt zich een dakkapel en een schoorsteen ten behoeve van de schouw in de woonkamer. De invulling met vensters verschilt ten opzichte van elkaar. Aan de uiteinden gaat de bakstenen gevel over in de gepotdekselde langsgevel van de garage. De RECHTERZIJGEVEL bestaat uit de kopse gevel van de in hout opgetrokken garage van het rechter woonhuis (nr.15) met voorportaal en hoekpijlers. De hoekpijlers rusten op bakstenen fundamenten die middels een lage bakstenen muur verbonden is met het bakstenen fundament van de garage. Centraal bevindt zich een dubbele openslaande kraalschroten deur. Het INTERIEUR bevindt zich grotendeels in een oorspronkelijke staat. Vermeldenswaardig is onder meer de indeling, de tegelvloer in de hal, de balkenplafonds met in de woonkamer geprofileerde korbeelstellen. houten deuren en een houten trappenhuis met gesloten opgang. Oorspronkelijk is al het houtwerk ongeschilderd uitgevoerd. Waardering Dubbel landhuis van het type VILLA gebouwd in 1933 naar ontwerp van TH. RUETER in Gooise landhuisstijl in opdracht van mevrouw S. Stenfert Kroese en mevrouw Kalff. - Van architectuurhistorische waarde als goed en oorspronkelijk voorbeeld van een dubbel landhuis uit 1933 uitgevoerd in Gooise landhuisstijl met Amsterdamse School invloeden van de landelijk bekende architect Th. Rueter. Kenmerkend voor de in deze stijl uitgevoerde huizen is de vlindervormige plattegrond, het met rieten gedekte samengestelde dak, de ronde erkers, de dakruiter en het gebruik van de parabolische boog. - Van stedenbouwkundige waarde vanwege de ligging van het dubbele landhuis in het villapark buiten de bebouwde kom van Hattem. - Van cultuurhistorische waarde als bijzonder voorbeeld van het type dubbel landhuis. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 523936
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Dubbel landhuis van het type villa in Hattem

Waterpompstation

Burg van Heemstralaan 2
Hattem
Inleiding Vrijstaand WATERPOMPSTATION gebouwd omstreeks 1923 naar ontwerp van de toenmalige gemeente-architect van Hattem, L.H.J. WESTEROP ..

Transformatorhuisje

Burg van Heemstralaan 2
Hattem
Inleiding Vrijstaand TRANSFORMATORHUISJE gebouwd omstreeks 1923 naar ontwerp van de gemeentearchitect L.H.J. WESTEROP in opdracht van de Pr..

Vrijstaande villa

Hezenbergerweg 64
Hattem
Inleiding Vrijstaande VILLA gebouwd in 1908, gesitueerd ten westen van de Hezenbergerweg temidden van een heuvelachtig landschap. Het ontwe..

De Witte Raaf

Veldweg 69
Hattem
LANDHUIS "De Witte Raaf": volgens de principes van het Nieuwe Bouwen (groep 32) in 1936 naar ontwerp van architect A. Komter gebouwd, in sta..

Rien Meijer

Apeldoornseweg 9
Hattem
Inleiding VILLA gebouwd in 1920 naar ontwerp van de gemeentearchitect L.H.J. WESTEROP uit november 1919, in opdracht van de toenmalige burg..

Kaart & Routeplanner

Route naar Dubbel landhuis van het type villa in Hattem

Foto's (1)