Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Heldring: vier natuurstenen grafplaten in Zetten

Graf Begraafplaats

Vluchtheuvellaan 8
6671DN Zetten (gemeente Overbetuwe)
Gelderland

Bouwjaar: 1876-1923


Beschrijving van Heldring: vier natuurstenen grafplaten

Omschrijving Vier natuurstenen grafplaten (B) gelegen in het rechter talud van de helling die vanaf de K.O. Finkensieperlaan naar de kerk leidt. Sommige grafplaten rusten op een gemetselde voet en zijn in het algemeen gesteld sober van uitvoering. GRAFSTEEN van Ottho Gerhard Heldring en zijn vrouw met aan de bovenzijde ranken in de hoek en in een verdiept veld de tekst: 1. 'HIER RUSTEN / OTTHO GERHARD HELDRING / IN LEVEN HERDER EN LEERAAR / VAN HEMMEN / GEBOREN TE ZEVENAAR / 17 MEI 1804 / OVERLEDEN TE MARIENBAD / IN BOHEMEN 11 JULIJ 1876 / EN ZIJN ECHTGENOOTE / ANNA ELISABETH DEUFFER WIEL / GEBOREN TE SCHALKWIJK / 11 AUGUSTUS 1807 / OVERLEDEN TE ZETTEN / 10 OCTOBER 1873 / DE LIEFDE VERGAAT NIMMERMEER / 1. COR XIII VS. 8' 2. 'HIER RUST / PETRONELLA VOUTE / GEBOREN TE AMSTERDAM / 6 NOVEMBER 1804 / VAN DEN DAG DER OPENING / 1 JANUARI 1848 / TOT AAN HAREN DOOD / DIRECTRICE / VAN HET ASIJL STEENBEEK / OVERLEDEN TE ZETTEN / 18 APRIL 1877 / DIE DEN HEER VERWACHTEN / VERNIEUWEN DE KRACHT / ....? NIET VLEUGELEN / GELIJK ARENDEN LOOPEN EN WORDEN NIET MOEDE / ...? WORDEN NIET MAT . JESAJA XI.31 3. 'CHRISTINE HERMINE PIERSON / GEBOREN TE HEINENOORD / 29 MAART 1863 / GEHUWD MET DR. C.C. SCHOT / 16 SEPTEMBER 1886 / OVERLEDEN TE HARDENBERG / 1 SEPTEMBER 1887 / GIJ ZULT MIJ LEIDEN DOOR UWEN RAAD / EN DAARNA ZULT GIJ MIJ / IN HEERLIJKHEID OPNEMEN PSALM 17:21 / DR CORNELIS CHRISTIAAN SCHOT / WEDUWNAAR VAN VROUWE C.H. PIERSON / LAATSTELIJK GEREREF. PREDIKANT TE HARDENBERG / GEBOREN TE BABAUW TIMOR NI 16 MEI 1852 / OVERLEDEN TE HARDENBERG 10 JANUARI 1920 4. HIER RUST HENDRIK PIERSON / GEBOREN TE AMSTERDAM 10 JUNI 1834 / OVERLEDEN TE GRONINGEN / 7 AUGUSTUS 1923 / UIT GENADE ZIJT GIJ ZALIG GEWORDEN / DOOR HET GELOOF DAT IS GODS GAVE / NIET UIT DE WERKEN OP DAT NIEMAND ROEME / EPH. 2 VERS 8 EN 9 Waardering Vier grafplaten. - Van stedenbouwkundige waarde vanwege hun ligging op een kunstmatige heuvel aan de zijkant van het hoofdpad. De grafplaten vormen een relatie met de samenstellende complexonderdelen. - Van cultuurhistorische waarde als uitdrukking van de ideeën van de Réveil-beweging waardoor genoemde personen zich in hun maatschappelijk leven hebben laten leiden. Zij hebben een bijdrage geleverd in de sociale en geestelijke ontwikkeling die mede heeft geleid tot het ontstaan van de maatschappelijke hulpverlening in Nederland. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 523911
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Heldring: vier natuurstenen grafplaten in Zetten

Heldring: vluchtheuvelkerk

Vluchtheuvellaan 8
Zetten (Gemeente Overbetuwe)
Omschrijving De N.H. kerk (A) is gebouwd als zaalkerk ca. 1870/1880 in een aan het neo-classicisme verwante stijl, die later met een weste..

Heldring: twee toegangshekken

Vluchtheuvellaan 8
Zetten (Gemeente Overbetuwe)
Omschrijving Twee toegangshekken (C), gelegen aan de noord- en zuidzijde van het complex. Aan de noordzijde grenst het aan de K. O. Finkens..

Heldring: leigraaf

Vluchtheuvellaan 8
Zetten (Gemeente Overbetuwe)
Omschrijving LEIGRAAF (D), ten westen gelegen van de vluchtheuvel die is opgeworpen met het zand van de gegraven waterloop. Tesamen met de ..

Dorpskerk

Kerkstraat 11
Zetten (Gemeente Overbetuwe)
Herv.Kerk. Van deze, in oorsprong gotische dorpskerk zijn na vernieuwing in 1912 bewaard gebleven; het door kruisribgewelven overkluisde, dr..

Toren van de Dorpskerk

Kerkstraat 11
Zetten (Gemeente Overbetuwe)
Toren der Herv. Kerk. Gepleisterd bouwwerk uit de 14e eeuw met een koepelgewelf over de benedenverdieping. Mechanisch torenuurwerk, later vo..

Kaart & Routeplanner


Foto's (4)