Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Frederik Bernard Hoeve (koestal) in Ermelo

Boerderij

Allee 40
3852PM Ermelo
Gelderland

Bouwjaar: 1914


Beschrijving van Frederik Bernard Hoeve (koestal)

Omschrijving De KOESTAL met MESTVAALT en ruimte voor VOEDERBEREIDING is opgetrokken in baksteen (kruisverband) en beton en heeft een ongewone grondvorm die bestaat uit een lange rechthoek (koestal) die uitkomt in een vierkant (voederbereiding). De mestberging bevindt zich in een houten aanbouw aan de noordzijde. De rechthoek heeft een basilicale aanleg met een verhoogd houten middengedeelte met zadeldak. De vierkante ruimte heeft een schilddak met een klokkenstoeltje op de nok. Dit klokkenstoeltje heeft een helmdakje met spits en is aan vier zijden open. De schilden zijn belegd met rode Oudhollandse pannen. De VOORGEVEL van de rechthoekige stalruimte heeft een moderne dubbele deur in een van oorsprong rondboogvormige staldeuropening. Aan weerszijden van de deuren bevindt zich een rondboogvormig vierruits stalraam. In de geveltop bevinden zich drie verticale sleuven in het metselwerk. De RECHTERZIJGEVEL van de stal heeft in de gevel van het rechthoekige bouwdeel vijf steunberen met daartussen steeds twee tweeruits ijzeren stalraampjes met een rollaag en een baksteendorpel. In de tweede travee van links bevindt zich één zo'n raampje en een staldeur, in de vijfde een dubbele staldeur en een enkel raampje. De houten wand van de dakopbouw van de stal bevat aan deze zijde twaalf, per twee gekoppelde, zesruits ramen en een enkel zesruits raam. De vierkante ruimte heeft een deeldeuropening in de zuidgevel. Het bijzondere kozijn van de deeldeuropening zet zich door in een dakopbouw met een lessenaarsdak, een dubbel hooiluik met zijlichten en een hijsbalk. Aan weerszijden van de deeldeuropening bevinden zich drie halfronde ijzeren stalramen. De ACHTERGEVEL heeft vier halfronde stalramen met daartussen een dubbele staldeur. In het dakschild bevindt zich een oorspronkelijke dakkapel met houten wangen en een zadelkapje. Het dubbele luik heeft twee raampjes met een vierruits verdeling. De LINKER ZIJGEVEL van de voederbereiding heeft zes halfronde stalramen. De linker zijgevel van de stal heeft een aangebouwde houten mestplaats onder een zadeldak. Voor de aangebouwde mestplaats is in de oorspronkelijke zijmuur een gemetselde steunbeer zichtbaar, zoals die zich ook aan de andere zijde bevinden. Het INTERIEUR bestond oorspronkelijk uit koestallen (grupstallen) aan weerszijden van een middengang, met een afgescheiden kleedruimte. Het achterste volume, waar de voederbereiding plaatsvond, had twee afgescheiden ruimten voor de zuivelbereiding en voor de motoren. De zes gebinten in de rechthoekige ruimte zijn uitgevoerd als dekbalkgebinten, met gezaagde stijlen. Waardering KOESTAL met MESTVAALT en ruimte vor VOEDERBEREIDING van de Frederik Bernardhoeve - Van architectuurhistorische waarde als bijzonder voorbeeld van een koestal uit het begin van de twintigste eeuw op een boerenerf. De stal valt op vanwege de bijzondere hoofdvorm, waarin de verschillende functies zijn af te lezen, de basilicale opbouw, het bijzonder uitspringende bouwvolume waarin de voederbereiding plaatsvond en de positionering van de stal ten opzichte van het woonhuis. - Van stedenbouwkundige waarde als essentieel onderdeel van het complex, dat vanwege de ligging een beeldbepalende rol speelt. De koestal draagt hieraan vanwege de markante hoofdvorm in bijzondere mate bij. - Van cultuurhistorische waarde als onderdeel van dit als modelboerderij opgezette agrarische complex. De koestal is bijzonder vanwege het hierin tot uiting komende streven naar meer hygiëne binnen de agrarische sector. De cultuurhistorische waarde heeft tevens betrekking op de situering op het landgoed Staverden, waar de boerderij een bijzondere relatie heeft met de historie van het kasteel, haar bewoners en met de overige bebouwing in dit gebied. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 523840
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Frederik Bernard Hoeve (koestal) in Ermelo

Frederik Bernard Hoeve

Allee 40
Ermelo
Omschrijving Het WOONHUIS is opgetrokken in baksteen op een nagenoeg vierkant grondvlak en is gedekt met een schilddak, waarvan het linkers..

Frederik Bernard Hoeve (schuur)

Allee 40
Ermelo
Omschrijving Achter de koestal bevindt zich een enorme houten SCHUUR of tasruimte. Deze oorspronkelijk grotendeels open ruimte bestaat uit..

Frederik Bernard Hoeve

Allee 40
Ermelo
Omschrijving Houten voormalige POTSTAL voor jongvee op een hoge betonplint. De wanden van de stal zijn voorzien van gerabatte delen. Het f..

Frederik Bernard Hoeve (paardenstal)

Allee 40
Ermelo
Omschrijving De grote houten voormalige PAARDENSTAL met houten wanden en verticaal beschoten geveltoppen. Rond 1975 is de stal aan weerszi..

Frederik Bernard Hoeve

Allee 40
Ermelo
Omschrijving In sierbeton opgetrokken MUUR, waarin oorspronkelijke een dubbel inrijhek was opgenomen. De muur heeft een gebogen vorm en bes..

Kaart & Routeplanner

Route naar Frederik Bernard Hoeve (koestal) in Ermelo

Foto's (2)