Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Tuinmanswoning in Ermelo

Kasteel Buitenplaats

Staverdenseweg 283
3852NV Ermelo
Gelderland

Bouwjaar: 1890-1905


Beschrijving van Tuinmanswoning

Omschrijving onderdeel 4 De voormalige TUINMANSWONING ligt ten zuidoosten buiten de omgrachting van kasteel en koetshuis. Het pand ligt vrij in de tuinaanleg rond het kasteel. Het heeft één bouwlaag en een zolder en heeft gepleisterde gevels. Het schilddak is belegd met gesmoorde, verbeterde Hollandse pannen. Op de beide zijschilden bevinden zich kleine dakkapellen. Aan de achterzijde van het huis bevindt zich een ondiepe aanbouw . Het omlopende hoofdgestel, bestaande uit architraaflijst, fries en geprofileerde gootlijst, zet zich in deze achterbouw voort. Op het platte dak van de aanbouw bevindt zich een grote schoorsteen. De voorgevel is symmetrisch en heeft een middenrisaliet dat het dakschild doorsnijdt en eindigt in een dakhuis met spits zadeldak en zwaar geprofileerde kroonlijsten aan de zijkanten. Het risaliet heeft op de begane grond een halfcirkelvormige nis met een profielomlijsting. Daarboven bevindt zich ter plaatse van de zolder een rondboogvormig afgesloten zesruits stolpraam. Aan weerszijden van het risaliet bevindt zich een zestienruits stolpraam (2x8). De linker zijgevel is blind. In het dakschild bevindt zich een dakkapel met vierruits raam en een kroonlijst. In het iets terugspringende gedeelte van de achterbouw bevindt zich de ingang in een kozijn met een geprofileerd kalf en een halfcirkelvormig bovenlicht met V-vormige roedenverdeling. De achtergevel heeft een gewijzigd raam. De rechterzijgevel heeft een zestienruits stolpraam als in de voorgevel en rechts in de achterbouw een vierruits raam. Het dakschild heeft een dakkapel met een vierruits raam en een gepleisterde schoorsteen. Waardering TUINMANSWONING uit de periode rond 1910, behorend tot de historische buitenplaats Staverden. - Van architectuurhistorische waarde als in hoofdvorm en detaillering goed bewaard gebleven eenvoudige tuinmanswoning uit het begin van de twintigste eeuw. Het gebouw maakt deel uit van de bebouwing op een kasteelterrein, waarop zich nog diverse andere bouwwerken bevinden die een functionele relatie met het hoofdhuis hebben. - Van stedenbouwkundige waarde als karakteristiek gesitueerd gebouw op het kasteelterrein van de buitenplaats Staverden. - Van cultuurhistorische waarde als onderdeel van de buitenplaats Staverden. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 523821
Laatste wijziging: 2014-10-12 19:38:37.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Tuinmanswoning in Ermelo

Kasteel Staverden

Staverdenseweg 283
Ermelo
Omschrijving onderdeel 1 Het HOOFDGEBOUW kasteel Staverden is een landhuis uit 1905, met oude (17de- en 19de-eeuwse onderdelen. Het is een ..

Park

Staverdenseweg 283
Ermelo
Omschrijving onderdeel 2 De HISTORISCHE TUIN- en PARKAANLEG dateert uit verschillende perioden. Vermoedelijk kwam er in de periode Van Hae..

Koetshuis

Staverdenseweg 283
Ermelo
Omschrijving onderdeel 3 Het voormalige KOETSHUIS met garage en koetsierswoning is een groot, classicistisch geïnspireerd, gebouw oostelij..

Oranjerie met tuinmuur

Staverdenseweg 283
Ermelo
Omschrijving onderdeel 5 De ORANJERIE met TUINMUUR bevindt zich ten zuidwesten van de omgrachte kasteelplaats en is in het eerste kwart van..

Toegangsbrug met hek

Staverdenseweg 283
Ermelo
Omschrijving onderdeel 6 Aan de Staverdenseweg bevindt zich een TOEGANGSBRUG met een groot HEK over de omringende gracht. Vermoedelijk zijn..

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)