Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Weltevreden in Druten

Woonhuis

Heersweg 13
6651BP Druten
Gelderland

Bouwjaar: 1881


Beschrijving van Weltevreden

Inleiding De voormalige VILLA "WELTEVREDEN", met KOETSHUIS, thans in gebruik als woonhuis, werd in 1881 gebouwd als woonhuis voor de notaris Charles Auguste Amédée van de Garde in een neo-classicistische stijl. Later behoorde de voormalige villa tot het complex van de Stichting Huize Boldershof waar deze achtereenvolgens dienst deed als woonhuis voor de directeur, woonhuis met praktijk en later als dagverblijf voor zwakzinnigen. De voormalige villa is gebouwd op de plaats waar vroeger het huis "De Kolk" heeft gestaan. De voormalige villa is prominent gelegen ten noorden van de Heersweg en grenst aan de zuidelijke rand van het complex "Boldershof". Het pand staat een tiental meters van de straat verwijderd waardoor een grote voortuin is ontstaan met daarin diverse oude, monumentale bomen. Het perceel wordt aan de voorzijde afgesloten door een (recent geplaatst) smeedijzeren hekwerk met tussen twee gietijzeren kolommen een met ornamenten versierd smeedijzeren dubbeldraaihek. Omschrijving De geheel gepleisterde, vrijstaande, blokvormige voormalige VILLA heeft twee (even hoge) bouwlagen met zolder op L-vormig grondplan. Het omlopende schilddak is gedekt met gesmoorde, gegolfde Friese pannen en watert af via omlopende houten, geprofileerde bakgoten voorzien van witgeschilderde zinken hemelwaterafvoeren. De nok ligt evenwijdig aan en voor een klein deel haaks op de straat en is voorzien van nokvorsten. De nokeinden worden gemarkeerd door gepleisterde schoorstenen. De rechter zijde van de voorgevel is voorzien van een bescheiden uitbouw in de vorm van een erker onder plat dak. Tegen de linker zijgevel (westgevel) is een éénlaagse serre onder schilddak aangebouwd. Aan de noordwestzijde van de voormalige villa bevindt zich het voormalig koetshuis. De voor-malige villa is middels een éénlaags tussenlid onder plat dak verbonden met het voormalig koetshuis. Dit tussenlid heeft ook een L-vormige plattegrond. De gepleisterde GEVELS worden rondom afgesloten door een hoofdgestel. Het hoofdgestel bestaat uit een vlak fries en een geprofileerde kroonlijst met bakgoot. Oorspronkelijk was het hoofdgestel voorzien van een attiek met vazen op de hoeken. De voorgevel en de rechter zijgevel zijn nagenoeg symmetrisch ingedeeld. De pilasters op de begane grond zijn uitgevoerd in een blokverdeling. Op de verdieping zijn de pilasters uitgevoerd met een ver-diepte schacht. De nagenoeg symmetrisch ingedeelde VOORGEVEL (zuidgevel) heeft vijf vensterassen en wordt verticaal geleed door een middenrisaliet en hoekpilasters. Het middenrisaliet steekt door de gootlijn heen en eindigt in een gebogen fronton met schouders en rondvenster. Het rondvenster (oculus) is voorzien van een geprofileerde stuc-omlijsting en is naar de Heers-weg gericht. De hoofdentree in het middenrisaliet geplaatst en bestaat uit een portiek met marmeren vloer en dito plint. De horizontaal afgesloten deuropening wordt omgeven door een profielomlijsting en is voorzien van een open paneeldeur met gietijzeren roosters. Links van de entree op de begane grond bevinden zich een tweetal gevelopeningen gevat in geriemde omlijsting met kuif (palmet-motief). De gevelopeningen zijn voorzien van dubbele tuindeuren met vast bovenlicht. Aan de rechter zijde van de entree is een driezijdig uitge-bouwde erker met horizontaal afgesloten venster- en deuropeningen met geriemde om-lijsting. De twee deuropeningen zijn voorzien van dubbele tuindeuren en de vensteropening is voorzien van een stolpraam met vast bovenlicht. Boven de entree bevindt zich een balkon dat wordt ondersteund door voluutachtige consoles. Het balkon is voorzien van een balustrade voorzien van een fraai smeedijzeren hekwerk. De deuropening op de eerste ver-dieping die toegang geeft tot het balkon is gevat in een geprofileerde omlijsting met rondboog waarvan de boogtrommel opgevuld is met een florale voorstelling. De deuropening is voorzien van dubbele, open balkondeuren . Op de verdieping bevinden zich aan beide zijden van het middenrisaliet licht getoogde vensteropeningen voorzien van geprofileerde omlijstingen. De vensteropeningen bevatten stolpramen met vast bovenlicht. Tegen de gehele LINKER ZIJGEVEL (westgevel) bevindt zich een SERRE onder een lessenaarsdak. Het lessenaarsdak is voorzien van een zinken dakbedekking en watert af via een geprofileerde bakgoot met witgeverfde zinken hemelwaterafvoeren. De westgevel bestaat uit twee vensterassen. Een brede vensteras (nabij de voorgevel) en een smalle vensteras. Ter plaatse van de smalle vensteras is de serre tussen twee met blokmotief gepleisterde muurdammen gevat. Hier bevindt zich de serre boven de kelder. In dit deel van de gevel bevindt zich een tweeruits kelderlicht en een samengestelde, symmetrische pui die is voorzien van een vast deel en twee draairamen met daarboven een uitzetraam. Ter plaatse van de brede vensteras is de serre nagenoeg geheel uit hout opgebouwd. De pui bestaat uit drie traveeën met in het midden dubbele tuindeuren met bovenlicht voorzien van glas-in-lood. De voorgevel van de serre is één travee breed. Op de verdieping zijn symmetrisch ten opzichte van de vensterassen twee vensteropeningen aanwezig gelijk in de voorgevel. De licht getoogde vensteropeningen zijn voorzien van geprofileerde omlijstingen en bevatten stolpramen met vast bovenlicht. In het tussenlid bevinden zich een hoger gelegen venster- en deuropening. Hier bevond zich vroeger de ingang tot de praktijk. Deze entree is te bereiken via een gemetselde trap met vijf optreden en heeft een smeedijzeren balustrade en is voorzien van een horizontale, houten luifel onder platdak. Deze luifel wordt aan één zijde ondersteund door een console. De horizontaal afgesloten vensteropening is voorzien van een gepleisterde bakstenen lek-dorpel en een dubbel tweeruits draairaam met tweeruits bovenlicht. De horizontaal afgesloten deuropening is voorzien van een halfopen, houten deur. De ACHTERGEVEL (noordgevel) heeft een zeer eenvoudige en sobere uitstraling. In de loop der tijd hebben zich hier ook enkele wijzigingen in de gevelindeling voorgedaan. De RECHTER ZIJGEVEL (oostgevel) is voorzien van een middenrisaliet met een verschijningsvorm die veel overeenkomst vertoont met het middenrisaliet in de voorgevel. Links en rechts van het middenrisaliet is de gevel blind. Het brede middenrisaliet omvat op de begane grond twee horizontaal afgesloten vensteropeningen gevat in geriemde omlijsting met kuif (palmet-motief). De vensteropeningen zijn voorzien van stolpramen met vast bovenlicht. Op de verdieping zijn de licht getoogde vensteropeningen voorzien van geprofileerde omlijstingen. De vensteropeningen bevatten stolpramen met vast bovenlicht. De RUIMTELIJKE INDELING bestaat uit een brede middengang van de voor- tot de achtergevel ; achter in de gang een bordestrap naar een opkamer en verder naar de eerste verdieping ; een woonkamer en keuken in de rechter beuk en een woonkamer en de voor-malige spreekkamer in de linker beuk. Deze indeling herhaalt zich min of meer op de verdieping waar zich de slaapkamers en de badkamer bevinden. De zolder kan middels een bordestrap worden bereikt. De zolderverdieping is geheel afgewerkt. De kelder bevindt zich onder de linker beuk en bestaat uit segmentbooggewelven. Het pand bezit een groot aantal oorspronkelijke INTERIEURELEMENTEN, zoals een licht marmeren vloer en plint in de gang met bijbehorende geschilderde (?) lambrizering ; originele tegelvloer op het toilet en in de serre ; bewerkte trappaal met dito balustrade in het trappenhuis ; stucplafonds met middenrozet, hoekstukken (bladrank-, bloem- en krul-motieven) en lijsten in de vertrekken op de begane grond gesitueerd aan de voorzijde van het woonhuis ; paneeldeuren met dito vouwblinden, licht marmeren schouw in de linker woonkamer (westzijde). Het geheel gepleisterde, blokvormige voormalig KOETSHUIS heeft één bouwlaag met zolder op rechthoekig grondplan. Het overstekende zadeldak is gedekt met gesmoorde, gegolfde Friese pannen en watert af via op klossen rustende houten, bewerkte bakgoten voorzien van witgeschilderde zinken hemelwaterafvoeren. De nok ligt evenwijdig aan de voormalige villa en is voorzien van nokvorsten. Aan de straatzijde wordt de entree van het koetshuis bekroond door een topgevel onder zadeldak. In de gevels van het koetshuis zijn diverse typen ramen en deuren aangebracht. De overgang tussen de begane grond en de verdieping wordt gemarkeerd door wit geverfde smeedijzeren muurankers. Ook ter plaatse van de aansluiting van de gordingen zijn muurankers aanwezig. Het rechter deel van de VOORGEVEL (zuidgevel) sluit aan op het tussenlid. De rest van de voorgevel heeft een symmetrische indeling met in het midden een horizontaal afgesloten muuropening die van twee dichte, houten dubbele garagedeuren is voorzien. Aan beide zijden bevindt zich een segmentboogvormig afgesloten vensteropening met bakstenen lekdorpel en voorzien is van een negenruits stalen raam. Boven de garage-opening bevindt zich een segmentboogvormig afgesloten hooiluikopening die is voorzien van dubbele, opgeklampte hooiluiken. In de LINKER ZIJGEVEL (westgevel) bevindt zich op de begane grond een segmentboogvormig afgesloten vensteropening met gepleisterde bakstenen lekdorpel en voorzien van een negen-ruits stalen raam. Op de verdieping is een horizontaal afgesloten vensteropening aanwezig met driehoekig verdiept liggend veld. Deze vensteropening is voorzien van een negenruits stalen raam. De ACHTERGEVEL (noordgevel) is op één vensteropening geheel blind. Deze horizontaal afgesloten vensteropening is voorzien van een zestienruits stalen raam. In de topgevel van de RECHTER ZIJGEVEL (oostgevel) bevindt zich hetzelfde raam als in de westgevel. In de middenas van de oostgevel is een segmentboogvormig afgesloten deur-opening met tweeruits bovenlicht en voorzien van een dichte, opgeklampte deur. Links van deze deur is een raam aanwezig zoals in de achtergevel. De RUIMTELIJKE INDELING van het koetshuis is in de loop der tijd gewijzigd. Nu bevindt zich op de begane grond één grote ruimte en ook de zolderverdieping is één ruimte. Waardering Voormalige VILLA "WELTEVREDEN" uit 1881 gebouwd in een neo-classicistische stijl, met KOETSHUIS. - Van architectuurhistorische waarde als goed typologisch goed en betrekkelijk gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een blokvormige en symmetrisch opgebouwde villa uit 1881 in neo-classicistische stijl. Het pand valt op door de hoogwaardige esthetische kwaliteiten van met name de voorgevel en de gave ruimtelijke indeling met oorspronkelijke interieurelementen zoals diverse in stuc en marmer uitgevoerde onderdelen. - Van stedenbouwkundige waarde als essentieel onderdeel van de oudere lintbebouwing aan de Heersweg een oude verbindingsweg naar het centrum van Druten. De voormalige villa ligt in een historisch gegroeid gebied en speelt daarin een beeldbepalende rol. De tuin voor het huis bevat enkele monumentale bomen. - Van cultuurhistorische waarde als herkenbaar element uit een maatschappelijke ontwikkeling. Het pand is gebouwd als woonhuis voor één van de kapitaalkrachtige burgers van Druten, de notaris Ch.A.A. van de Garde. In de tijd daarna was het pand een karakteristiek onderdeel van de bebouwing van het complex "Boldershof", eerst als woonhuis voor de directeur, daarna als woonhuis met praktijkruimte en later als dagverblijf voor zwakzinnigen. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 523810
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Weltevreden in Druten

Ambtshuis

Ambtshuisstraat 3
Druten
Ambtshuis. Rechthoekig gepleisterd gebouw ter breedte van zeven vensterassen, in oorsprong wellicht 16e eeuw, doch ingrijpend verbouwd bij d..

Gepleisterd rechthoekig huis met verdieping en schilddak

Hogestraat 11
Druten
Gepleisterd rechthoekig huis met verdieping en schilddak. Het in oorsprong mogelijk nog 17e eeuwse pand is eind 18e eeuw voorzien van hoekpi..

Transformatorhuisje type G4L met hekwerk en muur

Hooistraat 2
Druten
Inleiding TRANSFORMATORHUISJE uit ca. 1925 met HEKWERK en MUUR, gelegen op de noordoostelijke hoek van de kruising Ambtshuisstraat, Hooistr..

Boerenhuis

Hogestraat 19
Druten
Boerenhuis, waarvan het woongedeelte dwars op de stal gebouwd is, waarschijnlijk 18e eeuw. Het woonhuis heeft een lage verdieping en een met..

Boerenhuis

Hogestraat 21
Druten
Boerenhuis, waarvan het woongedeelte dwars op de stal gebouwd is, waarschijnlijk 18e eeuw. Het woonhuis heeft een lage verdieping en een met..

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)