Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Dijkmagazijn in Rossum

Gebouw

Kerkstraat 27
5328AA Rossum (gemeente Maasdriel)
Gelderland

Bouwjaar: 1859


Beschrijving van Dijkmagazijn

Inleiding DIJKMAGAZIJN, gebouwd in 1859 in eclectische stijl. Het dijkmagazijn maakt deel uit van een elftal magazijnen die zijn gebouwd na de grote overstromingen, die midden 19de eeuw in de Bommelerwaard hebben plaats gehad. Om in geval van nood direct over hulpgoederen te kunnen beschikken werden langs de dijken deze bevoorradingsgebouwen neergezet waarin zandzakken, gereedschap en kruiwagens voorhanden waren. Dit magazijn is een van de grootste in zijn soort, en in zijn verschijningsvorm een van de fraaiste. Het gebouwtje is temidden van een grintpad vrij gelegen op de hoek van de Kerkstraat en Hoge weg aan de zuidzijde van de dijk langs de Waal. Een modern hekwerk scheidt het perceel van de weg. Omschrijving DIJKMAGAZIJN in baksteen (kruisverband) opgetrokken, bezit een nagenoeg rechthoekige plattegrond. Het door een met gesmoorde oude Hollandse pan gedekt zadeldak, is in de langsgevel aan de voorzijde voorzien van een aangekapt zadeldak waarmee de licht risalerende Vlaamse gevel wordt gedekt en die is uitgerust met een eenvoudige makelaar. In de voor- en achtergevel komen ter hoogte van de verdiepingsvloer en onder de mastgoten tweemaal zes schotelankers voor. In de geveltop van de Vlaamse gevel bevinden zich er nog eens drie. De VOORGEVEL is evenwijdig aan de straat gelegen en symmetrisch ingedeeld door drie vensterassen. De centrale as wordt gevormd door de middenrisaliet waarin een naar achter geplaatste vleugel(paneel)deur onder een 1½ steens segmentboog. De hardstenen sluitsteen vermeldt de bouwdatum '1859'. Het deurkozijn rust op hardstenen neuten. De segmentboog wordt boven door een wenkbrauwboog onder een kordonlijst afgesloten. De wenkbrauwboog rust op een waterlijst die zich beperkt tot de breedte van de risaliet. Op de verdieping bevinden zich dubbele openslaande luiken die bestaan uit houten lamellen ten behoeve van de luchtcirculatie, onder een wenkbrauwboog. De vensters ter weerszijden bestaan eveneens uit houten lamellen en zijn gevat tussen baksteendorpels boven een gecementeerde lekdorpel en een 1½ steense toog onder een wenkbrauwboog. De LINKER ZIJGEVEL bevat een identieke vensteras zoals die in de flanken van de voorgevel voorkomt. De evenwijdig aan het dakvlak grenzende schuine zijden van de door een tuitgevel afgesloten eindgevel worden door een betonnen ezelsrug gedekt. De geveltop bevat vijf ankers en vier ter plaatse van de verdiepingsvloer. De ACHTERGEVEL bestaat uit drie vensterassen zoals die voorkomen in de zijvleugels van de voorgevel. Alleen het venster links, op de begane grond, is ingevuld met glas. De RECHTER ZIJGEVEL bevat evenals de linker zijgevel een identieke vensteras zoals die in de voorgevel voorkomt en is verder hiermee identiek. Het INTERIEUR bestaat oorspronkelijk uit een zaalruimte met ziende kap maar wordt tegenwoordig door een gipswand gedeeld en is van een zoldervloer voorzien. Rondboogvormige schenkelspanten met een nokstijl, rusten op blokkeels (met muurankers onder de dakgoten) en balken. Waardering DIJKMAGAZIJN uit 1859, maakt deel uit van een reeks nieuwe gebouwen ter bestrijding van watersnoodrampen. - Van architectuurhistorische waarde als voorbeeld van een dijkmagazijn in eclectische stijl, uit de tweede helft van de negentiende eeuw. Het magazijn valt op door zijn bijzondere vormgeving. - Van stedenbouwkundige waarde vanwege de vrije ligging op de hoek van twee straten nabij de dijk. - Van cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van de typologische ontwikkeling van het dijkmagazijn in de tweede helft van de 19de eeuw. Het gebouw is van belang als herinnering aan de dreiging van dijkdoorbraken in het algemeen en is als voorziening ontstaan na de overstromingen midden 19de eeuw in de Bommelerwaard. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 523791
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Dijkmagazijn in Rossum

Gendershof

Burchtstraat 2
Rossum (Gemeente Maasdriel)
Boerderij "Gendershof" uit 1891. Het woonhuis heeft een zadeldak met pannen tussen puntgevels waarop hoekschoorstenen. Deuromlijsting met ge..

Gepleisterde boerderij onder rieten wolfsdak

Kerkstraat 32
Rossum (Gemeente Maasdriel)
Gepleisterde boerderij onder rieten wolfdak. In oorsprong 17e eeuws, thans 19e eeuws van uiterlijk.

Boerderij onder rieten wolfdak

Waalstoep 1
Rossum (Gemeente Maasdriel)
BOERDERIJ uit 1858 onder rieten wolfdak.

Boerderij onder met riet en pannen gedekt wolfdak

Waalstoep 3
Rossum (Gemeente Maasdriel)
Boerderij uit 1859 onder met riet en pannen gedekt wolfdak. Het woongedeelte heeft links een opkamer. Vensters met luiken. Gemetselde ronde ..

Kasteel Rossum

Slotselaan 6
Rossum (Gemeente Maasdriel)
Slot Rossum. Thans als raadhuis fungerend kasteeltje op rechthoekige plattegrond, gebouwd omstreeks het midden der 19e eeuw in neo-Tudorstij..

Kaart & Routeplanner

Route naar Dijkmagazijn in Rossum

Foto's (1)