Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Jachthuis in Nijkerk

Tuin Park Landgoed

Akkerweg 12
3862PP Nijkerk
Gelderland

Bouwjaar: 1850-1875


Beschrijving van Jachthuis

Inleiding In het bos gelegen uit het derde kwart van de negentiende eeuw daterend JACHTHUIS, behorende tot het landgoed Appel. Het jachthuis is uitgevoerd in een traditioneel-ambachtelijke trant waarbij in de detaillering van de vensters sprake is van invloeden van de Neo-Gotiek. Het pand bestaat uit een voormalige jachtkamer, twee woongedeelten en een stalgedeelte. Het jachthuis is bereikbaar via een overharde weg vanaf de Akkerweg. Omschrijving Het gebouw heeft een rechthoekige, vrijwel vierkante plattegrondvorm. Het heeft twee schilddaken, gescheiden door een verhoogde goot, met U-vormige noklijnen. Het dak is met riet gedekt. In de dakschilden zijn recent diverse kleine daklichten aangebracht. Het koetshuis is schuin gesitueerd ten opzichte van het pad. Het gebouw telt vier schoorstenen. Twee hiervan staan in het dakvlak boven de voorgevel. De dakschilden boven de zijgevels hebben ook elk een schoorsteen. De gevels zijn opgetrokken van schoon metselwerk in kruisverband. De VOORGEVEL is gericht op het naastliggende weiland. De gevel telt drie vensterassen. De vensters worden afgesloten door een keperboog met een sluitsteen. Ze hebben witte houten kozijnen op een in de vorm van een rollaag uitgevoerde bakstenen onderdorpel. De vensterluiken volgen de vorm van de keperboog. De schuiframen zijn voorzien van een sierlijke roedenverdeling met drie gekruiste roeden boven elkaar. De gevel is voorzien van hoeklisenen. Identieke lisenen bevinden zich tussen de vensters. Centraal in de gevel is de dakvoet onderbroken voor een hoge dakkapel met een dwarskapje. Hierin zijn hoge dubbele deuren met een ruitje. De dakkapel heeft een bovenlicht met gekruiste roeden en een keperboog die de lijn van het zadeldakje volgt. De LINKER ZIJGEVEL heeft rechts van het midden een fraaie toegangspartij. De hoge deur heeft een wit houten kozijn op hardstenen neuten. Het bovenlicht heeft een keperboog en gekruiste roeden. Boven deze deur is tegen de gevel een zadeldakje geplaatst op zes witte houten stijlen met verbindende latwerken. Links en rechts van deze ingangspartij is een groot schuifvenster met luiken, een keperboog en gekruiste roeden. Links is een soortgelijk, smaller venster. Links hiervan is een deur met een keperboog. Boven de ACHTERGEVEL is de geleding in twee schilddaken zichtbaar doordat de noklijn hier niet is doorgetrokken. Centraal in deze gevel bevinden zich grote dubbele deuren onder een liggende korfboog met een sluitsteen. De duimen van de onder- en bovendeuren zijn links en rechts gevat in hardsteen: boven en onder één, halverwege twee. Links en rechts in de gevel is een hoog geplaatst halfrond gesloten gietijzeren kantelvenster met een roedenverdeling. De RECHTER ZIJGEVEL heeft ongeveer in het midden een schuifvenster met een keperboog, zonder luiken. Het raam heeft drie gekruiste roeden. Links in de gevel is een soortgelijk, maar breder venster met luiken. Rechts van het midden zijn grote dubbele deuren onder een liggende korfboog met een sluitsteen. In de beide dagkanten bevinden zich drie grote stukken hardsteen voor het vasthouden van de duimen: onder, boven en halverwege. Geheel rechts is een (stal)deur met een keperboog. Het INTERIEUR bezit onder meer nog een van een zeldzame gietijzeren gehoutte schoorsteenmantel en boezem neorenaissancestijl in de linker voorkamer en een geheel betegelde schouw in de rechter voorkamer. Onder de opkamer bevindt zich een niet meer toegankelijke kelder. Het stalgedeelte is grotendeels in de oorspronkelijke bewaard gebleven en voorzien van een klinkerbestrating, stallen en een gemak. Waardering JACHTHUIS uit het derde kwart van de negentiende eeuw. - Van architectuurhistorische waarde als goed voorbeeld van een uit het derde kwart van de negentiende eeuw daterend in een traditioneel-ambachtelijke trant gebouwd jachthuis met enige onder invloed van de Neo-Gotiek tot stand gekomen details. Het jachthuis valt door de hoogwaardige esthetische kwaliteiten van het ontwerp, de bijzondere detaillering zoals de keperboogjes boven de ramen en het materiaalgebruik zoals de opmerkelijke gietijzeren schoorsteenmantel in het interieur. De monumentale waarde van het pand wordt nog versterkt door de aanwezigheid van oorspronkelijke interieurelementen zoals een betegelde schouw en het stalgedeelte. - Van stedenbouwkundige waarde vanwege de hoogwaardige kwaliteit van de bebouwing en de historisch-riumtelijke relatie met het landgoed Appel. Het jachthuis bevindt zich een waardevol landschappelijk gebied aan de rand van het bos en het open weideland en vormt hier een beeldbepalend element dat van belang is voor de instandhouding van dit historisch gegroeide buitengebied ten zuid-oosten van Nijkerk. Daarnaast heeft het pand een ensemblewaarde als onderdeel van het landgoed Appel. - Van cultuurhistorische waarde als goed voorbeeld van een tot het bouwtype jachthuis behorende pand uit de tweede helft van de negentiende eeuw (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 523780
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Jachthuis in Nijkerk

Boerderij 'Groot Proevegoed'

Appelsestraat 42
Nijkerk
Boerderij "Groot Proevegoed". Hoeve, 18e eeuw, onder rieten wolfdak. Het woongedeelte heeft een opkamer en vensters met goede roedenverdelin..

'De Ahof'

Appelsestraat 25
Nijkerk
"de Ahof". Hoeve, 18e eeuw, onder rieten wolfdak met in 1852 vernieuwde deel. Vensters met kleine roedenverdeling in de ramen en luiken; opk..

Boerderij 'De Poort'

Kamersteeg 14
Nijkerk
Omschrijving De deeldeuren van het achterhuis van de BOERDERIJ (1) zijn op het pad naar de weg gericht. De boerderij heeft een rieten dak m..

De Poort: bakhuisje

Kamersteeg 14
Nijkerk
Omschrijving Rechts naast het voorhuis staat een BAKHUISJE(2) uit de tweede helft van de negentiende eeuw, mogelijk met een oudere oorspron..

De Poort: varkensstal

Kamersteeg 14
Nijkerk
Omschrijving Ten zuid-westen van de boerderij bevindt zich een VARKENSSTAL(3) die gebouwd is op een rechthoekige plattegrond. De stal heeft..

Kaart & Routeplanner

Route naar Jachthuis in Nijkerk

Foto's (1)