Meer dan 63.000 rijksmonumenten


De Neude: koetshuis in Nijkerk

Kasteel Buitenplaats

Slichtenhorsterweg 30
3862NS Nijkerk
Gelderland

Bouwjaar: 1927


Beschrijving van De Neude: koetshuis

Omschrijving Rechts achter het hoofdgebouw staat een langwerpig KOETSHUIS annex GARAGE (2) met de korte zijde naar het pad, haaks op het hoofdvolume van het landhuis. Het koetshuis heeft schoon metselwerk in kruisverband. Het gebouw heeft rondom een iets uitspringende plint. Het gebouw heeft een zadeldak tussen topgevels. De uiteinden van de nok zijn bekroond met een soort ventilatieschoorsteen van hout. De dakbedekking bestaat uit paarsachtige zwarte Hollandse pannen. De VOORGEVEL wordt gekenmerkt door een overstekend dak, gedragen door twee kolommen met een gemetselde voet. De kolommen onder de uitkraging hebben een samengestelde doorsnede met een rechthoekige kern en aan de voor- en achterzijde gecantonneerde (halfronde) colonnetten. De voorzijde van de uitkraging heeft een houten topgevel met verticale betimmering. In de betimmering bevindt zich een klein venster. De onderbouw van de voorgevel wordt vrijwel geheel in beslag genomen door grote dubbele deuren. Links en rechts van de deuren, bij de hoeken, heeft het metselwerk een kleine verspringing als een liseen. De deuren zijn in vier verschillende vlakken betimmerd. De LINKER ZIJGEVEL heeft een gespiegelde, gelijke indeling als de zijgevel rechts. De ACHTERGEVEL heeft links en rechts bij de hoek met de zijgevels een liseen. De achtergevel heeft een houten topgevel met een gelijke betimmering als de voorgevel. In de houten topgevel bevindt zich een luik met een segmentboog in de bovendorpel. In het luik is een klein venster aangebracht. Links en rechts in de gevel is een rond venster met een breed geprofileerd kozijn. De RECHTER ZIJGEVEL van het koetshuis heeft rechts een tweedelige deur in een breed geprofileerd kozijn op hardstenen neuten. De deur is in vier verschillende vlakken betimmerd. Links in deze gevel is een halfrond venster. Waardering KOETSHUIS annex GARAGE gebouwd rond 1927, onder invloed van de opvattingen van de vroege Delftse School, naar ontwerp van Prof.dr. D.F. Slothouwer. - Van architectuurhistorische waarde als een nagenoeg gaaf bewaard voorbeeld van een o.a. onder invloed van de Delftse School gebouwd koetshuis. Het gebouw toont in detaillering tevens invloeden van de Scandinavische architectuur. Het ontwerp bezit hoogwaardige esthetische kwaliteiten die onder meer tot uitdrukking komen in de zorgvuldige detaillering en het materiaalgebruik. - Van stedenbouwkundige waarde als functioneel onderdeel van het landhuiscomplex De Neude'. - Van cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling i.c. de ontwikkeling van het koetshuis (annex garage) in Nederland in het tweede kwart van de twintigste eeuw. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 523763
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van De Neude: koetshuis in Nijkerk

De Neude: landhuis

Slichtenhorsterweg 30
Nijkerk
Omschrijving Het LANDHUIS(1) heeft een L-vormige plattegrond. Het langwerpige hoofdvolume is evenwijdig aan de Slichtenhorsterweg gesitueer..

De Neude: paardenstal

Slichtenhorsterweg 30
Nijkerk
Omschrijving PAARDENSTAL(3) gebouwd op een nagenoeg vierkante plattegrond onder een tentdak bekroond door een lantaarn met een koperen spit..

De Neude: twee hekpijlers

Slichtenhorsterweg 30
Nijkerk
Omschrijving Twee HEKPIJLERS(4) uit ca.1927 opgetrokken in baksteen met in iedere zijde een paneel. Iedere kolom wordt afgesloten door een ..

Veluws keuterijtje

Slichtenhorsterweg 73
Nijkerk
Typisch Veluws keuterijtje onder rieten wolfdak en met gepleisterde voorgevel, waarin een venster met luiken en negenruitsschuifraam. Waarsc..

Hoeve 'Klein Ehrental'

Slichtenhorsterweg 71
Nijkerk
Hoeve "Klein Ehrental". Landschappelijk fraai gesitueerde boerderij, blijkens een gedateerde balk in de deel uit 1676. De voorgevel heeft ee..

Kaart & Routeplanner

Route naar De Neude: koetshuis in Nijkerk

Foto's (1)