Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Graanmalerij annex pakhuis in Rhenoy

Nijverheid Industrie

Lingedijk 68
4152EC Rhenoy (gemeente Geldermalsen)
Gelderland

Bouwjaar: 1905


Beschrijving van Graanmalerij annex pakhuis

Inleiding GRAANMALERIJ annex PAKHUIS, gebouwd in 1905 in opdracht van W. Story. Het gebouw bevindt zich aan de westzijde van de Lingedijk. Het bedrijfspand ligt iets terug ten opzichte van de dijkweg en is aan drie zijden ingebouwd. Omschrijving Het pand bezit een rechthoekige plattegrond, is opgetrokken in baksteen met gepleisterde gevels (waarbij de voorkant geblokt is uitgevoerd) en telt twee bouwlagen en een zolderverdieping. Het hoge en opvallende pand is gedekt met een gebroken kap met gesmoorde hollandse pannen. De zijgevels hebben zinken goten en bevatten ter hoogte van de verdiepingsvloeren een groot aantal staafankers. Alleen aan de voorzijde is een windveer aanwezig. De VOORGEVEL is, zoals eerder vermeld, in blokverband gepleisterd en heeft een symmetrische indeling. De eveneens gepleisterde plint is onbewerkt gebleven. Op de begane grond bevinden zich twee rondbogige ijzeren ramen ter weerszijden van een deur in de middenas van de gevel. De ramen bevatten een 4-ruits onderraam en een halfcirkelvormig scharnierend bovendeel met een vorktracering. Alleen het linkerraam heeft een gepleisterde lekdorpel. Boven de getoogde houten toegangsdeur is in het pleisterwerk een segmentboog gesuggereerd. De tweede bouwlaag bevat twee identieke ramen met daartussen een ten opzichte van deze ramen iets lager gesitueerd, segmentboogvormig luik. Ook dit luik heeft een in het pleisterwerk gesuggereerde segmentboog met daarboven een rechthoekige gepleisterde stichtingssteen met de tekst: "ANNO / 1905 / W. STORY". De zolder bevat twee rondboogvormige ramen van hetzelfde type, met daartussen een klein rond venster. Ter hoogte van de verdiepingsvloeren zijn in de voorgevel een viertal staafankers aangebracht. De LINKER ZIJGEVEL is blind uitgevoerd en is gedeeltelijk voorzien van enkele moderne lage aanbouwsels. Op de verdieping is een oorspronkelijke vensteropening dichtgemetseld en nog te herkennen aan de uitstekende duimen waaraan een luik bevestigd is geweest. Ook de ACHTERGEVEL is voorzien van een aanbouw. De tweede bouwlaag en de zolderverdieping bevatten per bouwlaag twee rondboogvormige vensters als in de voorgevel. De RECHTER ZIJGEVEL is eveneens blind en door een lage houten aanbouw begane gronds aan het zicht onttrokken. De ruimtelijke indeling van het INTERIEUR van het pand is nagenoeg ongewijzigd. In de achtergevel is alleen een nieuwe ingang ingeboet. De begane vloer bestaat uit beton en de verdiepingsvloeren zijn hout en rusten op stalen I-profielbalken. De binnenwanden zijn veelal gebetonneerd. Bewaard zijn gebleven nog het oorspronkelijke maalmechanisme en enkele overige relicten die verband houden met de eertijds uitgeoefende bedrijvigheid. Waardering GRAANMALERIJ annex PAKHUIS, gebouwd in 1905 in opdracht van W. Story. - Van architectuurhistorisch en typologisch belang als goed bewaard voorbeeld van een graanmalerij annex pakhuis. Het gebouw is in hoofdvorm, detaillering en materiaalgebruik goed bewaard gebleven. Karakteristiek is de in blokverband gepleisterde dijkgevel. - Van stedenbouwkundig belang vanwege zijn ligging aan de dijk langs de Linge. Samen met naastgelegen bedrijfspanden vormt het een herinnering aan de tijd dat er grote bedrijvigheid - Van cultuurhistorisch belang. Het pand is een onderdeel van een historisch gegroeide dijkbebouwing met afwisselend woonhuizen, boerderijen en gebouwen met een bedrijfs- en/ of opslagfunctie. Dit object is bepalend voor het zichtbaar houden van deze economisch-historische ontwikkeling. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 523749
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Graanmalerij annex pakhuis in Rhenoy

Hervormde kerk

Dorpsstraat 43
Rhenoy (Gemeente Geldermalsen)
Herv. Kerk. Eenbeukig, bakstenen gebouw, grotendeels nieuw opgetrokken in 1836 (steen a.d. oostzijde) met driezijdige sluiting aan de oostzi..

O.L.Vrouw Geboortekerk: kerkhofmuur

Hoogeindseweg 1
Gellicum (Gemeente Geldermalsen)
Inleiding Kerkhofmuur ten zuiden van het kerkgebouw van de R.K. kerk van Onze Lieve Vrouwe Geboorte. De muur sluit in het westen aan tegen ..

Rechthuis tegen westgevel toren

Kerkweg 5
Gellicum (Gemeente Geldermalsen)
Rechthuis. Tegen de westgevel van de toren het uit omstreeks 1630 daterende rechthoekige Rechthuis, welks zadeldak aan de westzijde wordt af..

O.L.Vrouw Geboortekerk

Kerkweg 5
Gellicum (Gemeente Geldermalsen)
R.K. Kerk van O.L.Vrouw Geboorte. Laat-gotische dorpskerk, in de huidige vorm ontstaan door verbouwing en uitbreiding van een oudere kerk in..

O.L.Vrouw Geboortekerk: toren

Kerkweg 5
Gellicum (Gemeente Geldermalsen)
Toren der R.K. Kerk. Laat-gotisch bouwwerk uit de eerste helft der 16e eeuw. De bovenste drie geledingen hebben een versiering met korfboogn..

Kaart & Routeplanner

Route naar Graanmalerij annex pakhuis in Rhenoy

Foto's (3)