Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Huize De Dreef in Rumpt

Woonhuis

Dorpsdijk 9
4156AK Rumpt (gemeente Geldermalsen)
Gelderland

Bouwjaar: 1850-1900


Beschrijving van Huize De Dreef

Herenhuis (A), uitgelegd op een samengestelde plattegrond van twee tegen elkaar geplaatste rechthoeken waarvan de achterste (oudste en westelijk gelegen) langer is. Het voorhuis telt één bouwlaag met een twee bouwlagen tellend middendeel en zolder. Het achterhuis telt anderhalve bouwlaag met zolder. Beide bouwvolumen die in baksteen zijn opgetrokken (kruisverband) worden gedekt door een zadeldak, belegd met gesmoorde kruispannen. Deze kruispannen zijn linksdekkend op het achterhuis en rechts dekkend op het voorhuis. In het voorschild van het naar de dijk gerichte bouwdeel wordt in het midden de verhoogde gevel gedekt door een aangekapt gedrukt zadeldak. De eindgevels zijn alle voorzien van nieuwe windveren met een kleine makelaar. De daken zijn alle uitgerust met geprofileerde bakgoten. Op de nokeinden van voor- en achterhuis komen schoorstenen voor met siermetselwerk in gele verblendsteen die in het voorhuis zijn voorzien van een opgemetselde rookplaat en op het achterhuis worden bekroond door keramische schoorsteenpotten. De vensters en ramen in de gevels vertonen een verscheidenheid van rechtgesloten (zonder ontlasting)en getoogd met schuif-, stolp- of vaste ramen. De meeste ramen rusten op hardstenen dorpels, alleen in de achtergevel en in de zijgevels komen houten dorpels voor. De VOORGEVEL wordt bepaald door het twee bouwlagen opgetrokken, licht risalerende, middendeel en de aansluitende veranda (later serre) die beide drie vensterassen breed zijn. De zijden tellen elk twee vensterassen. Alle ramen zijn als T-schuifraam uitgevoerd, alleen de ramen in de verdieping van het middendeel zijn licht getoogd (1½ steens). De oorspronkelijke veranda met zinken roevendak en decoratief gesneden daklijst, rust op een lage voetmuur en wordt door gietijzeren (hoek)posten ondersteund waartussen zich een lage ijzeren borstwering bevindt met sierlijke motieven. Twee van de drie traveeën zijn in later tijd ten behoeve van een serre dichtgezet met glas waarin ruitvormige roedeverdeling. In de derde travee bevindt zich de paneelvoordeur met klein ruitje onder een bovenlicht, die bereikbaar is via een hardstenen trap en bordes (terrazzo). In de borstwering van de trap wordt het motief van de borstwering van de veranda herhaald. Het middendeel van de gevel wordt met een hoofdgestel, waarin de naamgeving van het huis 'HUIZE "DE DREEF", beëindigd en aansluitend fronton. In het ongepleisterde gevelveld komt een rondvenster voor. In de linkerzijde van de gevel is een kelder(draai)raam aanwezig. De LINKER ZIJGEVEL bestaat uit twee verspringende eindgevels van de bouwdelen. Het voorhuis ligt terug ten opzichte van het achterhuis. Goothoogten en kappen zijn even hoog. Een zakgoot tussen beide daken verzorgt de afvoer van het hemelwater naar de zich voor de gevel bevindende waterput met pomp. De gevel van het achterhuis (links) is met uitzondering van een kelderlicht blind uitgevoerd. De rechterzijde van het vooruitspringende bouwdeel, die haaks op de eindgevel van het voorhuis staat, bevat begane gronds een 2x(1+2)-ruits schuifraam onder een 1½ steens strek en boven een gedeeld stolpraam. In de eindgevel van het voorhuis is links één 6-ruits schuifvenster onder een strek geplaatst, en op de verdieping komt een later ingehakt identiek en hiervoor beschreven schuifraam voor onder een driehoekig gedeeld bovenlicht. Het venster wordt door een keperboog bestaande uit een koppenlaag afgesloten. Onder de schuine zijden van het dak komen deels vlechtingen voor. Aan het verlopen van de vlechtingen is af te leiden dat de kap voorheen steiler opliep. Evenwijdig aan de linker zijgevel bevindt zich de ca een meter hoge, door een ezelsrug afgesloten tuinmuur die de scheiding vormt met de naastgelegen met grind belegde dreef. De muur zet zich enkele tientallen meters voort in de richting van de dijk en buigt licht in noordelijke richting langs de Dorpsdijk af. Op de dijk bevindt zich een toegangshek met dubbele draaideuren met daarnaast een kleiner (personen) draaihek ter afsluiting van de eerder genoemde dreef. De draaiende (spijlen)hekken zijn voorzien van lelies en afgehangen tussen gietijzeren kolommen. De ACHTERGEVEL van het woonhuis telt links twee bouwlagen en rechts anderhalve bouwlaag. Het linker geveldeel heeft een keuken met een verlaagde vloer, in de gevel te zien aan twee laaggeplaatste 2x(1+1)-ruits vensters met luiken. Gescheiden door een cordonlijst over de halve breedte van de gevel, bevinden zich op de verdieping twee getoogde zesruits ramen. Rechts op de begane grond bevindt zich een entree achter een uit diagonaal aangebrachte kraalschroten delen bestaand platgedekt portiekje (klompenhok). In de twee zijkanten komt een meerruits raampje voor. De opgeklampte voordeur leidt naar een hardstenen trapje naar beneden. In de middenas van de gevel is in de twee bouwlagen een rondvenster aanwezig dat in het raampje beneden een kruisvormige roedeverdeling bevat en boven is dichtgezet. Rechts hiervan sluit een (niet oorspronkelijk?) houten portiek op kolommen, gezet op poeren, aan. De schijn-vleugeldeur onder een bovenlicht bezit aan weerszijden van de naald een ruit met rooster, kussenpanelen en diamantkoppen. Het deurkozijn rust op hardstenen neuten en dito dorpel. Rechts zijn twee zesruits schuiframen van het standaardtype geplaatst. Boven de drie gevelopeningen begane gronds bevinden zich drie gedeelde zolderraampjes. Het eenvoudige houten fries is later tegen de gevel geplaatst. Alle hier genoemde gevelopeningen zijn getoogd afgesloten onder 1½ steens strek. De RECHTER ZIJGEVEL bestaat uit twee naast elkaar gelegen eindgevels. In het voorhuis is op de verdieping een modern balkon met deuren ter vervanging van een raam gewijzigd. In het gedeelte van het achterhuis komt een kelderraampje voor. In het INTERIEUR komen enkele waardevolle interieuronderdelen voor waaronder binnen(klap)luiken voor de ramen begane gronds, alle paneeldeuren zijn bewaard en een haardpartij. In de van balkenplafond voorziene keuken bevindt zich een oude schouwbalk en (brood)stookoven. In de voorkamer komt een rijk met klassieke motieven bewerkte marmeren schouwmantel voor. Op de overloop van de verdieping is een lichtschacht aanwezig waarin mousselineglas. In één van de twee achterkamers, waartussen gehoute schuifdeuren, komt een een oorspronkelijke schouwbalk met snijwerk met sleutelstukken voor. Het huis is L-vormig onderkelderd met drie tongewelfde (provisie en stook)kelders, waarvan de lange poot zich dwars onder voor- en achterhuis voortzet, de korte poot evenwijdig aan het achterhuis loopt. Waardering HERENHUIS met TUINMUUR. - Van architectuurhistorisch belang als goed en gaaf voorbeeld van een huis met een lange bouwgeschiedenis, waardevol vanwege de kelders, de aan het huis af te lezen gefaseerde opbouw met daarbij elementen uit het neoclassicisme. - Van stedenbouwkundig belang vanwege zijn verhoogde ligging op het langgerekte kavel met diepe siertuin tussen twee parallelle wegen typerend voor dit gestrekte esdorp. Het huis vormt met de overige onderdelen een complex dat deel uitmaakt van een historisch gegroeid landschappelijk gebied. - Van cultuurhistorisch belang. Tesamen met de aangrenzende bebouwing vormt het pand een karakteristiek gezicht en is bepalend voor het zichtbaar houden van deze historisch gegroeide situatie. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 523732
Laatste wijziging: 2014-07-31 19:39:59.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Huize De Dreef in Rumpt

Huize De Dreef

Dorpsdijk 9
Rumpt (Gemeente Geldermalsen)
DUIVENTOREN (B) gelegen aan de achterzijde van het huis, gedeeltelijk in het talud van de terp en middels een muur met afdak, belegd met eve..

T-huis van het betuwse type

Middenstraat 17
Rumpt (Gemeente Geldermalsen)
T-huis van het Betuwse type. Woongedeelte met rieten zadeldak, ankers: 1773, vensters met luiken en twaalfruitsschuiframen. Deur met knop. H..

Hervormde Kerk

Middenstraat 43
Rumpt (Gemeente Geldermalsen)
Herv. Kerk. Laat-gotische dorpskerk met eenbeukig, driezijdig gesloten koor uit de eerste helft der 15e eeuw, overdekt door een tongewelf, w..

Toren der Hervormde Kerk

Middenstraat 43
Rumpt (Gemeente Geldermalsen)
Toren der Herv.Kerk. Romano-gotisch bouwwerk, omstreeks 1300, geleed door nissen, en met een traptoren tegen de noordwesthoek. Later ingebr..

Huys Agtermonde

Dorpsdijk 41
Rumpt (Gemeente Geldermalsen)
"Huys Agtermonde". Gepleisterd dwarshuis onder pannen zadeldak, tussen puntgevels met vlechtingen, in oorsprong wellicht 17e eeuw, verbouwd ..

Kaart & Routeplanner

Route naar Huize De Dreef in Rumpt