Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Bottesteyn in Geldermalsen

Woonhuis

Van Dam van Isseltweg 2
4191KC Geldermalsen
Gelderland

Bouwjaar: 1903


Beschrijving van Bottesteyn

De VILLA heeft een onregelmatig grondvlak, twee bouwlagen en een zolderverdieping en de diverse geveldelen verspringen in hoogte en diepte. Ook het overstekende dak heeft een samengesteld karakter en is belegd met geglazuurde rode Tuiles du nord pannen. Op diverse plaatsen zijn de dakschilden licht geknikt. Op sommige plaatsen heeft het dak kleine wolfeinden die met een piron worden bekroond. Op één van de schilden aan de voorzijde bevindt zich een oorspronkelijke schoorsteen. De daken hebben vernieuwde mastgoten. De gevels van het huis zijn in kruisverband gemetseld en zijn voorzien van een uitgemetselde bakstenen plint die met een laag afgeschuinde profielstenen is beëindigd. Op de hoeken wordt de plint met hardstenen elementen geaccentueerd en ook diverse andere geveldelen zijn voorzien van stenen elementen ter decoratie. Ter hoogte van de onder-, de boven- en de tussendorpels van de ramen zijn enkele en dubbele sierbanden in gele verblendsteen aangebracht. De dubbele band gele steen wordt afgewisseld met een normale baksteenlaag om het contrast groter te maken. De gele steenlagen zetten zich door als afsluiting van de segmentbogen boven de schuiframen van het pand. De segmentbogen worden verder nog geaccentueerd door de in hardsteen uitgevoerde geboorte- en sluitstenen. Ook op de gevelhoeken en rond de ramen bevinden zich stenen om de boven- de onder-, en de wisseldorpels van de ramen te accentueren. De ramen zijn voorzien van stenen dorpels en een profielomlijsting (kwartholprofilering). De meeste schuiframen zijn met dubbel glas uitgevoerd maar maken nog gebruik van de oorspronkelijke techniek.. De VOORGEVEL wordt gekenmerkt door een risalerend bouwdeel in het midden en twee nagenoeg even brede geveldelen die rechts en links daarvan terugspringen. Het risalerende bouwdeel heeft op de begane grond en op de verdieping elk twee 2-ruits schuiframen met een getoogde bovendorpel. Het zoldergedeelte daarboven bevat vier gekoppelde zolderramen met elk een 6-ruits bovenlicht met geel kathedraalglas. De vier zolderramen worden afgesloten door een overkoepelende segmentboog met hardstenen elementen. Het risaliet is voorzien van zadeldak met een klein wolfeind aan de voorzijde, dat is bekroond met een piron. Het bovenste deel van de geveltop is voorzien van verticale houten delen. Het geveldeel rechts van het risaliet bevat op de begane grond twee gekoppelde en recht afgesloten 2-ruits schuiframen met daarboven een houten rolluikbak. De verdieping heeft een samengesteld kozijn met twee smalle schuiframen waartussen een breder schuifraam is opgenomen. Ook boven dit kozijn is de oorspronkelijke houten rolluikbak nog aanwezig. Het geveldeel links van het risaliet wordt gekenmerkt door een grote vijfzijdige serre op de begane grond. De serre heeft bakstenen onderbouw met een dubbele deur aan de voorzijde, hardstenen dorpels en diverse hardstenen elementen ter accentuering. De grote ramen zijn voorzien van 8-, 14-, en 16-ruits bovenlichten in geel kathedraalglas. De vijf schuin oplopende dakschilden zijn met rode Tuiles du Nordpannen belegd en eindigen onder een rechthoekig houten balkon op de verdieping. Het balkon heeft een houten balustrade en vier houten kolommetjes met schoren die het afsluitende lessenaarsdak dragen. Ook dit dak is met rode Tuiles du Nordpannen belegd. Op het kleine balkon opent een dubbele balkondeur met een getoogd 3-ruits bovenlicht. De LINKER ZIJGEVEL heeft links een risalerend bouwdeel. Het rechterdeel springt ten opzichte van dit risaliet iets terug en heeft op de begane grond een rechthoekige serre met een afsluitend lessenaarsdak. De lange zijde van de serre heeft drie gekoppelde ramen met elk een 14-ruits bovenlicht met kathedraalglas. De korte zijden hebben elk een raam met een 10-ruits bovenlicht. Boven de serre bevinden zich op de verdieping twee 2-ruits schuiframen. In het dakvlak bevindt zich een dakkapel met drie 6-ruits ramen. Het risalerende gevelvlak heeft op de begane grond en op de verdieping elk twee 2-ruits schuiframen met een getoogde bovendorpel. De zolder heeft een zogenaamd Oriel, een hangende driezijdige erker met vier ramen met een 9-ruits bovenlicht. Boven de Oriel bevindt zich een houten geveltop en het zadeldak dat dit gevelvlak afsluit is voorzien van houten windveren. Het linkerschild van het zadeldak loopt door in het achterschild van het hoofddak. Ook de ACHTERGEVEL heeft een risalerend bouwdeel met een houten geveltop. In tegenstelling tot de risalieten in de voor- en in de linkerzijgevel is dit risaliet slechts één vensteras breed. De begane grond heeft twee gekoppelde, recht afgesloten, schuiframen waarboven nog de oorspronkelijke rolluikbak aanwezig is. De verdieping heeft een enkel schuifraam met een getoogde bovendorpel. De zolder heeft drie gekoppelde 8-ruits ramen met een hardstenen latei. Het overstekende zadeldak is ook hier voorzien van houten windveren. Rechts van het risaliet sluit een tweelaags uitgebouwd gedeelte aan, waarvan de verdieping is afgesloten met een lessenaarsdak. Een gedeelte van deze verdieping is ooit uitgebouwd en van een nieuw geveldeel voorzien. Rechts bevindt zich een klein balkon. De begane grond heeft een oorspronkelijke achteringang. Boven de deur bevindt zich een enkel bovenlicht. Rechts van de deur een 2-ruits zijlicht. In het dakvlak van het hoofdblok bevindt zich een dakkapel als genoemd bij de linkerzijgevel. In de eigenlijke achtergevel van het hoofdblok, rechts van de tweelaagse uitbouw, bevindt zich een getoogd 2-ruits schuifraam. De RECHTER ZIJGEVEL heeft links een risalerend bouwdeel dat op de begane grond is voorzien van een rechthoekige serre met een lessenaarsdak. De lange gevel van deze serre heeft een dubbele deur met aan weerszijden een raam met een 12-ruits bovenlicht in geel kathedraalglas. De korte zijden hebben elk een raam met een 10-ruits bovenlicht. De serre heeft een bakstenen onderbouw. De verdieping heeft twee getoogde schuiframen, waarvan het onderraam door een verticale middenroede is gedeeld. De zolder heeft vier gekoppelde ramen met elk een 6-ruits bovenlicht in geel kathedraalglas en een overkoepelende segmentboog. De geveltop is in hout uitgevoerd en het zadeldak is voorzien van een wolfeind met piron en houten windveren. Een uitgebouwd geveldeel rechts van het risaliet heeft een oorspronkelijke zijdeur met rechts daarvan drie gekoppelde 10-ruits ramen. Boven het lessenaarsdak van de uitbouw bevinden zich op de verdieping vier gekoppelde smalle ramen met elk een 9-ruits bovenlicht. Het dakvlak heeft een dakkapel als genoemd. Rechts van het uitbouwtje bevindt zich nog een smalle uitbouw, ditmaal over twee bouwlagen en afgesloten met een schilddakje met een piron. In deze uitbouw voor de trappartij bevinden zich diverse ramen van verschillende grootte. Het gevelvlak rechts naast de trappehuisuitbouw heeft op de begane grond drie gekoppelde ramen met elk een enkelruits bovenlicht en een afsluitende rolluikbak. Op de verdieping bevindt zich een schuifraam met een getoogde bovendorpel. Het INTERIEUR van deze voormalige villa is goed bewaard gebleven en kenmerkt zich door een grote centrale hal over twee bouwlagen met een omloop op de verdieping. Het zorgvuldig gedetailleerde houtwerk van de trap, de leuningen, de lambrizeringen etc. vindt op de verdieping een hoogtepunt in de in houtsnijwerk uitgevoerde dieren (onder meer pelikanen, uilen, valken en apen) die als opzetstuk van de balustrade een decoratieve beëindiging vormen. In de centrale hal is ook de oorspronkelijke schouw nog aanwezig. Alle deuren hebben nog een oorspronkelijk karakter en kenmerken zich door de decoratieve houten omlijsting. Ook het houten balkenplafond is in de hal nog aanwezig. De rond de hal gegroepeerde kamers hebben soms nog een eenvoudig stucplafond. De overige stucplafonds zijn verwijderd toen het pand in gebruik was als gemeentehuis. Op de verdieping zijn in twee kamers nog de oorspronkelijke schoorsteenmantels aanwezig. Ook is er in een vermoedelijk oorspronkelijk als badkamer ingerichte ruimte nog een tegelwand met zwanen aanwezig. De indeling van het vroegere woonhuis is nog duidelijk in de huidige ruimtelijke indeling herkenbaar. Waardering Voormalige VILLA BOTTESTEYN, gebouwd door E.G. WENTINK jr. in 1903 - Van architectuurhistorische waarde als voormalige villa, gebouwd in 1903 als woonhuis voor een welgestelde familie. Het pand is gebouwd in Overgangsarchitectuur en vertoont stijlinvloeden van zowel historische stijlen zoals de Neo-Renaissance als vernieuwende elementen die wijzen op invloeden van de zogenaamde Chaletstijl, de Art Nouveau en invloeden uit Engeland. Zowel het interieur als het exterieur zijn goed bewaard gebleven. Het interieur kenmerkt zich door een centrale hal over twee bouwlagen, waarvan voornamelijk het decoratieve houtgebruik en de gesneden dieren als bekroning van de balustrade van de verdieping opvallen. - Van stedenbouwkundige waarde als markant gesitueerd woonhuis aan de zuidzijde van de Van Dam van Isseltweg en in een directe zichtas vanuit de Kerkstraat. De omringende tuin heeft een bakstenen tuinmuur. Achter het pand bevindt zich een vrijstaand voormalig koetshuisje. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 523728
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Bottesteyn in Geldermalsen

Bottesteyn

Van Dam van Isseltweg 2
Geldermalsen
Achter de villa bevindt zich nog een klein voormalig KOETSHUIS met een oorspronkelijk rechthoekig grondvlak en een afsluitend wolfdak met ro..

Bottesteyn

Van Dam van Isseltweg 2
Geldermalsen
TUINMUUR en HEK aan de Van Dam van Isseltweg. Lage baksteenmuur met muurdammen. Aan de lage bakstenen tuinmuur sluit nog een gedeelte aan va..

Hervormde Kerk

Kerkstraat 38
Geldermalsen
Herv.Kerk. Laatgotische dorpskerk uit de 15e eeuw, bestaande uit een schip met noorderzijbeuk en een eenbeukig koor met driezijdige sluiting..

Toren van de Hervormde Kerk

Kerkstraat 38
Geldermalsen
Toren der Herv. Kerk. Sober bouwwerk uit de tweede helft der 13e eeuw;verhoogd in de 15e eeuw met een door spitsboognissen versierde klokken..

Lingebeek

Koppelsedijk 2
Geldermalsen
Inleiding VILLA (Lingebeek), gebouwd in 1929 door architect A.H. Wegerif (1888-1963). Het is ontworpen voor ingenieur W.G. Lingbeek van de ..

Kaart & Routeplanner

Route naar Bottesteyn in Geldermalsen

Foto's (1)