Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Hilverbeek, historische tuin- en parkaanleg in 's Graveland

Tuin Park Landgoed

Leeuwenlaan 7
1243KA 's Graveland (gemeente Wijdemeren)
Noord Holland

Bouwjaar: 18e/19e eeuw


Beschrijving van Hilverbeek, historische tuin- en parkaanleg

Omschrijving van de HISTORISCHE PARK EN TUINAANLEG (2): Historische parkaanleg van het complex historische buitenplaats Hilverbeek. Van de oudste 17de-eeuwse aanleg is niets bekend. Na de bouw van het nieuwe huis 1725-1730 werd er in de directe omgeving van het huis tevens een formele tuin aangelegd, die ongeveer het middelste deel van het kavel besloeg. De aanleg werd begrensd door twee lanen over de breedte van het perceel. De boerderij Stofbergen was omgeven door een rechthoekige boomsingel. Hierop volgend is het kavel door middel van dwarslanen geleidelijk verder onderverdeeld in een vijftal percelen van uiteenlopende afmetingen. Deze ritmiek is nog steeds in de aanleg terug te vinden, in de vorm van (restanten) van dwarslanen en de lanen langs noord- en zuidgrens. Ook de grote open weilanden aan oost- en westzijde dateren uit de 18de eeuw. Het weiland voor de boerderij Stofbergen wordt gesierd door twee monumentale solitaire eikenbomen. In de tweede helft van de 18de eeuw is men begonnen binnen dit formele stelsel een landschappelijke aanleg te realiseren. Aanvankelijk waren dit nog enkele kleinschalige elementen binnen de formele aanleg. Een slingerpad in het Kerkebos (achter de kerk) dateert nog uit deze vroegste periode van verlandschappelijking. Tussen 1826 en 1828 ontstond de grote landschappelijke aanleg ten noorden van het huis met de flinke waterpartij met een natuurlijk verloop en een eiland. Ook werd het heuvellandschap gecreƫerd. Hierdoor werden enkele fraaie zichtassen vanuit het huis gecreƫerd. Er kwamen zowel slingerende waterwegen als slingerpaden door de aanleg. De kleine organisch gevormde open ruimten ten oosten van de Moslaan zijn thans nauwelijks herkenbaar. Het verleggen van de toegang tot het huis, vanuit de centrale as naar de oostzijde completeerde de fase van verlandschappelijking in de directe omgeving van het huis. Ook van dit plan is geen architect bekend. Rond 1830 werd begonnen met het ontginnen van de zogeheten Zanderij ten oosten van het oorspronkelijke kavel. Hierop werd vervolgens een nieuwe aanleg gerealiseerd, waarvan vooral de grote waterpartij met eiland resteert. De boerderij die hier stond is afgebroken en hier staan thans een tweetal moderne villa's( XXd). Rond 1920 ontwierp J.W. Hanrath het terras met bakstenen balustrade tussen het huis en de vijver alsmede, naar alle waarschijnlijkheid, de keermuur tussen huis en terras. Waardering De HISTORISCHE PARK- EN TUINAANLEG is van algemeen belang: - vanwege de integratie van de oorspronkelijke 18de-eeuwse formele aanleg en de latere (18de en 19de- eeuwse) landschappelijke aanleg tot een fraai geheel; - vanwege de functioneel ruimtelijke samenhang van alle onderdelen van de buitenplaats binnen de aanleg. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 523706
Laatste wijziging: 2014-12-09 19:54:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Hilverbeek, historische tuin- en parkaanleg in 's Graveland

Hilverbeek

Leeuwenlaan 7
's Graveland (Gemeente Wijdemeren)
Omschrijving van het HOOFDHUIS (1): Het nagenoeg vierkante hoofdhuis van het complex historische buitenplaats Hilverbeek, gebouwd in de pe..

Hilverbeek, brug met teogangshek

Leeuwenlaan 7
's Graveland (Gemeente Wijdemeren)
Omschrijving BRUG MET TOEGANGSHEK (4): Brug met toegangshek bij het complex historische buitenplaats Hilverbeek, gelegen over de waterloop..

Hilverbeek, neogotische brug

Leeuwenlaan 7
's Graveland (Gemeente Wijdemeren)
Omschrijving NEOGOTHISCHE BRUG (5): Brug van het complex historische buitenplaats Hilverbeek gelegen over de waterloop ten noordoosten va..

Hilverbeek, ijskelder

Leeuwenlaan 7
's Graveland (Gemeente Wijdemeren)
Omschrijving IJSKELDER (7): IJskelder behorende bij het complex historische buitenplaats Hilverbeek, ten noordwesten van het hoofdhuis gel..

Hilverbeek, koetshuis en oranjerie

Leeuwenlaan 1
's Graveland (Gemeente Wijdemeren)
Omschrijving van het KOETSHUIS ANNEX ORANJERIE (6): Koetshuis annex oranjerie van het complex historische buitenplaats Hilverbeek. Ten oos..

Kaart & Routeplanner

Route naar Hilverbeek, historische tuin- en parkaanleg in 's Graveland