Meer dan 63.000 rijksmonumenten


DRU, Gebouw G (fabrieksgebouwen: gieterij) in Ulft

Nijverheid Industrie

Hutteweg 24
7071BV Ulft (gemeente Oude IJsselstreek)
Gelderland

Bouwjaar: 1895


Beschrijving van DRU, Gebouw G (fabrieksgebouwen: gieterij)

GEBOUW G Inleiding Dit fabrieksgebouw was vroeger een gedeelte van de in 1972/73 stopgezette GIETERIJ 1 uit 1895. De aanliggende bebouwing aan de oost- en zuidzijde is afgebroken. Het gebouw maakt deel uit van de ten dele gesloten oostelijke gevelwand van de fabrieksstraat Olde Hutstraat. Omschrijving Het pand is gebouwd op een rechthoekig grondplan en telt één bouwlaag onder een licht geknikt zadeldak met bitumineuze bedekking. Het dak wordt ondersteund door een Polonçeau-spant met vier velden. De gevels zijn opgetrokken in roodbruine baksteen. Langs de westgevel loopt een uitgemetselde plint. In de oorspronkelijke situatie was alleen de westgevel volledig zichtbaar en een klein gedeelte van de noordelijke kopgevel. Na afbraak van de omliggende bebouwing zijn ook de oost- en zuidgevel in het zicht gekomen. De WESTGEVEL wordt door gemetselde pilasters verticaal geleed in acht traveeën. Elke travee bevat een segmentboogvormig, ijzeren raam met roedenverdeling. Op twee plaatsen is het raam vervangen door een grote schuifdeur. Ter hoogte van de gootlijst worden de pilasters verbonden door een trapsgewijze uitkragende rand metselwerk ter beëindiging van het gevelvlak. In het deel van de kopgevel (NOORDGEVEL) dat zichtbaar is bevinden zich drie segmentboogvormige, ijzeren ramen met oorspronkelijk in het midden daarboven, een rond, ijzeren raam dat nu is dichtgemetseld. De ZUIDGEVEL en de OOSTGEVEL zijn nu afgewerkt met damwandprofielen. Waardering - Van architectuurhistorisch belang vanwege het goede en redelijk gave voorbeeld van een fabrieksgebouw uit 1895. Het dak wordt ondersteund door een Polonçeau-spant met vier velden. - Van stedenbouwkundig belang vanwege de situering aan de Olde Hutstraat. Het gebouw vormt een onderdeel van een historisch gegroeid fabrieksterrein en speelt daarin een beeldbepalende rol. Daarnaast heeft het object een ensemblewaarde in relatie tot zijn omringende bebouwing. - Van cultuurhistorisch belang vanwege zijn oorspronkelijke functie in relatie tot het productieproces van de ijzergieterij welke is verbonden met de belangrijke industriële ontwikkeling in de Liemers en vertegenwoordigt als zodanig een aspect van de economische geschiedenis. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 523697
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van DRU, Gebouw G (fabrieksgebouwen: gieterij) in Ulft

DRU, Gebouw A, emaileerfabriek met watertoren (Beltmancomplex)

Hutteweg 24
Ulft (Gemeente Oude IJsselstreek)
GEBOUW A De EMAILLEERFABRIEK met WATERTOREN werd in 1913 gebouwd, naar een ontwerp van architect G. Beltman, en is gesitueerd op de hoek N..

DRU, Gebouw B (portierscomplex: aan- en uitbouwen rond een pakhuis)

Hutteweg 24
Ulft (Gemeente Oude IJsselstreek)
GEBOUW B De MODELMAKERIJ werd gebouwd in 1902, met stijlmotieven die zijn ontleend aan de neo-renaissance. De portiersloge is van later da..

DRU, Gebouw C (portierscomplex: de modelmakerij)

Hutteweg 24
Ulft (Gemeente Oude IJsselstreek)
GEBOUW C Tegen de oostzijde van de modelmakerij (gebouw B) werd in 1905 het MAGAZIJN gebouwd, eveneens met stijlelementen ontleend aan de ..

DRU, Gebouw D (portierscomplex: een magazijn)

Hutteweg 24
Ulft (Gemeente Oude IJsselstreek)
GEBOUW D Tegen de oostzijde van het magazijn uit 1905 (gebouw C) werd tussen 1905 en 1910 een STAMPERIJ gebouwd, voorzien van drie sheddak..

DRU, Gebouw E (portierscomplex: de stamperij)

Hutteweg 24
Ulft (Gemeente Oude IJsselstreek)
GEBOUW E Dit gebouwencomplex is SAMENGESTELD uit verschillende op zichzelf staande delen die in de loop van de tijd zijn bij- en aangebouwd..

Kaart & Routeplanner


Foto's (2)