Meer dan 63.000 rijksmonumenten


DRU, Gebouw E (portierscomplex: de stamperij) in Ulft

Nijverheid Industrie

Hutteweg 24
7071BV Ulft (gemeente Oude IJsselstreek)
Gelderland

Bouwjaar: 1895


Beschrijving van DRU, Gebouw E (portierscomplex: de stamperij)

GEBOUW E Dit gebouwencomplex is SAMENGESTELD uit verschillende op zichzelf staande delen die in de loop van de tijd zijn bij- en aangebouwd. Het oudste gedeelte wordt gevormd door een pakhuis/magazijn, dat al vóór 1870 werd gebouwd. De uitbreiding van het complex heeft plaatsgevonden vanuit de situering van dit pakhuis/magazijn, met een laadloods en een ijzermagazijn omstreeks 1900 en een verfspuiterij in de periode 1900-1905. Naar ontwerp van architect G. Beltman werd in 1919 een stamperij met een drie verdiepingen hoog magazijngebouw toegevoegd. Het oudste gedeelte van dit samengestelde gebouw wordt gevormd door een pakhuis/magazijn dat al vóór 1870 werd gebouwd en het enige overgebleven element is van de oude DRU. De gevelwanden van het gebouw zijn, ondanks de aanbouwen, nog zichtbaar. In 1966 is de zolderverdieping verdwenen. Tegen dit oude pakhuis/magazijn is aan de WESTZIJDE tussen 1900 en 1905 de oude verfspuiterij, tekenkamer en magazijn gebouwd. In eerste instantie telde de oude verfspuiterij één bouwlaag. In de periode 1905-1922 is het met een verdieping verhoogd. Het bovenste gedeelte van de in roodbruine baksteen opgetrokken gevel is voorzien van de originele segmentboogvormige, ijzeren ramen met een negenruits roedenverdeling. Op de begane grond zijn de oorspronkelijke vensters vervangen door kunststof. Het gevelvlak wordt beëindigd door de in reliëf uitgemetselde daklijst van het platte dak. Een verdere uitbreiding van het complex heeft plaatsgevonden vanuit de situering van het oude pakhuis/magazijn. Aan de noordzijde is tegen het oude pakhuis/magazijn rond 1900 de laadloods en later stamperij aangebouwd. Ook van dit gebouw is in 1966 de bovenste verdieping (onder een zadeldak) verdwenen. Deze laadloods is alleen met een in roodbruine baksteen opgetrokken kop- en langsgevel in het zicht. Gele verblendsteen is ter decoratie gebruikt in de ontlastingsbogen en de horizontale banden ter hoogte van de bovenzijde van de vensters op de verdieping. Een grijze steen is toegepast in de horizontale banden die de ramen aan de boven- en onderzijde verbinden. De gevels worden verticaal geleed door pilasters die de langsgevel (NOORDGEVEL) in zeven traveeën opdeelt. Beide gevels worden horizontaal geleed in tweeën door een gemetselde rand in grijze baksteen. De langsgevel (noordgevel) bevat op de begane grond segmentboogvormige, ijzeren ramen met een twintigruits verdeling. De eveneens segmentboogvormige, ijzeren ramen op de verdieping zijn kleiner van formaat en voorzien van een twaalfruits verdeling. De kopgevel (WESTGEVEL) bevat ter hoogte van de verdieping dezelfde ramen als in de langsgevel, maar op de begane grond zijn in de grote segmentboogvormige opening de twee oorspronkelijke grote deuren, die toegang boden aan de tramwagons, vervangen door een pui waarin zich een deur en ramen bevinden. De gevelvlakken worden beëindigd door de decoratief gemetselde daklijst van het nu platte dak. Aan de oostzijde van het oude pakhuis/magazijn is eveneens in de periode rond 1900 het oude ijzermagazijn aangebouwd. Ook dit gebouw was voorzien van een zadeldak, dat in 1966 gesloopt is. Tegen de oostzijde van dit voormalige ijzermagazijn werden in 1919, naar ontwerp van architect G. Beltman een stamperij met een drie verdiepingen hoog magazijn (vier verdiepingen) en nog een stamperij gebouwd. Tegenwoordig heeft het magazijngebouw geen functie meer en staat het leeg. De gevels van dit magazijngebouw zijn opgetrokken in roodbruine baksteen. Door de aanbouwen is alleen de noordelijke kopgevel geheel zichtbaar, de beide langsgevels en de achtergevel zijn t/m de eerste verdieping ingebouwd. De kopgevel (NOORDGEVEL) wordt verticaal geleed door pilasters, die ter hoogte van de dakrand opgaan in de in reliëf uitgemetselde daklijst. Van de oorspronkelijke segmentboogvormige, ijzeren ramen met een twintigruits verdeling op de begane grond zijn er twee dichtgemetseld en is er één vervangen door een deur. Op de verdiepingen zijn overeenkomstige ramen aangebracht, maar kleiner van formaat en met een twaalfruits verdeling. De zij- en achtergevels bevatten op de twee bovenste verdiepingen eveneens segmentboogvormige, ijzeren twaalfruits ramen. Het magazijngebouw is uitgevoerd in een betonnen kolommen- en liggerstructuur. De dubbele rij kolommen dragen de betonnen langsliggers waartussen de betonnen vloerbalken met afgeschuinde hoeken liggen, die de betonnen vloer dragen. Het betonnen dak is voorzien van een grote lichtstraat, die gedragen wordt door de betonnen liggers. Deze lichtstraat voorzag in de oorspronkelijke toestand door middel van een atrium de verdiepingen van extra daglicht. Van de andere stamperij is alleen de oostelijke langsgevel en de noordelijke kopgevel zichtbaar. De kopgevel (NOORDGEVEL) sluit aan tegen de kopgevel van het magazijngebouw en heeft dezelfde in reliëf uitgemetselde dakrand, waarachter een sheddak constructie. In de langsgevel (OOSTGEVEL) zijn de oorspronkelijke segmentboogvormige, ijzeren ramen dichtgemetseld, is een grote schuifdeur aangebracht en zijn enkele bijgebouwtjes aangebouwd. Waardering - Van architectuurhistorisch belang vanwege de redelijk gave hoofdvorm van de samenstellende gebouwen met bijzondere detailleringen. - Van stedenbouwkundig belang vanwege de situering aan het F.B. Deurvorstplein. Behalve dat de gebouwen de begrenzing van het plein vormen, zijn zij vanwege hun rooilijn van dit gedeelte van belang. De gebouwen vormen een onderdeel van een historisch gegroeid fabrieksterrein en spelen daarin een belangrijke rol. Daarnaast hebben de gebouwen een ensemblewaarde in relatie tot hun omringende bebouwing. - Van cultuurhistorisch belang vanwege zijn oorspronkelijke functie welke is verbonden met de belangrijke industriële ontwikkeling in de Liemers en daarmee een aspect van de economische geschiedenis vertegenwoordigt. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 523695
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van DRU, Gebouw E (portierscomplex: de stamperij) in Ulft

DRU, Gebouw A, emaileerfabriek met watertoren (Beltmancomplex)

Hutteweg 24
Ulft (Gemeente Oude IJsselstreek)
GEBOUW A De EMAILLEERFABRIEK met WATERTOREN werd in 1913 gebouwd, naar een ontwerp van architect G. Beltman, en is gesitueerd op de hoek N..

DRU, Gebouw B (portierscomplex: aan- en uitbouwen rond een pakhuis)

Hutteweg 24
Ulft (Gemeente Oude IJsselstreek)
GEBOUW B De MODELMAKERIJ werd gebouwd in 1902, met stijlmotieven die zijn ontleend aan de neo-renaissance. De portiersloge is van later da..

DRU, Gebouw C (portierscomplex: de modelmakerij)

Hutteweg 24
Ulft (Gemeente Oude IJsselstreek)
GEBOUW C Tegen de oostzijde van de modelmakerij (gebouw B) werd in 1905 het MAGAZIJN gebouwd, eveneens met stijlelementen ontleend aan de ..

DRU, Gebouw D (portierscomplex: een magazijn)

Hutteweg 24
Ulft (Gemeente Oude IJsselstreek)
GEBOUW D Tegen de oostzijde van het magazijn uit 1905 (gebouw C) werd tussen 1905 en 1910 een STAMPERIJ gebouwd, voorzien van drie sheddak..

DRU, Gebouw F (fabrieksgebouwen: exkausterlokaal/poetsafdeling en slijterij)

Hutteweg 24
Ulft (Gemeente Oude IJsselstreek)
GEBOUW F Inleiding Aan de noordzijde van de gieterij (gebouw G) is met enige tussenruimte in 1895 gebouw F gebouwd. Het gebouw is samenge..

Kaart & Routeplanner