Meer dan 63.000 rijksmonumenten


watertoren in Doorwerth

Nijverheid Industrie

Spechtlaan 23
6865BA Doorwerth (gemeente Renkum)
Gelderland

Bouwjaar: 1938
Architect: Th.K.J. Koch


Beschrijving van watertoren

Inleiding Deze WATERTOREN is in 1938 gebouwd naar ontwerp van ir. Th.K.J. Koch in een zakelijk expressionistische bouwtrant. Kenmerkend voor dit ontwerp zijn onder andere de asymmetrische en massieve hoofdvorm met plastische accenten (uitgebouwde traptoren en reservoir), de bakstenen gevels met verdiepte voegen, horizontale betonnen banden en stalen ramen. Andere door Koch ontworpen watertorens staan in Oosterbeek (1938, buiten gebruik en gewijzigd) en Wageningen (1948). Oorspronkelijk leverde het waterleidingbedrijf van de gemeente Wageningen water aan deze torens. Nadat onderhavige watertoren in 1960 in eigendom van de gemeente Renkum kwam, werd de toren buiten werking gesteld en ernaast een ondergronds opjaagreservoir in bedrijf genomen. Thans is de Nuon eigenaar. De watertoren staat in de zuidwestelijke hoek van de dorpskern Doorwerth op een hoog punt (ca. 55 meter boven NAP) van de stuwwalhelling direct ten noorden van de Rijnbedding. De vrijstaande toren staat aan de westzijde van de Spechtlaan tegenover de monding van de IJsvogellaan op voornoemde straat. Door de hoge ligging in een landelijk gebied kon met de bouw van een relatief lage toren (ruim 18 meter boven het maaiveld) en een klein reservoir (slechts 50 tot 60 kubieke meter) worden volstaan om voldoende druk op het leidingnet te krijgen. Omschrijving De WATERTOREN bestaat uit een rechthoekige hoofdbouw op vierkant grondplan (ca. 6 x 6 meter) en een aangebouwd halfrond trappenhuis aan de zuidzijde. Het trappenhuis is enkele meters boven de hoofdbouw opgetrokken. Beide bouwdelen hebben een plat dak dat rondom is afgezet door een gemetselde borstwering met kunststenen afdeklijst. In de borstwering bovenop het trappenhuis is een reeks verticale spleten uitgespaard. De dragende gevels van gele baksteen zijn in Vlaams verband gemetseld met terugliggende voegen. De plint is uitgevoerd in kunststeen. De gevels zijn symmetrisch ingedeeld. De ingang (houten deur) bevindt zich aan de straatzijde in de oostgevel tussen twee zesruits ramen en onder een gebogen luifel van beton. Ook van beton zijn de fundering, de vloeren, de spiltrap en het reservoir. De toren heeft vier in hoogte variërende bouwlagen. Het betonnen vlakbodemreservoir in de bovenste bouwlaag heeft een diameter van ca. 5 meter en een hoogte van ca. 3 meter. De hoogst mogelijke waterstand in het reservoir is ongeveer 13,5 meter boven het maaiveld. Rondom het reservoir is een omgang aangelegd die op drie plaatsen buiten de gevellijn komt. Het reservoir wordt aldus aan de buitenzijde gemarkeerd door kleine gebogen uitkragingen in de noord-, oost- en westgevel. Deze uitkragingen zijn elk voorzien van twee rechthoekige vensters met vier horizontale banden van beton. De uitgespaarde vensteropeningen in de eerste, tweede en derde bouwlaag hebben ijzeren zesruits ramen. Het trappenhuis krijgt daglicht door enkele smalle valraampjes. Waardering WATERTOREN uit 1938. - Van architectuurhistorische waarde als goed en gaaf voorbeeld in in- en exterieur van een drinkwatertoren in een zakelijk expressionistische bouwtrant. Deze eenvoudige en uitzonderlijk kleine watertoren is wat betreft de vormgeving representatief voor de fase in de ontwikkeling van de watertorenbouw waarbij esthetisch bevredigende oplossingen steeds meer in massievere vormen werden gezocht (geen onderscheid tussen onder- en bovenbouw, ornamentiek gericht op het totaal, geen geleding maar plasticiteit). Als zodanig is het object van belang voor het oeuvre van ir. Th.K.J. Koch. - Van stedenbouwkundige waarde wegens de markante situering in een bosrijke omgeving op een hoog punt van de stuwwal nabij de Rijnbedding. - Van cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een technische ontwikkeling, namelijk de geschiedenis van de drinkwatervoorziening in het landelijk gebied van Nederland sedert ca. 1900. Als zodanig is deze watertoren van belang als herinnering aan de drinkwatervoorziening in de gemeente Renkum. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 523656
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Watertoren Doorwerth
Watertoren in Doorwerth (2007)
Watertoren in Doorwerth (2007)
Plaats Doorwerth
Bouwjaar 1937-1938
Hoogte 19 m
Inhoud Toren: ca. 650 m³
Waterreservoir: ca. 50-60 m³
Architect(en) Th.K.J. Koch
Restauraties 2009-2010
Huidig gebruik Woning met kantoor

De watertoren in Doorwerth is ontworpen door architect Th.K.J. Koch en werd gebouwd in 1937-1938 die het ontwerp in een zakelijk expressionistische bouwtrant maakte.

De toren staat aan de Spechtlaan. De watertoren heeft een hoogte van 19 meter en heeft een waterreservoir van 60 m³.

Latere bestemming

In 1960 werd de toren uit zijn oorspronkelijke functie onttrokken en is in de jaren daarna in gebruik geweest door de gemeente. De toren werd vanaf 1960 voor verschillende doeleinden gebruikt. Doordat de toren schaars gebruikt werd en geen echte functie meer had kwam het in verval terecht.

Sinds 2001 is de watertoren een rijksmonument [1] en tot 2008 was de toren in bezit van watermaatschappij VITENS. In 2008 werd de watertoren verkocht aan een particulier die in de periode 2009 - 2010, in samenwerking met Architectenbureau Moons BV uit Waalwijk en Ingenieursbureau Middelhuis en Schleipfenbauer uit Heteren, de watertoren restaureerde en een woonhuis van maakte met aangelegen een kantoor.

Externe link


Monumenten in de buurt van watertoren in Doorwerth

4 grafheuvels

-
Heveadorp (Gemeente Renkum)
4 Grafheuvel, alsmede zones. Datering: Neolithicum en/of Bronstijd. Het monument is van wetenschappelijke- en cultuurhistorische betekenis..

Transformatorhuisje

Van der Molenallee 46
Doorwerth (Gemeente Renkum)
Inleiding Dit TRANSFORMATORHUISJE bevindt zich in het bos tussen de kernen Kievitsdel en Doorwerth, en is gesitueerd op de zuidwestelijke h..

Kasteel Doorwerth

Fonteinallee 2
Doorwerth (Gemeente Renkum)
Slot Doornweerd (doorwerth). Omgracht kasteel, bestaande uit drie vleugels om een kleine binnenplaats met poortgebouw en uitgestrekte voorbu..

Grafheuvel, alsmede een zone

tussen Utrechtseweg en Rijksweg
Heelsum (Gemeente Renkum)
Grafheuvel, alsmede een zone. Datering: Neolithicum en/of Bronstijd. Het monument is van wetenschappelijke- en cultuurhistorische betekeni..

Hunneschans: vroeg-middeleeuwse versterking met aarden wal en gracht

-
Heveadorp (Gemeente Renkum)
Terrein waarin vroeg-middeleeuwse versterking met aarden wal en gracht. Datering: Karolingisch (plm 1000).

Kaart & Routeplanner

Route naar watertoren in Doorwerth

Foto's (1)