Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Negende statie in Heilig Landstichting

Gebouw

Mgr Suyslaan 4
6564BV Heilig Landstichting (gemeente Groesbeek)
Gelderland

Bouwjaar: 1916-1931


Beschrijving van Negende statie

Complexonderdeel 14 Inleiding De NEGENDE STATIE "Christus valt de derde keer" is tussen 1916 en 1931 in opdracht van de Heilig-Land-Stichting uitgevoerd in de vorm van kunstmatig vervaardigde 'ROTS' met een MOZAIEKVOORSTELLING naar ontwerp van Piet Gerrits en uitgevoerd door de firma P. Beyer & Söhne-Mosaik-Köln. Het object is gesitueerd naast de kruisberg op het hoogste punt van het terrein van de rooms-katholieke begraafplaats. In 1915 werden op palmzondag 14 eenvoudige gedenkstenen geplaatst als tekens van Christus' kruisweg door de straten van Jeruzalem. Een aantal van deze kruiswegstaties is in de periode 1916-1931 verduidelijkt door bouwsels en/of figuratieve voorstellingen in reliëf of mozaïek. Dit object maakt binnen het complex van de Heilig-Land-Stichting onderdeel uit van het thema "lijdensweg van Christus". Omschrijving Dit object betreft een uit beton opgetrokken kleine 'ROTS' met afgevlakte bovenzijde. In de zuidwand leidt een rechthoekig portaal en twee treden naar een kleine grafkelder in de rots. Aan de westzijde is een rechthoekige nis uitgespaard waarin een MOZAIEKVOORSTELLING is geplaatst. Op de voorgrond van de voorstelling knielt Christus neer aan de voet van de berg Golgota. Simon grijpt het kruis en drukt het tegen zijn borst. Achter Hem staan de treurende Maria en Magdalena, gevolgd door een stoet. Links jaagt een soldaat met zijn lans de farizeeër, schriftgeleerde en priester terug. Links op de achtergrond trekken donkere wolken samen boven de oude tempel die wordt getroffen door de bliksem. Rechts op de achtergrond gaan lichtstralen uit van het brood en de wijn die staan opgesteld op het altaar op de berg Golgota. Waardering NEGENDE STATIE in de vorm van een ROTS met een MOZAIEKVOORSTELLING (ca. 1916-1931). - Van architectuur- en kunsthistorische waarde als essentiële onderdelen van een verzameling aan de bijbelse geschiedenis ontleende gebouwen en objecten in oosterse stijl (qua ontwerp, materiaalgebruik en/of detaillering), alsmede van bijzonder belang voor het oeuvre van beeldend kunstenaar P. Gerrits. Deze vrij gaaf bewaard gebleven onderdelen van een voormalig devotiepark, thans onderdeel van de r.k. begraafplaats, vormen curiosa binnen de landelijke architectuur- en kunstgeschiedenis. - Van stedenbouwkundige waarde als essentiële onderdelen van het complex Heilig-Land-Stichting dat cultuur- en architectuurhistorisch van nationaal belang is. De onderdelen zijn van bijzondere betekenis wegens de markante en landschappelijk fraaie situering, welke verbonden is met de aanleg van het complex en de chronologische opbouw van de rondgang over het terrein. - Van cultuurhistorische waarde als essentiële onderdelen van het complex Heilig-Land-Stichting dat een bijzondere en tevens zeldzame uitdrukking vormt van een religieuze ontwikkeling. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 523626
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Negende statie in Heilig Landstichting

Kruisberg

Mgr Suyslaan 4
Heilig Landstichting (Gemeente Groesbeek)
Complexonderdeel 15 Inleiding Kunstmatig opgeworpen stenen KRUISBERG met CRYPTE, overeenkomstig de heuvel Golgota bij Jeruzalem waar Chris..

Begraaf- en Gedenkpark Heilig Land Stichting

Mgr Suyslaan 4
Heilig Landstichting (Gemeente Groesbeek)
Complexonderdeel 24 Inleiding BEGRAAFPLAATS met GRAFMONUMENTEN en bijbehorende AANLEG, alsmede vier RELIEFSTENEN en drie stenen BEELDEN. ..

Heilig graf

Mgr Suyslaan 4
Heilig Landstichting (Gemeente Groesbeek)
Complexonderdeel 16 Inleiding De VEERTIENDE STATIE "Jezus wordt in het graf gelegd" is in 1916-1918 in opdracht van de Heilig-Land-Stichti..

Stadspoort

Mgr Suyslaan 4
Heilig Landstichting (Gemeente Groesbeek)
Complexonderdeel 13 Inleiding OOSTERSE STADSPOORT (ca. 1920) en ACHTSTE STATIE (ca. 1931). De OOSTERSE STADSPOORT is omstreeks 1920 in op..

Pastorie

Pastoor Rabouplein 1
Heilig Landstichting (Gemeente Groesbeek)
Complexonderdeel 22 Inleiding De PASTORIE is in 1913-1915 in opdracht van de Heilig-Land-Stichting gebouwd naar ontwerp van architect Jan ..

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)