Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Kazernegebouw in Ede

Militair Object

Nieuwe Kazernelaan 10 D2
6711JC Ede
Gelderland

Bouwjaar: 1938-1939


Beschrijving van Kazernegebouw

KAZERNEGEBOUW (3) met L-vormige plattegrond bestaande uit een noord-zuidvleugel met verspringende nokhoogte met rechts tegen de oostgevel een oost-westvleugel bestaande uit één bouwlaag. Links tegen de oostgevel van de noord-zuidvleugel bevindt zich een aanbouw van één bouwlaag onder een aangekapt zadeldak. Rechts tegen de zuidvleugel van de oost-westvleugel bevindt zich een aanbouw van één bouwlaag afgesloten door een aangekapt zadeldak. Alle bouwdelen worden afgesloten door een zadeldak gedekt met rode pannen met royaal overstek. Links op de nok van de oost-westvleugel bevindt zich een vierkante bakstenen schoorsteenschacht met afdekplaat. De gevels met trasraam en rollaag zijn opgetrokken in bruingele baksteen in staand verband. In de gevels bevinden zich rechthoekige, stalen meerruits ramen. De ramen worden aan de onderzijde afgesloten door een lekdorpel, aan de bovenzijde door een betonnen latei. De VOORGEVEL (westgevel) is de westgevel van de noord-zuidvleugel bestaande uit een terug gelegen bouwdeel van twee bouwlagen, een risalerend bouwdeel van twee bouwlagen, een terug gelegen bouwdeel van één bouwlaag met een terug gelegen bouwdeel van één bouwlaag. In de gevels bevinden zich regelmatig verdeelde meerruits ramen met stalen roedenverdeling. De LINKERZIJGEVEL (noordgevel) bestaat uit de langgerekte gevel van de oost-westvleugel van één bouwlaag en de licht risalerende topgevel van de noord-zuidvleugel. In de gevels bevinden zich vensters met een stalen roedenverdeling. De gevel van de noord-zuidvleugel eindigt in een topgevel met ongelijke schilden. De ACHTERGEVEL (oostgevel) bestaat uit de oostgevel van de noord-zuidvleugel. Uiterst links bevindt zich in het terug gelegen geveldeel van één bouwlaag twee smalle, hoge vensters en een enkele deur met luifel en bovenlicht. Links bevindt zich de oostgevel van de aanbouw met drie vensters met roedenverdeling (4x2)+2 onder één latei. Rechts bevindt zich een terug gelegen deel van één bouwlaag met regelmatig verdeelde vensters. Uiterst rechts bevindt zich tegen het risalerende bouwdeel van twee bouwlagen de oost-westvleugel waarvan de nok aankapt net boven het overstek van zadeldak van de noord-zuidvleugel. De RECHTERZIJGEVEL (zuidgevel) bestaat uit de topgevel van de noord-zuidvleugel, de zuidgevel van de aanbouw van de noord-zuidvleugel en de achterliggende zuidgevel van de oost-westvleugel onderbroken door de aanbouw. In de topgevel bevinden zich drie zes-ruits ramen onder één latei, in de zuidgevel van de aanbouw drie vensters met roedenverdeling (4x2)+2 onder één latei. In de zuidgevel van de oost-westvleugel bevinden zich tien naast elkaar geplaatste staande vensters met roedenverdeling (4x1)+2+2+2+1 met links daarvan een rondvenster en rechts een deur gevolgd door de aanbouw. In de zuidelijke topgevel van de aanbouw bevinden zich drie vensters met roedenverdeling (4x2)+2. In de geveltop bevindt zich een klein venster. Rechts van de aanbouw vervolgd de zuidgevel van de oost-westvleugel met vensterindeling. Het INTERIEUR is niet bezocht. Waardering KAZERNEGEBOUW (3) gebouwd als onderdeel van het KAZERNECOMPLEX `Elias Beeckman' naar ontwerp van de Kapitein der Genie A.G. BOOST voor een infanteriekazerne met Regtstaf voor twee Bataljons gerealiseerd in 1939 in zakelijk expressionisme. - Van architectuurhistorische waarde als goed en gaaf voorbeeld van een kazernegebouw als onderdeel van een infanteriekazerne naar ontwerp uit 1938 van de Genie A.G. BOOST in een zakelijk expressionistische bouwstijl. - Van stedenbouwkundige waarde vanwege de strategische ligging buiten de randstad op de Veluwe aan het spoor en de functioneel-ruimtelijke relatie van het kazernegebouw met de andere onderdelen van het kazernecomplex `Elias Beeckman'. Het kazernegebouw maakt deel uit van drie kazernegebouwen, die de voormalige entree van de kazerne markeren. - Van cultuurhistorische waarde als typologisch voorbeeld van een infanteriekazerne met Regtstaf voor twee bataljons in Nederland naar ontwerp van A.G. Boost gerealiseerd in 1938/39 ontstaan als gevolg van een wijziging in de dienstplichtwet in februari 1938. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 523493
Laatste wijziging: 2014-10-26 19:16:13.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Kazernegebouw in Ede

Kazernegebouw met cellen

Nieuwe Kazernelaan 10D5
Ede
KAZERNEGEBOUW MET CELLEN (1) met samengestelde L-vormige plattegrond bestaande uit een noord-zuid en een oost-westvleugel van ongeveer gelij..

Kazernegebouw

Nieuwe Kazernelaan 10D3
Ede
Het KAZERNEGEBOUW (2) grenst met de achtergevel aan de noordzijde van het exercitieterrein. Het kazernegebouw met samengestelde plattegrond ..

Legeringsgebouw

Nieuwe Kazernelaan 10D14
Ede
LEGERINGSGEBOUW (5) met rechthoekige plattegrond bestaande uit twee bouwlagen afgesloten door een flauw hellend schilddak met royaal overste..

Legeringsgebouw

Nieuwe Kazernelaan 10D13
Ede
LEGERINGSGEBOUW (4) met rechthoekige plattegrond bestaande uit twee bouwlagen afgesloten door een flauw hellend schilddak met royaal overste..

Legeringsgebouw

Nieuwe Kazernelaan 10D15
Ede
LEGERINGSGEBOUW (8) met rechthoekige plattegrond bestaande uit twee bouwlagen afgesloten door een flauw hellend schilddak met royaal overste..

Kaart & Routeplanner


Foto's (2)