Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Leessink in Winterswijk Ratum

Boerderij

Ratumseweg 42
7106CH Winterswijk Ratum (gemeente Winterswijk)
Gelderland

Bouwjaar: 1900 1857 achterhuis (gevelsteen)


Beschrijving van Leessink

Omschrijving onderdeel A BOERDERIJ van het type hallehuis, opgetrokken op een langgerekte, rechthoekige plattegrond. Het pand telt twee bouwlagen en een zolderverdieping onder een deels met betonpannen en deels met gesmoorde Hollandse pannen gedekt zadeldak dat tot de eerste bouwlaag is doorgetrokken. In het dak bevinden zich drie gemetselde schoorstenen. Aan voor- en achtergevel lopen witgeschilderde windveren en de afwatering vindt plaats via vernieuwde goten. De gevels bezitten een gepleisterde plint en zijn opgetrokken in rode baksteen in kruisverband. De muuropeningen worden aan de bovenzijde afgesloten door een gemetselde segmentboog, voorzien van sluit- en geboortestenen in Bentheimer zandsteen versierd met diamantkoppen. De boogtrommels zijn gevuld met pleisterwerk waarin een gepolychromeerd, floraal motief is aangebracht. Onder de vensters bevinden zich hardstenen lekdorpels. In de gevels is overwegend het T-schuifvenster toegepast. De meeste vensters in de eerste bouwlaag zijn voorzien van groen geschilderde, opgeklampte luiken. Tussen de segmentbogen van de vensters bevinden zich smeedijzeren muurankers. De symmetrisch ingedeelde VOORGEVEL telt vijf vensterassen tussen gepleisterde hoekpilasters met schijnvoegen. Op de verdiepingscheiding is een hardstenen cordonlijst aangebracht. De puntgevel wordt omzoomd door een uitgemetseld, klimmend rondboogfries, dat in de top eindigt in een acoladeboog. De voordeur ligt in een segmentboogvormig portiek in het midden van de gevel en bezit thans een enkelruits bovenlicht. De oorspronkelijke, dubbele paneeldeuren zijn geornamenteerd met diamantkoppen en gietijzeren roosters voor de vensters. Op het deurkalf is een bloktandfries aangebracht. Ter weerszijden van het portiek bevinden zich twee T-schuifvensters zoals reeds beschreven. Ter plaatste van de zolder bevinden zich drie T-schuifvensters en in de top van de gevel onder de accoladeboog bevindt zich een gecombineerd kozijn, bestaande uit een klein T-schuifvenster geflankeerd door lagere enkelruits zijvensters. De RECHTER ZIJGEVEL bezit ter plaatste van het voorhuis twee schuifvensters zoals beschreven en twee deels vernieuwde vensters. Rechts hiervan bevindt zich een vernieuwde deur onder een enkelruits bovenlicht. Rechts hiervan bevindt zich een niet-oorspronkelijk, gekoppeld venster. Het bedrijfsgedeelte telt drie assen, met onder korfbogen drie opgeklampte staldeuren, waarvan er twee zijn voorzien van ruitvormige kijkraampjes. De korfbogen zijn voorzien van gepleisterde boogstenen. Hoger in de gevel zijn drie halve, ijzeren meerruits stalraampjes geplaatst. De LINKER ZIJGEVEL omvat ter plaatse van het woonhuis vier ongelijke vensterassen. Geheel rechts bevinden zich twee T-schuifvensters zoals beschreven. Links hiervan bevinden zich boven elkaar de vensters van kelder en opkamer; een klein vierruits venster en een vierruits schuifvenster (2(2+2). Geheel links bevindt zich nog een klein, laag geplaats vierruits venster, dat is voorzien van opgeklampte luiken. Tegen de linker zijgevel is de SCHUUR aangebouwd, gedekt door een zadeldak dat deels is belegd met gesmoorde en deels met rode Hollandse pannen. De gevels zijn opgetrokken in rode baksteen, gemetseld in kruisverband en voorzien van een gecementeerde plint en gepleisterde hoekpilasters zonder schijnvoegen. De asymmetrisch ingedeelde VOORGEVEL telt in de eerste bouwlaag vier assen, met in de eerste, derde en vierde as schuifvensters (2(3+2)). In de tweede as bevindt zich een opgeklampte deur met tweeruits bovenlicht. In de top van de gevels bevindt zich een zesruits venster omgeven door drie ijzeren roosvensters. Langs de dakrand loopt een uitgemetseld fries. De LINKER ZIJGEVEL van het nevenhuis heeft rechts een 12-ruits schuifvenster (3(3+1)) en een opgeklampte deur met tweeruits bovenlicht, beide onder een segmentboog met gepleisterde boogstenen. Links hiervan bevinden zich drie assen met een serie halve, ijzeren stalraampjes met hierboven kleine ijzeren roosvensters. De ACHTERGEVELS van nevenschuur en boerderij zijn beiden voorzien van gepleisterde hoekpilasters. De geveltoppen zijn beschoten met houten planken. De linker geveltop heeft een laadluik. Op de overgang tussen gevel en beschieting is een kwartrol gemetseld. Centraal in beide gevels bevinden zich, vermoedelijk in de jaren vijftig vernieuwde, opgeklampte deeldeuren. Deze bevinden zich onder rondbogen met gepleisterde boogstenen. Links is in de sluitsteen het jaartal `1857' aangebracht, alsmede de initialen `I.W.R/J.E.H'.In de linker deeldeuren zijn bovenin vier meerruits vensters aangebracht. De deuren rechts worden geflankeerd door smalle rondboogvormige ramen en ronde roosramen. Ter weerszijden van de linker deeldeuren bevinden zich twee staande, meerruits ijzeren vensters, onder rondboog met gepleisterde geboorte- en sluitstenen. De twee opgeklampte staldeuren zijn ook onder een rondboog met gepleisterde boogstenen geplaatst. De indeling van het INTERIEUR van de boerderij is vrijwel volledig in tact en bestaat uit een woongedeelte met een middengang, twee voornaam ingerichte woonvertrekken, een traditionele woonkeuken met voormalige bedsteden en een kelder met opkamer. Op de verdieping bevinden zich een aantal zeer eenvoudige slaapvertrekken. Het nevenhuis is door middel van een gang verbonden met het bedrijfsgedeelte van de boerderij, dat uit een middenlangsdeel met stallen bestaat, in de oorspronkelijke situatie links koestalen en rechts paardestallen en stallen voor jongvee. Ook zijn de hooizolders boven de deel en boven het nevenhuis met elkaar verbonden. Het nevenhuis zelf bestaat thans uit een grote onverdeelde ruimte en bevatte oorspronkelijk varkensstallen. Het woonhuis bevat nog vele waardevolle interieurelementen, zoals in de woonkeuken een betegelde schouw en gehoute paneeldeuren naar de voormalige bedsteden. De middengang is belegd met vloertegels met geometrische motieven en bezit een tochtdeur gevuld met gekleurd- en mousselineglas. De beide voorkamers zijn nog volledig in oorspronkelijke staat met houten vloeren en balkenplafonds. De houten schoorsteenmantels in de voorkamers zijn versierd met Neo-Renaissance elementen en hebben gepleisterde boezems voorzien van pilaster-motieven. De vensters zijn voorzien van vensterbanken op houten consoles. Waardering BOERDERIJ (complexonderdeel A) gebouwd omstreeks 1900 -Van architectuurhistorische waarde als goed en gaaf voorbeeld van een grote boerderij van het type hallehuis met aangebouwde schuur, gebouwd omstreeks 1900. De boerderij valt op vanwege de grootte van de hoofdvorm en de bijzondere gevelbehandeling. Het interieur is nog vrijwel volledig in tact en bezit zeer waardevolle onderdelen die typerend zijn voor de tijd en streek. -Van stedenbouwkundige waarde als hoofdonderdeel van het complex dat verder nog bestaat uit een schuur. Het hoofdgebouw heeft een belangrijke beeldbepalende rol in het landschap. -Van cultuurhistorische waarde vanwege de bestemming van de boerderij als scholteboerderij, die is verbonden met de sociaal-economische en agrarische ontwikkeling van Winterswijk en daarmee een representatief onderdeel van het landelijke leven in Nederland. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 523448
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Leessink in Winterswijk Ratum

Leessink schuur

Ratumseweg 42
Winterswijk Ratum (Gemeente Winterswijk)
Omschrijving onderdeel B SCHUUR op rechthoekig grondplan, opgebouwd uit een constructie van ankerbalkgebinten. De gevels zijn beschoten. De ..

Hesselink

Hesselinkweg 2
Winterswijk Ratum (Gemeente Winterswijk)
Omschrijving De T-BOERDERIJ bestaat uit een rechthoekig woonhuis en een langgerekt achterhuis waarin het bedrijfsgedeelte is ondergebracht...

Hesselink schuur

Hesselinkweg 2
Winterswijk Ratum (Gemeente Winterswijk)
Omschrijving Eenvoudige SCHUUR zonder zijwanden, opgebouwd uit ankerbalkgebinten op korte stijlen. De schilden van het zadeldak zijn belegd..

Hesselink schuur

Hesselinkweg 2
Winterswijk Ratum (Gemeente Winterswijk)
Omschrijving SCHUUR op rechthoekige plattegrond, opgebouwd uit ankerbalkgebinten. De schuur is afgedekt door een zadeldak belegd met rode H..

Goed bewaarde hoeve

Sellinkweg 4
Winterswijk Ratum (Gemeente Winterswijk)
Goed bewaarde HOEVE blijkens jaartalankers uit 1850. Woongedeelte onder pannen zadeldak met houten voorschot. Deur met pilasteromlijsting,..

Kaart & Routeplanner

Route naar Leessink in Winterswijk Ratum

Foto's (2)