Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Hesselink in Winterswijk Ratum

Boerderij

Hesselinkweg 2
7106CM Winterswijk Ratum (gemeente Winterswijk)
Gelderland

Bouwjaar: 1852


Beschrijving van Hesselink

Omschrijving De T-BOERDERIJ bestaat uit een rechthoekig woonhuis en een langgerekt achterhuis waarin het bedrijfsgedeelte is ondergebracht. Het voorhuis telt twee bouwlagen en een zolderverdieping onder een hoog schilddak gedekt met gesmoorde Muldenpannen. Op beide nokuiteinden bevindt zich een gemetselde schoorsteen. Het achterhuis wordt gedekt door een zadeldak met gesmoorde Hollandse pannen. De gevels zijn opgetrokken in rode baksteen gemetseld in kruisverband en bezitten een gepleisterde plint. In de gevels is wit pleisterwerk toegepast onder andere in de vorm van speklagen. De gevels worden afgesloten door een omlopende, geprofileerde witte daklijst, die aan de voorgevel door een uitstekende topgevel onderbroken wordt. Deze topgevel wordt gedekt door een aangekapt zadeldak. Alle vensters en deuren in het voorhuis bezitten grijze, hardstenen lekdorpels en worden aan de bovenzijde afgesloten door een strekse boog met gepleisterde geboorte- en sluitstenen. De symmetrisch ingedeelde VOORGEVEL telt vijf vensterassen. De drie centrale assen zijn door de daklijst getrokken tot een topgevel. In de eerste bouwlaag bevinden zich ter weerszijden van de voordeur twee 15-ruits schuifvensters (3(3+2), waarbij in sommige vensters de oorspronkelijke roedeverdeling is vervangen door kunststof roeden. De vensters zijn van paneelluiken met kleine uitgespaarde hartmotieven voorzien. De voordeur bezit een breed bovenlicht voorzien van een smeedijzeren levensboom. Het bovenste deel van de zwartgeschilderde dubbele paneeldeur is voorzien van grote ramen met smeedijzeren krullend traliewerk. Het middenpaneel is versierd met een diamantfries en het onderste paneel heeft de vorm van een diamantkop. Tussen de eerste en de tweede bouwlaag zijn zes smeedijzeren muurankers aangebracht met de initialen van de bouwheer en zijn echtgenote: `H(endrik)/ J(an)/ B(oeijink)/ J(ohanna)/G(erdina)/H(esselink)'. Hierboven loopt een natuurstenen cordonlijst, die doorsneden wordt door de lekdorpels van de vensters van de tweede bouwlaag. Boven de voordeur bevindt zich een lager dan de flankerende vensters geplaatste, vernieuwde deur. De flankerende vensters hebben allen 15-ruits schuifvensters zonder luiken. In de topgevel bevinden zich twee smalle 12-ruits vensters. De topgevel wordt omzoomd door gepleisterde vlechtingen. De RECHTER ZIJGEVEL van het voorhuis omvat drie vensterassen. Geheel rechts bevinden zich boven elkaar de vensters van kelder en opkamer. Links hiervan geeft een opgeklampte deur toegang tot de keuken. De deur wordt omlijst door pilasters op hardstenen basementen en is voorzien van een zesruits bovenlicht.Links hiervan bevindt zich een 15-ruits schuifvenster zoals beschreven bij de voorgevel. In de tweede bouwlaag bevinden zich drie 15-ruits schuifvensters zoals in de voorgevel. De LINKER ZIJGEVEL van het voorhuis bezit in de eerste en de tweede bouwlaag 15-ruits schuifvensters zoals in de voorgevel. In de acht assen tellende zijgevel van het achterhuis bevindt zich geheel rechts een opgeklampte deur met klein vierkant kijkraam en een driedelig bovenlicht. Links hiervan bevinden zich drie opgeklampte staldeuren onder segmentbogen voorzien van gepleisterde boogstenen.Tussen de deuren zijn getoogde, halve stalramen aangebracht. Drie van deze stalramen hebben een gebogen ijzeren roedeverdeling, een vierde raam is waarschijnlijk jonger en 8-ruits. De ACHTERGEVEL bezit diep in de gevel terugliggende deeldeuren. De korfboog is voorzien van gepleisterde boogstenen. Ter weerszijden van deze toegang tot de deel bevinden zich zijraampjes met ijzeren roedeverdeling onder rondbogen met gepleisterde boogstenen. De iets terugliggende, opgeklampte staldeuren bezitten segmentbogen met gepleisterde boogstenen. De geveltop is beschoten met houten planken. Op de overgang van gevel en beschieting is een kwartrol gemetseld. In de geveltop bevinden zich een laadluik en een hijsbalk. De aan de rechter zijgevel aangebouwde SCHUUR is van het type hallehuis en bestaat uit een ondiep voorhuis en een achterhuis met stallen. De schuur telt een bouwlaag en een zolderverdieping en wordt afgesloten door een zadeldak belegd met gesmoorde Hollandse pannen. De gevels bezitten een gepleisterde plint en zijn opgemetseld in meerkleurige veldovensteen in kruisverband. De voor- en achtergevel is voorzien van een groengeschilderde geveltopbeschieting en van witgeschilderde windveren. De VOORGEVEL is asymmetrisch ingedeeld en bezit op de begane grond in de eerste, tweede en vierde as veelruits schuifvensters (2(3+2)), voorzien van opgeklampte luiken. De in de derde as geplaatste opgeklampte deur bezit een tweeruits bovenlicht. Alle muuropeningen in de voorgevel zijn voorzien van strekse bogen met gepleisterde boogstenen. Tussen de strekse bogen van de vensters op de begane grond bevinden zich smeedijzeren muurankers die samen jaartal 1887 vormen. Voor de hooizolder bevinden zich drie kwadratische vieruits vensters. De RECHTER ZIJGEVEL bezit in het voorhuis een venster met 6-ruits openslaande ramen.Het achterhuis heeft een 9-ruits venster, een getoogde opgeklampte staldeur en drie getoogde, halve stalraampjes met gebogen ijzeren roedeverdeling. De ACHTERGEVEL bezit opgeklampte deeldeuren onder een korfboog met gepleisterde boogstenen. Ter weerszijden hiervan bevinden zich zijraampjes met ijzeren roedeverdeling onder rondboog met gepleisterde boogstenen. De stallen bezitten iets terugliggende opgeklampte staldeuren onder segmentbogen met gepleisterde boogstenen, de rechter staldeur is iets lager en smaller dan de linker. De indeling van het INTERIEUR is vrijwel volledig in tact en bestaat in het woonhuis uit een woonkeuken, kelder met opkamer en kamers-en-suite. Op de verdieping bevinden zich rechts enkele slaapkamers en links een grote zolderruimte. Het interieur bezit nog vele waardevolle interieurelementen zoals in de woonkeuken een betegelde schouw met ijzeren haardplaat met knoppen en de initialen van de bouwheer en zijn echtgenote met het jaartal 1852. Voorts bezit de keuken een bijzonder betegelde vloer met meandermotief en gestileerde bladvormen. De kamers zijn nog in het bezit van de oorspronkelijke betimmering, enkele balkenplafonds en schouwen met op de boezem een gepleisterde kapiteelomlijsting. Het interieur van het achterhuis bestaat uit een middenlangsdeel met aan weerszijden grupstallen voor koeien. De nevenschuur bestaat uit een voorhuis en een achterhuis met onder meer een potstal en een kleine deel. In het voorhuis bevindt zich onder andere een gemetselde schouw, vermoedelijk daterend uit de jaren twintig. De achterhuizen van de T-boerderij en het nevenhuis zijn met elkaar verbonden door een deur. Waardering T-BOERDERIJ (complexonderdeel A) met voorhuis uit omstreeks 1900. -Van architectuurhistorische waarde als gaaf en goed voorbeeld van een scholteboerderij die opvalt vanwege het blokvormig uitgebouwde voorhuis met pleisterwerkversiering en het gedetailleerd vormgegeven interieur. Het bedrijfsgedeelte is goed bewaard gebleven. -Van stedenbouwkundige waarde als hoofdonderdeel van het boerderijcomplex dat vanwege de verschijningsvorm een belangrijke beeldbepalende rol speelt in het buitengebied bij Ratum. -Van cultuurhistorische waarde vanwege de bestemming van het complex in de agrarische, economische en sociale geschiedenis, in het bijzonder als representatieve uiting van de scholteboerencultuur die in de omgeving van Winterswijk eeuwenlang het stempel gedrukt hebben op het landschap en de samenleving. Van hun rijkdom en verlangen naar status getuigen de uitgebouwde voorhuizen met voorname interieurs. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 523440
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Hesselink in Winterswijk Ratum

Hesselink schuur

Hesselinkweg 2
Winterswijk Ratum (Gemeente Winterswijk)
Omschrijving Eenvoudige SCHUUR zonder zijwanden, opgebouwd uit ankerbalkgebinten op korte stijlen. De schilden van het zadeldak zijn belegd..

Hesselink schuur

Hesselinkweg 2
Winterswijk Ratum (Gemeente Winterswijk)
Omschrijving SCHUUR op rechthoekige plattegrond, opgebouwd uit ankerbalkgebinten. De schuur is afgedekt door een zadeldak belegd met rode H..

Leessink

Ratumseweg 42
Winterswijk Ratum (Gemeente Winterswijk)
Omschrijving onderdeel A BOERDERIJ van het type hallehuis, opgetrokken op een langgerekte, rechthoekige plattegrond. Het pand telt twee bo..

Leessink schuur

Ratumseweg 42
Winterswijk Ratum (Gemeente Winterswijk)
Omschrijving onderdeel B SCHUUR op rechthoekig grondplan, opgebouwd uit een constructie van ankerbalkgebinten. De gevels zijn beschoten. De ..

Leeferdink

Leeferdinklaan 2
Winterswijk Ratum (Gemeente Winterswijk)
Leeferdink. Fraaie oud hoeve, woonhuis uit de 18e eeuw met aangebouwde schuur uit 1881. In de voorgevel van het woonhuis vensters met oors..

Kaart & Routeplanner

Route naar Hesselink in Winterswijk Ratum

Foto's (1)