Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Joodse begraafplaats met nagenoeg rechthoekige plattegrond deels omsloten door een bakstenen muur in Zutphen

Graf Begraafplaats

Weg naar Vierakker 3
7200AA Zutphen
Gelderland

Bouwjaar: 1797-1800


Beschrijving van Joodse begraafplaats met nagenoeg rechthoekige plattegrond deels omsloten door een bakstenen muur

Omschrijving JOODSE BEGRAAFPLAATS met nagenoeg rechthoekige plattegrond omsloten door een bakstenen muur. De bakstenen ommuring wordt afgesloten door een uitgemetselde rollaag onderbroken door regelmatig verdeelde, hoger opgetrokken, vierkante bakstenen pilaren. Binnen de ommuring bevindt zich een rechtlijnig padenverloop, bestaande uit twee parallel gelegen onverharde paden van oost naar west, in de lengterichting van het perceel. Aan weerszijden van de paden bevindt zich een graszode met daarop de individuele grafstenen, soms per twee verbonden, met of zonder smeedijzeren hekwerk. Het belang van de graven ligt niet zozeer in de individuele waarde als wel in de collectieve betekenis die zij, met name door materiaalgebruik en situering binnen de aanleg, hebben voor het zo typisch eenvoudige, natuurlijke karakter van van deze begraafplaats. De grafstenen zijn geordend in rijen haaks op het pad. De Hebreeuwse en/of Jiddische teksten op de grafstenen richten zichnaar de entree. De grafsteen van Levi Hartog uit circa 1800 is één van de eerste graven. Tegen het gebruik in van de Joodse gemeente is de Joodse begraafplaats in Hengelo (Gld) geruimd en zijn de grafstenen geplaatst linksachter op de Joodse begraafplaats in Zutphen. Dit deel is van het overge deel afgeschermd door een gevarieerde begroeiing. Waardering Joodse begraafplaats (muur, aanleg en grafstenen) - Van architectuurhistorische waarde vanwege het bijzonder gaaf bewaarde karakter van de Joodse begraafplaats - Van stedenbouwkundige waarde vanwege de ligging buiten de bebouwde kom op een hoger gelegen perceel te midden van een overstromingsgebied. - Van cultuurhistorische waarde als karaktistiek voorbeeld van een goed onderhouden Joodse begraafplaats omsloten door een muur. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 523406
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Joodse begraafplaats met nagenoeg rechthoekige plattegrond deels omsloten door een bakstenen muur in Zutphen

Joodse begraafplaats

Weg naar Vierakker 3
Zutphen
Israelitische begraafplaats met uitzondering van het onbelangrijke poortgebouw.

Metaheerhuis (reinigingshuis) tevens poortgebouw

Weg naar Vierakker 3
Zutphen
Omschrijving Het REINIGINGSHUISJE 'Metaheir', tevens poortgebouw, met rechthoekige plattegrond bestaat uit één bouwlaag afgesloten door e..

Aardig landhuis onder schilddak en met gepleisterde gevels, waarin late empire-ramen

Ooyerhoekseweg 7
Zutphen
Aardig LANDHUIS (XIXc) onder schilddak en met gepleisterde gevels, waarin late Empire-ramen. Gelegen op een kleine hoogte, niet ver van de I..

Hoornwerk

Geweldigershoek 39
Zutphen
HOORNWERK. Buiten de v.m.Vispoort aan de zuidzijde van de stad bevindt zich een hoornwerk, dat het enige gaaf bewaarde overblijfsel vormt va..

Pand met lijstgevel

Spittaalstraat 3
Zutphen
Pand met lijstgevel. In de kroonlijst spiegels en Lod. XV-consoles. Geprofileerde vensterdorpels.

Kaart & Routeplanner


Foto's (2)