Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Windmotor Goutum 2 in Goutum

Molen

Wergeasterdyk 45
9084AV Goutum (gemeente Leeuwarden)
Friesland

Bouwjaar: begin jaren dertig 1931 begin jaren dertig


Beschrijving van Windmotor Goutum 2

Inleiding: De AMERIKAANSE WINDMOTOR is een markant herkenningspunt in het open weidegebied tussen Goutum en Swichum. De naar Amerikaans model ontstane windmolen van het type "Record", is in Nederland vervaardigd- en begin 20e eeuw ontworpen door de Gebr.Bakker te IJlst. De molen werd begin jaren dertig gebouwd op de plaats van een afgebroken traditionele windmolen. Op enige tientallen meters afstand stond een tweede exemplaar waarvan de betonnen fundering rest. In de direkte nabijheid stonden een tiental traditionele windmolens welke werden vervangen door windmotoren. Deze zijn thans alle verdwenen. Omschrijving De toren staat in een uit beton opgetrokken funderingsbak voorzien van houten deksels. In de funderingsbak is aangebracht een stalen waaierpomp voorzien van een houten opleiderpijp met een houten terugslagklep. Aan de polderzijde is aangebracht een stalen kroosrek. De molen bemaalt het vm. bemalingsgebied de "Goutumsche Mieden" en maalt uit op de Friese boezem. De stalen toren van normale hoogte heeft een ladder en een achtkante stelling bestaande uit stalen liggers, een houten dek en een stalen hekwerk. Aan de bovenzijde van de toren is een gietstalen motorlichaam aangebracht. Het zestien gegalvaniseerd stalen bladen tellende windrad heeft een diameter van 4.50 meter. Het rad bestaat uit zes straalarmen waartussen segmenten met ieder drie bladen verbonden door twee ringen zijn aangebracht. De molen is voorzien van één vaan voor de zelfregeling naar de windrichting. De zelfregeling naar windsterkte gebeurt doordat bij toenemende omloopsnelheid de optredende tanddruk-reactiekracht van het windrad groter wordt dan de spanning van de schroefveer van de vaan, de molen zal zich hierbij krimpend uit de wind draaien. De bovenas van de molen is voorzien van een vanginstallatie welke automatisch in werking treedt bij het uit de wind draaien van de molen. De molen is voorzien van een gietstalen gaande werk en stalen spillen. De waaierpomp wordt hierbij direkt aangedreven door de verticale spil. Waardering De zogenaamde Amerikaanse windmotor uit de eerste helft van de 20e eeuw is van cultuurhistorisch en industrieel-archeologisch belang: - voor de geschiedenis van de industriele archeologie van Nederland in het bijzonder van die der in Nederland ontworpen en gebouwde windmotoren; - voor de ontwikkeling van de vroeg-20e-eeuwse Nederlandse bemalingstechniek met gebruikmaking van een Amerikaans model windmolens; - als maalwerktuig kenmerkend voor de overgang van de bemaling van kleine bemalingsgebieden door traditionele windmolens naar die door "moderne" Amerikaanse windmotoren; - als maalwerktuig kenmerkend voor de fase die ligt tussen windbemaling en motorbemaling; - vanwege zijn rol in het ontstaan van de bemalinggeschiedenis van het bemalingsgebied de "Goutumsche Mieden" en later het waterschap "De Middelsékrite"; - vanwege zijn landschappelijke betekenis als markant herkenningspunt in het open weidegebied tussen Goutum en Swichum. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 523372
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Windmotor Goutum 2 in Goutum

Stelpboerderij in neo-renaissancestijl

Tearnserdyk 44
Goutum (Gemeente Leeuwarden)
Inleiding STELPBOERDERIJ, in 1904 in Neo-Renaissance Stijl gebouwd aan de oude verbindingsweg van Goutum naar Teerns en Hempens op een lich..

Hempenserpoldermolen

Himpensermar 5
Grou (Gemeente Boarnsterhim)
Poldermolen ten zuiden van Hempens. Monnikmolen uit 1863 van de Hempensermeerpolder, met riet bekleed.

Terp

nabij Suderbuorren 6 (Hempens) Suderbuorren 6 nabij Suderbuorren 6 (Hempens)
Leeuwarden
Terp. Datering: omstreeks begin jaartelling.

Heechhiem

Heechhiem 2
Goutum (Gemeente Leeuwarden)
Inleiding BOERDERIJ HEECH HIEM. Grote, hoogopgaande STELPBOERDERIJ, in 1889 gebouwd in Ambachtelijk-traditionele bouwtrant met Neoclassicis..

Agneskerk. Hervormde kerk en toren

Buorren 23
Goutum (Gemeente Leeuwarden)
Hervormde Kerk en Toren. Eenbeukig gebouw waarbij jongere toren. De noordmuur van de kerk van tufsteen in ankerverband (XV-XII) koor en zuid..

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)