Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Post- en telegraafkantoor me directeurswoning in Twello

Gebouw

Domineestraat 16
7391GG Twello (gemeente Voorst)
Gelderland

Bouwjaar: 1909
Architect: C.H. Peters


Beschrijving van Post- en telegraafkantoor me directeurswoning

Inleiding Vrijstaand POST- EN TELEGRAAFKANTOOR met DIRECTEURSWONING gebouwd in 1909 naar ontwerp van rijksbouwmeester C.H. PETERS in een voor Peters karakteristieke bouwstijl beïnvloed door de neo-gotiek en de neo-renaissance in versoberde vorm met latere invloeden van de chaletstijl. Na 1897 heeft Peters een versobering doorgevoerd in zijn ontwerpen naar aanleiding van een dreigend ontslag en onder invloed van het opkomend rationalisme. In 1936 is de telefoontoren afgebroken en vervolgens in een vereenvoudigde vorm teruggebracht in 1990. Het post- en telegraafkantoor bevindt zich aan de oostzijde van de Domineestraat binnen de bebouwde kom van Twello in de gemeente Voorst. Op de begane grond bevindt zich het voormalig post- en telegraafkantoor met op de verdieping de voormalige directeurswoning. Omschrijving POST- EN TELEGRAAFKANTOOR met DIRECTEURSWONING op rechthoekig grondplan bestaande uit twee bouwlagen afgesloten door een zadeldak met twee aangekapte zadeldaken gedekt met rode geglazuurde kruispannen. Op de kruising van de dakschilden bevindt zich een vereenvoudigde replica van de oorspronkelijke telefoontoren. Op de nok van het zadeldak bevinden zich twee regelmatig verdeelde rechthoekige, bakstenen schoorsteenschachten met in het dakschild aan de straatzijde twee regelmatig verdeelde dakkapellen. De dakkapellen bestaan uit een vier-ruits raam afgesloten door een met zink bekleed aangekapt schilddak met tweezijdig eindschild. Op de nok bevindt zich een zinken piron. De topgevels zijn identiek met royaal overstek, verticaal beschoten geveltop, een houten makelaar met houten geveltopbekroning en eenvoudige windveren met decoratieve uiteinden. De gevels met uitgemetseld trasraam en waterlijst zijn opgetrokken in bruinrode baksteen in kruisverband. Op de scheiding van de bouwlagen bevindt zich een cordonlijst. De vensters in de gevels zijn grotendeels terug gelegen T-vensters met drie-ruits bovenlicht aan de bovenzijde afgesloten door een segmentboog met rode verblendstenen boogtrommel en loodstrips. Aan de onderzijde bevinden zich hardstenen lekdorpels. In de gevels bevinden zich decoratieve smeedijzeren muurankers. Op enkele plaatsen eindigt de gevel in een rood verblendstenen fries. Tegen de gevels bevinden zich verscheidene decorief vormgegeven vergaarbakken voor de afvoer van regenwater. De VOORGEVEL (westgevel) bestaat uit een lichte middenrisaliet van drie vensterassen, een linkertravee van twee vensterassen, een rechtertravee van één vensteras met uiterst links en rechts een aanbouw van één bouwlaag onder een lessenaarsdak. In de middenrisaliet bevindt zich op de begane grond en de verdieping drie regelmatig verdeelde T-vensters. De middenrisaliet eindigt in een topgevel met in de geveltop drie naast elkaar geplaatste vensters aan de onderzijde afgesloten door een waterlijst. Centraal bevindt zich een T-venster met twee-ruits bovenlicht met links en rechts een klein enkelruits schuifvenster. In de linkertravee bevindt zich in beide bouwlagen twee regelmatig verdeelde T-vensters met drie-ruits bovenlicht, in de rechtertravee bevindt zich in beide bouwlagen één T-venster met drie-ruits bovenlicht. In de beide aanbouwen uiterst links en rechts bevindt zich een paneeldeur met segmentboogvormig drie-ruits bovenlicht. Uiterst links in de LINKERZIJGEVEL (noordgevel) bevindt zich de zijgevel van de houten éénlaags aanbouw met plat dak ten behoeve van de voormalige bergplaats van de directeur. Op de begane grond van de bakstenen linkerzijgevel bevindt zich de gevel van de aanbouw waarvan de linkerhelft wordt afgesloten door een plat dak, de rechter helft door een lessenaarsdak. Het linker geveldeel van de aanbouw wordt afgesloten door een bakgoot ondersteunt door klossen. Het rechter geveldeel wordt afgesloten door een decoratief fries in rode verblendsteen. Links in de gevel bevindt zich een klein toiletraam met in het midden twee gekoppelde glas-in-loodramen. Uiterst links op de verdieping bevindt zich een terras bovenop de éénlaags aanbouw. Op de verdieping van de terug gelegen gevel boven het terras bevindt zich een twee-ruits en een drie-ruits segmentboogvormig venster. In het dakschild bevindt zich een dakkapel als voor. Links in de topgevel bevinden zich twee naast elkaar geplaatste smalle, segmentboogvormige enkelruits schuifvensters. In de geveltop bevinden zich drie vensters als in de overige geveltoppen. De ACHTERGEVEL (oostgevel) bestaat uit een sterk risalerende middentravee, een terug gelegen linkertravee en een terug gelegen rechtertravee. De middentravee eindigt in een topgevel met achterliggend aangekapt zadeldak. Op de begane grond bevinden zich drie regelmatig verdeelde T-vensters met drie-ruits bovenlicht. Op de verdieping bevinden zich twee centraal geplaatste T-vensters met drie-ruits bovenlicht. In de geveltop bevinden zich drie naast elkaar geplaatste vensters identiek aan die in de voorgevel. Op de begane grond van de linkertravee bevindt zich een éénlaags aanbouw met plat dak met bakgoot ondersteund door klossen. In de gevel van de aanbouw bevindt zich een deur met glasindeling afgesloten door een segmentboogvormige rollaag. Rechts van de deur bevindt zich een segmentboogvormig venster. Op de terug gelegen verdieping bevindt zich een T-venster waarvan het onderraam is dicht gemetseld. Links van het venster bevindt zich een klein toiletraam. Op de begane grond van de rechtertravee bevindt zich een éénlaags aanbouw met plat dak met bakgoot ondersteund door klossen. Rechts tegen de gevel van de aanbouw bevindt zich de voormalige houten bergplaats van de directeur. Links bevinden zich twee gekoppelde smalle enkelruits schuifvensters met twee-ruits bovenlicht. Rechts van het venster bevindt zich een deur met glasindeling met drie-ruits bovenlicht en diefijzers. Op de verdieping van de terug gelegen gevel bevindt zich een T-venster met drie-ruits bovenlicht. Links op de begane grond van de RECHTERZIJGEVEL (zuidgevel) bevindt zich een éénlaags aanbouw afgesloten door een lessenaarsdak. Links in de gevel van de aanbouw en rechts in de terug gelegen gevel bevindt zich een venster. In de geveltop bevinden zich drie vensters als in de overige topgevels. Het INTERIEUR is grotendeels in oorspronkelijke staat bewaard gebleven met onder meer troggewelven, betegelde lambrizeringen en vaste kasten in het voormalige post- en telegraafgedeelte en stucplafonds, marmeren vloeren en schouwen in het directeursgedeelte. Waardering Vrijstaand POST- EN TELEGRAAFKANTOOR met DIRECTEURSWONING gebouwd in 1909 naar ontwerp van rijksbouwmeester C.H. PETERS in een voor Peters karakteristieke bouwstijl beïnvloed door de neo-gotiek en de neo-renaissance in versoberde vorm met latere invloeden van de chaletstijl. - Van architectuurhistorische waarde als bijzonder gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een post- en telegraafkantoor uit 1909 in versoberde vorm van de landelijke bekende rijksbouwmeester C.H. Peters. - Van stedenbouwkundige waarde vanwege de ligging van het post- en telegraafkantoor binnen de bebouwde kom van Twello. - Van cultuurhistorische waarde als typologisch voorbeeld van één van de latere post-en telegraafkantoren van rijksbouwmeester Peters, dat naast de neo-gotiek en de neo-renaiisance tevens beïnvloed is door de chaletstijl. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 523346
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Post- en telegraafkantoor me directeurswoning in Twello

Dorpskerk

Dorpsstraat 10
Twello (Gemeente Voorst)
Herv. Kerk. Laat-gotische dorpskerk, bestaande uit een eenbeukig schip, met kruisribgewelven op gebeeldhouwde kraagstenen, en een 5/8 geslot..

Toren van de Dorpskerk

Dorpsstraat 10
Twello (Gemeente Voorst)
Toren der Herv. Kerk. Zwaar gedrongen bakstenen bouwwerk, 15e eeuw, versierd met nissen, waarin natuurstenen maaswerk. Klokkenstoel met gelu..

Hotel van Enter

Dorpsstraat 12
Twello (Gemeente Voorst)
Rechthoekig huis uit de eerste helft der 19e eeuw met verdieping en omlopend schilddak. Deurpartij met geblokte pilasters, hoofdgestel, deur..

Mariënhof

Rijksstraatweg 90
Twello (Gemeente Voorst)
Inleiding VILLA `Mariënhof' gebouwd in 1907 naar ontwerp van de architect J.D. Gantvoort uit Deventer in opdracht van jonkvrouwe E.G.E.J.R..

Veluws boerderijtje met rieten wolfsdak

Schoolstraat 13
Twello (Gemeente Voorst)
Veluws boerderijtje met rieten wolfdak, 18e eeuw. Vensters met luiken en 20- en 9-ruitsschuiframen. Aan de achterzijde flauw getoogde deelde..

Kaart & Routeplanner

Route naar Post- en telegraafkantoor me directeurswoning in Twello

Foto's (7)