Meer dan 63.000 rijksmonumenten


De Lathmer: landhuis in Wilp

Kasteel Buitenplaats

Lathmerweg 3
7384AD Wilp (gemeente Voorst)
Gelderland

Bouwjaar: 1911
Architect: Gebr. M.A. van Nieukerken en J. van Nieukerken


Beschrijving van De Lathmer: landhuis

LANDHUIS gebouwd in 1911 met L-vormige plattegrond bestaande uit twee bouwlagen, een kelder en een zolder afgesloten door parallelle zadeldaken gedekt met maasleien tussen trapgevels. De regelmatig verdeelde dakkapellen bestaan uit een vierruits venster afgesloten door een overstekend aangekapt schilddak met tweezijdig eindschild. De gevels zijn opgetrokken in bruinrode baksteen in kruisverband. De houten kruisvensters worden afgesloten door korfbogen met terug gelegen gemetselde boogtrommel en natuurstnen aanzet, boog- en sluitstenen, en zijn voorzien van hardstenen lekdorpels. In de gevels zijn regelmatig verdeeld muurankers aangebracht. De trappartij bevindt zich in een vierkante traptoren in de achtergevel, afgesloten door een tentdak bekroond door een ui-vormige spits. De VOORGEVEL bestaat uit acht vensterassen. Op de begane grond bevinden zich zeven kruisvensters en één ingangspartij in de vijfde as van links. De vensters bestaan uit twee acht-ruits onderramen met vier-ruits bovenlichten. De ingangspartij bestaat uit een dubbele korfboogvormige deur omsloten door natuursteen met schijnvoegen. Aan weerszijden van het ovaalvormig bovenlicht bevindt zich een natuurstenen pilaster afgesloten door een fronton. Op de verdieping bevinden zich acht kruisvensters bestaande uit zes-ruits onderramen en zes-ruits bovenlichten. In het dakvlak bevindt zich in de linker drie en de rechter twee assen steeds een dakkapel met negen-ruits raam. De overige assen eindigen in een trapgevel met in de geveltop twee kruisvensters met vier-ruits onderramen en vier-ruits bovenlichten. Op de nok van het achterliggende zadeldak bevinden zich twee schoorsteenschachten. De LINKERZIJGEVEL bestaat uit een linker- en een rechtertravee die beide eindigen in een trapgevel. De linkertravee bestaat uit één vensteras met op de begane grond, de verdieping en de geveltop een kruisvenster als in de voorgevel. Op de begane grond zijn de kruisvensters aan weerszijden geflankeerd door luiken op de verdieping en in de trapgevel zijn alleen de onderramen aan weerszijden voorzien van luiken. De rechtertravee bestaat uit twee assen met op de begane grond twee kruisvensters als in de linkertravee. Op de verdieping bevindt zich links een enkel zes-ruits onderraam met zes-ruits bovenlicht aan één zijde geflankeerd door een luik. Rechts bevindt zich een kruisvenster als in de linkertravee. In de trapgevel bevinden zich twee kruisvensters als in de linkertravee met in de geveltop een vier-ruits raam met vier-ruits bovenlicht met aan één zijde van het onderraam een luik. In de terug gelegen gevel links van de linkerzijgevel bevindt zich op de begane grond en de verdieping twee kruisvensters. Uiterst links op de begane grond bevindt zich een zes-ruits raam, met links van het rechter kruisvenster een geklampte deur. In het dakvlak bevinden zich drie dakkapellen met vier-ruits raam. De ACHTERGEVEL bestaat uit de risalerende travee met trapgevel en de terug gelegen travee met ingangspartij. In de risalerende travee bevindt zich op de verdieping een rondboog deur met in de trapgevel twee vensters. In de terug gelegen travee bevindt zich links de gevel van de traptoren gevolgd door een trapgevel en twee vensterassen. In de gevel van de traptoren bevindt zich op de begane gronddrie kleine vensters met diefijzer, waarvan het linker met bovenlicht. Rechts tussen de verdiepingen bevindt zich een kruisvenster. Links op de verdieping een vier-ruits onderraam met vier-ruits bovenlicht. Rechts halverwege de verdiepingen een kruisvenster met links een zes-ruits raam. Bovenaan in de gevel bevinden zich drie zes-ruits ramen. In het dakvlak bevindt zich een dakkapel. In de trapgevel bevindt zich op de begane grond en de verdieping twee kruisvensters met in de trapgevel één kruisvenster. De gevel eindigt in een trapgevel met achterliggend, aangekapt zadeldak. Rechts in de gevel bevindt zich de ingangspartij omsloten door natuursteen bestaande uit pilasters en een fronton. Uiterst rechts bevindt zich een kruisvenster. Op de verdieping bevinden zich twee kruisvensters met in het dakvlak twee dakkapellen. In de RECHTERZIJGEVEL bevindt zich op de begane grond, de verdieping en in het dakvlak regelmatig verdeelde kruisvensters en dakkapellen als in de voorgevel. Het INTERIEUR bevindt zich grotendeels in een oorspronkelijke staat met onder meer schoorsteenmantels, stucplafonds, geprofileerde trappartij en sjabloonschilderingen. Waardering LANDHUIS gebouwd in 1911 als hoofdobject van het COMPLEX `De Lathmer' naar ontwerp van de Gebr. M.A. VAN NIEUKERKEN en J. VAN NIEUKERKEN in opdracht van C. Crommelin. - Van architectuurhistorische waarde als goed voorbeeld van een landhuis in `Hollandse stijl' uit 1911 in neo-renaissance uit het oeuvre van de Gebr. van Nieukerken met gaaf in -en exterieur. - Van stedenbouwkundige waarde vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie van het hoofdobject met het dienstgebouw als onderdeel van het complex `De Lathmer'. - Van cultuurhistorische waarde als typologisch voorbeeld van een landhuis met dienstgebouw in neo-renaissance stijl naar ontwerp van M.A. en J. van Nieukerken uit het begin van de twintigste eeuw van belang voor de ontwikkeling van woonhuizen in Nederland. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 523333
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Kasteel de Lathmer
De Lathmer voor 1860.
De Lathmer voor 1860.
Locatie Wilp (Voorst), Nederland
Algemeen
Kasteeltype landhuis
Bouwmateriaal baksteen
Eigenaar Stichting Zozijn
Gebouwd in voor 1273
Herbouwd in 1917
Monumentnummer  523333
Website zozijn.nl

Kasteel de Lathmer is een landhuis, landgoed en voormalig kasteel gelegen ten zuidwesten van het dorp Wilp, onderdeel van de gemeente Voorst in de Nederlandse provincie Gelderland. Nadat het kasteel in 1911 verwoest werd door een brand, werd het monumentale huis weer volledig nieuw opgebouwd.

Geschiedenis

De oudste vermelding stamt uit 1273 als Latmere. Uit 1433 stamt de eerste vermelding van een bewoner, Albert van Zuderaes os Soerhuis, een leenman van Evert van Wilp. Het is onbekend hoe het middeleeuwse kasteel eruit heeft gezien. In de 18e eeuw moet het zijn afgebroken, op de zuidoosttoren na. Die toren is een tijdlang in gebruik geweest als duiventil. Er moet na de sloop een ingrijpende verbouwing hebben plaatsgevonden, en omstreeks 1860 werden nog uitbreidingen in de stijl van de Italiaanse renaissance doorgevoerd. Op 1 augustus 1911 brandde het volledig af. Meteen na de brand werd het huis herbouwd volgens een ontwerp van de architecten van Van Nieukerken. Het huis werd weer opgetrokken in de eigentijdse Neorenaissancestijl.

Het landgoed is ingericht als wooncentrum voor mensen met een verstandelijke beperking. Het huis in niet toegankelijk voor het publiek, maar het 42 hectare grote landgoed is opengesteld voor wandelaars.

Galerij


Monumenten in de buurt van De Lathmer: landhuis in Wilp

De Lathmer: dienstgebouw

Lathmerweg 3
Wilp (Gemeente Voorst)
DIENSTGEBOUW (2) uit 1919 met L-vormige plattegrond bestaande uit één bouwlaag afgesloten door een zadeldak, gedekt met gesmoorde, verbete..

De Smittenberg

Rijksstraatweg 33
Wilp (Gemeente Voorst)
Huis met verdieping en schilddak, gedateerd aan de achterzijde: 1821. Deuromlijsting met pilasters en hoofdgestel. Vensters met zes- en vier..

Herv.Kerk. Dorpskerk

Kerkstraat 35
Wilp (Gemeente Voorst)
Herv.Kerk. Dorpskerk, bestaande uit een eenbeukig, romaans schip. Opgetrokken uit tufsteen vermoedelijk daterend uit de 11e eeuw en een hoge..

Toren de Hervormde Kerk

Kerkstraat 35
Wilp (Gemeente Voorst)
Toren de Herv. Kerk. Tufstenen bouwwerk, waarschijnlijk vroeg 12e eeuws, met hoge, ingesnoerde naaldspits uit de gotische periode. Klokkenst..

Nederlands Hervormde Pastorie

Kerkstraat 33
Wilp (Gemeente Voorst)
Ned. Herv. Pastorie. Witgepleisterd huis met verdieping en schilddak, tweede kwart 19e eeuw. Middenrisaliet met eenvoudige deuromlijsting, g..

Kaart & Routeplanner

Route naar De Lathmer: landhuis in Wilp