Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Woonblok in Amsterdam

Woonhuis

Molukkenstraat 66
1094BP Amsterdam
Noord Holland

Bouwjaar: 1911-1912
Architect: Jan Ernst van der Pek


Beschrijving van Woonblok

Inleiding In 1911-1912 tot stand gekomen WOONBLOK, bestaande uit twee evenwijdige bouwstroken, gescheiden door een gemeenschappelijke tuin die aan de korte zijde van de Molukkenstraat wordt afgescheiden door een tuinhek en een tweetal kleine poortgebouwtjes of tuinhuisjes. In oorsprong bevatte het bouwblok 88 etagewoningen, gebouwd in opdracht van de Coöperatieve Bouwvereniging 'Rochdale' naar een ontwerp van de architect J.E. van der Pek in een sobere rationalistische bouwstijl. De twee langgerekte bouwstroken liggen aan de Balistraat en de Eerste Atjehstraat. Aan de korte zijde aan de Molukkenstraat is het woonblok opengelaten. Hier bevindt zich de toegang tot de eerste semi-openbare gemeenschappelijke binnentuin in Amsterdam. Omschrijving De langgerekte vleugels zijn op samengesteld rechthoekige grondplannen tot stand gekomen. Het geheel bestaat uit 22 percelen. Ieder perceel bestaat uit vier ééngezins woningen; iedere woning bestaat uit een woonkamer, keuken en twee slaapkamers. De beide evenwijdig aan elkaar opgetrokken blokken bestaan uit vier bouwlagen en zijn afgedekt door een dwars afgeplat zadeldak gedekt met rode pannen op de breuklijn voorzien van een geprofileerde houten lijst. Eenvoudige dakkapellen met kruisvenster en lijst en hijsbalken boven de dakkapellen aan de straatzijden. Verder enkele kleine pirons. De koppen van de blokken aan de Molukkenstraat zijn behandeld als hoekrisalieten van elk vier vensterassen breed en vijf vensterassen diep en worden afgedekt door een eigen schilddak. De 16 vensterassen lange gevels in de beide andere straten zijn verder geleed door een vier traveeën brede middenrisaliet en een drie traveeën brede hoekrisaliet. De vensters hebben schuiframen en uitkragende benedendorpels en in een aantal gevallen een middengeleding. De sterk horizontaal en vertikaal gelede, gemetselde gevels zijn sober uitgevoerd, maar zorgvuldig gedetailleerd, zoals de kroonlijst met tandlijst en trigliefen in het fries, de enkadrering met geprofileerde kleine kroonlijst van de gekoppelde toegangspartijen met vier toegangsdeuren. De achtergevels zijn, mede vanwege hun zichtbaarheid vanaf de straat en de tuin, met veel zorg behandeld en springen iets terug ten opzichte van de bebouwing aan de koppen, die aan drie zijden eenzelfde geleding kennen. De meer informele achterzijde heeft inpandige balkons bij de teruggerooide woningen in de middenvleugels. De poortgebouwtjes bestaan uit één bouwlaag en worden afgesloten met een hoogopgaand schilddak met pannen en kleine gemetselde schoorsteen en hebben een eenvoudige toegangsdeur met kroonlijst. Het hoge hekwerk heeft een gemetselde voeting en pijlers en in het midden de entree naar de gemeenschappelijke tuin. Waardering Uit 1911-1912 daterend, woonblok van twee bouwstroken met 88 etagewoningen en bijbehorend hekwerk, poortgebouwtjes en semi-openbare gemeenschappelijke binnentuin naar ontwerp van J.E. van der Pek van algemeen belang vanwege de architectuur- en cultuurhistorische waarde. Tevens van typologische waarde, als experimenteel, eerste half-open bouwblok in de woningwetbouw en uitgevoerd in een sobere rationalistische trant. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 523310
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Woonblok in Amsterdam

De Arbeiderswoning cq. Berlageblokken: woonblok met inspringende hoeken en gemeenschappelijke binnentuinen, bevattende 40 etagewoningen. Het is uitgev ..

Balistraat 135A
Amsterdam
Inleiding Gesloten woonblok (II) met inspringende hoeken en gemeenschappelijke binnentuinen, onderdeel van het WONINGBOUWCOMPLEX De Arbeide..

De Arbeiderswoning cq. Berlageblokken: woonblok met inspringende hoeken en gemeenschappelijke binnentuin, bevattende 40 etagewoningen

Javaplein 24A
Amsterdam
Inleiding Gesloten WOONBLOK (III) met inspringende hoeken en gemeenschappelijke binnentuin, onderdeel van het WONINGBOUWCOMPLEX voor 'De Ar..

De Arbeiderswoning cq. Berlageblokken: U-vormig doch gesloten woonblok. Het is uitgevoerd in de trant van het Rationalisme

Balistraat 129A
Amsterdam
Inleiding U-vormig doch gesloten WOONBLOK (I), onderdeel van het WONINGBOUWCOMPLEX voor De Arbeiderswoning. Het is uitgevoerd in de trant v..

Sint-Theresiaklooster

Obiplein 14
Amsterdam
Inleiding Voormalig ZUSTERHUIS St. Theresia (3), gebouwd als onderdeel van het COMPLEX Gerardus Majellakerk door architect Jan Stuyt, 1926...

Sint-Vincentiushuis

Obiplein 2
Amsterdam
Inleiding Voormalige PASTORIE (2), St. Vincentiushuis, gebouwd als onderdeel van het COMPLEX Gerardus Majellakerk door de architect Jan Stu..

Kaart & Routeplanner


Foto's (4)