Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Schoolgebouw, gebouwd als onderdeel van het complex 'Gerardus Majellakerk'. Het schoolgebouw, in oorsprong een meisjesschool in rationalistische trant, ligt ter hoogte van het koor, binnen de rooilijn .. in Amsterdam

Gebouw

Batjanstraat 13
1094RC Amsterdam
Noord Holland

Bouwjaar: 1926
Architect: Jan Stuyt


Beschrijving van Schoolgebouw, gebouwd als onderdeel van het complex 'Gerardus Majellakerk'. Het schoolgebouw, in oorsprong een meisjesschool in rationalistische trant, ligt ter hoogte van het koor, binnen de rooilijn ..

Inleiding SCHOOLGEBOUW (7), gebouwd als onderdeel van het COMPLEX Gerardus Majellakerk door de architect Jan Stuyt, 1926. Het schoolgebouw, in oorsprong een meisjesschool in rationalistische trant, ligt ter hoogte van het koor, binnen de rooilijnen van het rechthoekige terrein van de R.K enclave rond de kerk. Omschrijving Het langwerpige pand, dat evenwijdig aan de straat is gelegen, telt twee bouwlagen onder een samengesteld, met gesmoorde Tuiles du Nord belegd dak. Tussen twee, met de nokas dwarsgeplaatste schilddaken van de licht risalerende hoekpartijen, bevindt zich het lagere middengedeelte met afgeplat zadeldak. Nokas en hoekkepers zijn voorzien van schubvorsten. De bakgoot is in het dakoverstek opgenomen. De gevels zijn in baksteen (kruisverband) opgetrokken en ter hoogte van de plint voorzien van twee omlopende sierbanden van rode baksteen. Een kleurrijk omlopend fries met tegeltableau sluit de gevels af. De symmetrisch ingedeelde voorgevel bevat in elke bouwlaag vier vensterseries van vijf draairamen met bovenlicht evenredig verdeeld over de risalerende delen en de tweemaal zo lange middenpartij. De vensters rusten op een houten lekdorpel. De zijgevels zijn op een entree met vleugeldeuren na, blind uitgevoerd. Deze entree wordt door een betonomlijsting benadrukt. De asymmetrische achtergevel heeft een uitgebouwd trappenhuis, tussen de eveneens uitgebouwde toiletgroepen. De entree bevindt zich tussen de toiletgroepen (rechts) en de grote ruimte (links), vermoedelijk het voormalig gymnastieklokaal. Waardering De voormalig meisjesschool uit 1926 is van algemeen belang wegens architectuur historische waarde als kenmerkend voorbeeld van een vroeg-twintigste eeuws onderwijsgebouw van katholieke signatuur, speciaal bestemd voor meisjes, uitgevoerd in rationalistische trant naar ontwerp van Jan Stuyt. Voorts van cultuurhistorische waarde als illustratie van een maatschappelijke ontwikkeling binnen het katholicsme, waarbij verschillende onderwijsvoorzieningen rond een kerk werden geconcentreerd. Tevens ensemblewaarde vanwege de architectonische, ruimtelijke en historisch- functionele relatie met de overige complexonderdelen van het Gerardus Majellacomplex. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 523309
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Schoolgebouw, gebouwd als onderdeel van het complex 'Gerardus Majellakerk'. Het schoolgebouw, in oorsprong een meisjesschool in rationalistische trant, ligt ter hoogte van het koor, binnen de rooilijn .. in Amsterdam

Sint-Vincentiusschool

Halmaheirastraat 30
Amsterdam
Inleiding Voormalig SCHOOLGEBOUW St. Vincentius (6), gebouwd als onderdeel van het COMPLEX Gerardus Majellakerk door de architect Jan Stuyt..

Gerardus Majellakerk

Ambonplein 61
Amsterdam
Inleiding In 1923-1926 tot stand gekomen voormalige rooms-katholieke KERK (1), genaamd Gerardus Majella en gebouwd volgens het principe va..

Sint-Vincentiushuis

Obiplein 2
Amsterdam
Inleiding Voormalige PASTORIE (2), St. Vincentiushuis, gebouwd als onderdeel van het COMPLEX Gerardus Majellakerk door de architect Jan Stu..

Pastoor Hesseveld L.O. School

Halmaheirastraat 18
Amsterdam
Inleiding Voormalig SCHOOLGEBOUW (5), genaamd Pastoor Hesseveldschool gebouwd als onderdeel van het COMPLEX Gerardus Majellakerk door de ar..

Voormalige kinderbewaarplaats gebouwd als onderdeel van het complex Gerardus Majellakerk

Halmaheirastraat 28
Amsterdam
Inleiding Voormalige KINDERBEWAARPLAATS (5) gebouwd als onderdeel van het COMPLEX Gerardus Majellakerk door de architect Jan Stuyt, 1926. H..

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)