Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Kazemat K29 in Griendtsveen

Militair Object

Deurneseweg 1
5766PH Griendtsveen (gemeente Horst aan de Maas)
Limburg

Bouwjaar: 1939-1940


Beschrijving van Kazemat K29

Inleiding Aan de rand van het zuidelijk gedeelte van de Lavendellaan, in het meest oostelijke deel van Griendtsveen, staat S-kazemat K 29. Binnen de gelaagde opbouw van de accesverdediging maakt de kazemat deel uit van de meest oostelijke, vooruitgeschoven "gordel", circa 1500 meter ten oosten van de eigenlijke linie. Omschrijving De kazemat flankeert het kruispunt van de Lavendellaan en de Kanaalweg, welke beide toegang tot het acces bieden. Daarbij vormt de kazemat een belangrijke verdedigende schakel tussen de veenontginningskanalen en het zuidelijk deel van het Defensiekaneel enerzijds, en de spoorlijn met bijbehorende accesverdediging anderzijds. De kazemat is gaaf bewaard gebleven en vertoont geen sporen van gevechtshandelingen. Overigens is de kazemat volledig begroeid met klimop en derhalve niet gemakkelijk te vinden. Waardering De kazemat is van algemeen belang. Het object heeft cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een culturele en geografische ontwikkeling, namelijk de versterking en daaropvolgende verdediging van Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog en is als zodanig een belangrijk document van de militaire geschiedenis. Het object is architectuur- en bouwhistorisch van belang wegens het bijzondere materiaalgebruik en de toepassing van moderne materialen en technieken, met name in de verwerking van gewapend beton. Het is ook van belang voor de typologische ontwikkeling van diverse verdedigingsobjecten- en structuren inzake de nationale landsverdediging. Het heeft ensemblewaarden als essentieel onderdeel van een groter geheel: enerzijds als onderdeel van de landsverdediging (het geheel aan stellingen aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog), en anderzijds als belangrijk (structurerend) onderdeel van het Peelgebied dat als militair landschap cultuurhistorisch van belang is. De kazemat heeft een bijzondere historisch-ruimtelijke relatie met wegen, wateren en bodemgesteldheid van het gebied. Deze verweving geeft het complex ook een grote historische en landschappelijke belevingswaarde. Verder wordt gewezen op de gaafheid van het gehele complex. Daarbij is de gehele stelling als grootschalig militair complex en herinnering aan een grootscheeps uitgevoerde verdedigingsmaatregel in relatie met de Tweede Wereldoorlog in Limburg zeldzaam. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 523260
Laatste wijziging: 2014-07-31 19:39:59.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Kazemat K29 in Griendtsveen

Ophaalbrug Kanaalweg

Kanaalweg 1
Griendtsveen (Gemeente Horst aan de Maas)
Inleiding Stalen ophaalbrug gelegen nabij de Spagnumweg in Griendtsveen. De in totaal vier ophaalbruggen werden gebouwd omstreeks 1905. Dez..

Kazemat K28

Deurneseweg 1
Griendtsveen (Gemeente Horst aan de Maas)
Inleiding Even ten noorden van de spoorlijn Eindhoven-Venlo staat aan de rand van een weiland aan de Grauwveenweg de S-KAZEMAT K28. Binnen..

Voormalige herberg met ontspanningsruimte

Lavendellaan 25
Griendtsveen (Gemeente Horst aan de Maas)
Inleiding Omstreeks 1900 in de stijl van het traditionalisme gebouwde voormalige herberg en ontspanningsruimte bestemd voor de seizoensarbe..

Apostelwoning: vrijstaand woonhuis gebouwd voor het stafpersoneel van de firma van der Griendt

Apostelweg 6
Griendtsveen (Gemeente Horst aan de Maas)
Inleiding Vrijstaand woonhuis gebouwd voor het stafpersoneel van de firma Van der Griendt. De firma Van der Griendt was verantwoordelijk v..

Turfstrooiselfabriek

Deurneseweg 2
Griendtsveen (Gemeente Horst aan de Maas)
Inleiding De voormalige turfstrooiselfabriek van Griendtsveen betreft het laatste restant van het vroegere fabriekscomplex voor de ver- en ..

Kaart & Routeplanner

Route naar Kazemat K29 in Griendtsveen