Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Dijkmagazijn in Winssen

Gebouw

Dijk 27
6645ZA Winssen (gemeente Beuningen)
Gelderland

Bouwjaar: 1900-1910


Beschrijving van Dijkmagazijn

Inleiding Ten noordoosten van de dorpskern van Winssen, vlakbij een waai ligt binnendijks in een scherpe bocht, deels tegen het dijklichaam en deels op de dijk, in een bocht van de dijk een DIJKMAGAZIJN van het Polderdistrict Groot Maas en Waal. Het dijkmagazijn werd gebouwd tussen 1900 en 1910 ten behoeve van de opslag van materieel en materiaal voor uitvoeren van het onderhoud aan dijk in het gebied ten zuiden van de Waal. In de gemeente Beuningen staan stroomopwaarts nog drie andere dijkmagazijnen (bij Ewijk, Beuningen en Weurt) langs de Waal die samen met dit dijkmagazijn karakteristiek zijn voor het historische rivierenlandschap. Omschrijving Het DIJKMAGAZIJN heeft een rechthoekige plattegrond en twee bouwlagen op een onderbouw, welke deels is ingelaten in het dijklichaam. Het gebouw staat voor driekwart op het vlakke gedeelte van de dijk en deels tegen het hellende dijklichaam. Het gebouw heeft een zadeldak met overstek en wit geschilderde windveren. Boven de zijgevels heeft het dak een afgetimmerd, wit geschilderd overstek. Het dak is gedekt met gesmoorde oud Hollandse pannen. De gevels zijn opgetrokken in baksteen in kruisverband. De magazijndeur-openingen en vensteropeningen worden afgesloten door een steens segmentboog. Beide kopgevels (NOORD- en ZUIDGEVEL) zijn enigszins uitgemetseld en hebben dezelfde indeling. In de eerste bouwlaag bevindt zich een brede getoogde magazijndeuropening. In de dagkanten bevinden zich hardstenen duimblokken en de onderdorpel is ook van hardsteen. De getoogde, dubbele deuren zijn opgeklampt. In de tweede bouwlaag bevindt zich een vensteropening die wordt afgesloten door een steens segmentboog en heeft in linker dagkant hardstenen duimblokken. De onderdorpel bestaat uit (een rij kopse) bakstenen. Het getoogde luik is opgeklampt. Beide kopgevels hebben op de gevelhoeken onder de aansluiting met het dak smeedijzeren schootankers. Ook de indeling van de beide langsgevels (OOST- en WESTGEVEL) is gelijk. De oostgevel is echter hoger omdat zich hier ook de uitgemetselde onderbouw bevindt welke afschuiven van het gebouw ten opzichte van het hellende dijklichaam moet voorkomen. Zowel de eerste als de tweede bouwlaag zijn bij beide gevels boven elkaar voorzien van drie getoogde vensteropeningen met gecementeerde bakstenen lekdorpels. Deze lekdorpels zijn wit geschilderd. De vensteropeningen omvatten een stalen raamwerk met jaloezie├źn ter ventilatie. In de langsgevels bevinden zich twee smeedijzeren schootankers. Waardering DIJKMAGAZIJN uit ca. 1900 - 1910. - Van architectuurhistorische waarde als een goed en nog gaaf voorbeeld van een dijkmagazijn uit het begin van de 20ste eeuw. Een dijkmagazijn werd gebouwd ten behoeve van het dijkonderhoud. Dit dijkmagazijn valt op door de functionele, sobere vormgeving. Binnen het gebied ten zuiden van de Waal is dit magazijn, samen met dat in Beuningen het meest sober vormgegeven. - Van stedenbouwkundige / landschappelijke waarde als onderdeel van de bebouwing op de dijk en door de binnendijkse ligging van het dijkmagazijn op de dijk ten noordoosten van de dorpskern van Winssen nabij een waai, in een scherpe bocht van de dijk. Het dijkmagazijn vormt een onmisbaar onderdeel van het historische rivierenlandschap. Het dijkmagazijn sluit door de sobere opzet en vormgeving goed aan bij het beeld van het rivierenlandschap dat gevormd wordt door de rivier de Waal met zijn uiterwaarden, dijken, dijkbegroeiing en -bebouwing. - Van cultuurhistorische waarde als een goed voorbeeld van een functionele en typologische ontwikkeling van het dijkmagazijn. Ook is het gebouw van belang vanwege de verschijningsvorm en de bestemming als dijkmagazijn, een gebouw van bedrijf en techniek. Dijkmagazijnen, dijken, gemalen en sluizen spelen een belangrijke rol in de geschiedenis van het rivierengebied en vormen een symbool van de voortdurende strijd tegen het water. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 523175
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Dijkmagazijn in Winssen

Herenhuis met verdieping en schilddak

Notaris Stephanus Roesstraat 31
Winssen (Gemeente Beuningen)
Herenhuis uit het tweede kwart van de 19e eeuw met verdieping en schilddak. Middenrisaliet, waarin deur met consoles, die een hoofdgestel dr..

St. Antonius van Padua

Notaris Stephanus Roesstraat 37A
Winssen (Gemeente Beuningen)
Inleiding R.K. KERK, inclusief ORGEL. De ST. ANTONIUS VAN PADUAKERK werd gebouwd in 1938 naar het ontwerp van de architecten ir. J.C. VAN ..

Kerktoren van de middeleeuwse parochiekerk

Dijk 39
Winssen (Gemeente Beuningen)
Kerktoren. Van de middeleeuwse parochiekerk is bewaard gebleven de 15e eeuwse toren, opgetrokken uit baksteen en bestaande uit vier geleding..

Boerderij, gedateerd op een geschilderde zonnewijzer. Rieten wolfdak; voorgevel met vlechtingen en vensters met zesruitsschuiframen, waarvoor luiken

Dijk 41
Winssen (Gemeente Beuningen)
Boerderij, gedateerd op een geschilderde zonnewijzer: 1798. Rieten wolfdak; voorgevel met vlechtingen en vensters met zesruitsschuiframen, w..

Beatrixmolen

Molenstraat 7
Winssen (Gemeente Beuningen)
Beatrixmolen. Achtkante houten beltmolen op gemetselde onderbouw, afkomstig uit Alphen a.d. Rijn, gebouwd in 1890 en gerestaureerd in 1955.

Kaart & Routeplanner

Route naar Dijkmagazijn in Winssen

Foto's (1)