Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Dijkmagazijn in Ewijk

Gebouw

Dijk 7
6644KB Ewijk (gemeente Beuningen)
Gelderland

Bouwjaar: ca. 1905 1905 ca. 1905


Beschrijving van Dijkmagazijn

Inleiding Ten noorden van het dorp Ewijk staat deels tegen het dijklichaam en deels op de dijk (binnendijks), in een bocht van de dijk een tweehonderd meter ten oosten van de brug van de Rijksweg A50 / E31 over de Waal een DIJKMAGAZIJN van het Polderdistrict Groot Maas en Waal. Dit gebouw is in het begin van de 20ste eeuw gebouwd ten behoeve van opslag van materieel en materiaal voor het uitvoeren van het onderhoud aan de dijken in dit gebied. Stroomafwaarts (bij Winssen) en stroomopwaarts (bij Beuningen en Weurt) staan langs de dijk in de gemeente Beuningen nog een drietal andere dijkmagazijnen die samen met dit magazijn karakteristiek zijn voor het historische rivierenlandschap van de Waal. Omschrijving Het DIJKMAGAZIJN heeft een rechthoekige plattegrond en twee bouwlagen op een onderbouw, welke deels is ingelaten in het dijklichaam. Het gebouw staat voor de helft op het vlakke gedeelte van de dijk en voor de helft tegen het hellende dijklichaam. Het gebouw heeft een zadeldak met overstek op klossen met houten windveren boven de topgevels. Ook boven de zijgevels heeft het dak een overstek zonder goot. Het dak is gedekt met gesmoorde Muldenpannen, terwijl op het noordelijke dakvlak in rode Muldenpannen de plaatsnaam "EWIJK" is gelegd. De gevels zijn opgetrokken in baksteen in kruisverband. De magazijndeuren, luiken en vensters sluiten alle af met een gemetselde segmentboog. De beide kopgevels (OOST- en WESTGEVEL) hebben dezelfde indeling. In de eerste bouwlaag bevindt zich een brede getoogde magazijndeuropening, afgesloten door een steens segmentboog. In de dagkanten bevinden zich hardstenen duimblokken. De dubbele getoogde deuren zijn opgeklampt met een bakstenen onderdorpel. In de tweede bouwlaag bevindt zich een luikopening, afgesloten met een segmentboog. Het getoogde opgeklampte luik heeft in de dagkant weer hardstenen duimblokken. De kopgevels hebben beide op de gevelhoeken onder de aansluiting van de kap schootankers. Ook in de indeling van beide langsgevels (ZUID- en NOORDGEVEL) is gelijk. De zuidgevel is echter hoger omdat zich hier ook de onderbouw bevindt, welke afschuiven van het gebouw van het hellende dijklichaam moet voorkomen. Zowel de eerste als de tweede bouwlaag zijn bij beide gevels voorzien van drie getoogde vensteropeningen met bakstenen lekdorpels. De vensteropeningen sluiten af met steens segmentbogen. In de lange gevels bevinden zich op de hoeken schootankers. Waardering DIJKMAGAZIJN uit ca. 1900 - 1910. - Van architectuurhistorische waarde als een nog gaaf bewaard gebleven dijkmagazijn als goed voorbeeld van een utilitair gebouw voor dijkonderhoud uit het begin van de 20ste eeuw. Dit soort gebouwen werden in hoofdzaak zuiver functioneel vormgegeven. Een aardig element bij dit voorbeeld is de naam "EWIJK", die in rode pannen is weergegeven in het dakvlak. - Van situatieve waarde door de zeer karakteristieke en in landschappelijk opzicht belangrijke situering. Het dijkmagazijn vormt een onmisbaar onderdeel in het historische rivierenlandschap. Het gebouw is sober van opzet en vormgeving en sluit daardoor goed aan bij het beeld van een rivier met uiterwaarden, dijken, dijkbegroeiing en bebouwing. - Van cultuurhistorische waarde als goed voorbeeld van een functionele en typologische ontwikkeling van het dijkmagazijn. Ook is het gebouw van belang vanwege de verschijningsvorm en de bestemming als dijkmagazijn, een gebouw van bedrijf en techniek. Dijkmagazijnen, dijken, gemalen en sluizen spelen een belangrijke rol in de geschiedenis van het rivierengebied en vormen een symbool van de voortdurende strijd tegen het water. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 523172
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Dijkmagazijn in Ewijk

Boerderij met zadeldak tussen puntgevels

Brugstraat 8
Ewijk (Gemeente Beuningen)
Boerderij uit 1779 waarvan het woongedeelte een zadeldak tussen puntgevels draagt. Rechts opkamer. Vensters met negen- en zesruitsschuiframe..

Boerderij met rieten dak

Brugstraat 5
Ewijk (Gemeente Beuningen)
Boerderij, blijkens jaartalankers in de voorgevel uit 1665. Het gepleisterde woonhuis draagt een rieten schilddak en is dwars op de stal geb..

Herberg De Clef

Binnenweg 5
Ewijk (Gemeente Beuningen)
Herberg "De Clef". Boerenhuis, 17e eeuw, waarvan het gepleisterde en met een rieten schilddak gedekte woongedeelte dwars op de stal is gebou..

Parkaanleg Slot Doddendael

Binnenweg 2
Ewijk (Gemeente Beuningen)
Omschrijving onderdeel 2: PARKAANLEG. De parkaanleg bestaat uit a. oprijlaan, b. huiseiland, c. voormalige moestuin en d. bos en weilanden...

Walmuur Slot Doddendael

Binnenweg 2
Ewijk (Gemeente Beuningen)
Omschrijving onderdeel 5: WALMUUR. In oorsprong XV of ouder; grootste deel in de 20e eeuw in smallere vorm met nieuwe baksteen vernieuwd; ..

Kaart & Routeplanner

Route naar Dijkmagazijn in Ewijk

Foto's (1)