Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Schuur in Winssen

Boerderij

Poelsestraat 3
6645KK Winssen (gemeente Beuningen)
Gelderland

Bouwjaar: 1849


Beschrijving van Schuur

Omschrijving Aan de zuidzijde van de Poelsestraat ligt een SCHUUR die tot het oorspronkelijke complex "Bouwlust" behoort en vermoedelijk in 1849 werd gebouwd. De schuur ligt evenwijdig aan de Poelsestraat. De driebeukige schuur is vijf traveeën lang en is opgetrokken op een rechthoekig grondplan. De schuur heeft een wolfdak en ligt met de nok evenwijdig aan de Poelsestraat. Het rieten dak wordt met uitzondering van het zuidelijk dakvlak afgedekt door antracietkleurige golfplaten. De hoeken van de schuur die grenzen aan de Poelsestraat zijn voorzien van gecementeerde hoekpilasters. Het metselwerk is opgetrokken uit een handvorm baksteen, gemetseld in kruisverband. De noordgevel die grenst aan de Poelsestraat is in 1894 vernieuwd en opgetrokken uit machinale baksteen, eveneens in kruisverband. De in de gevels aanwezige deuren zijn voor het merendeel voorzien van een donker groene kleur. De OOSTGEVEL is symmetrisch van indeling met in het midden een deeldeuropening die wordt afgesloten door een gedrukte rondboog. Deze deuropening bevat een dubbele, opgeklampte deeldeur met stiepel. De gevel is voorzien van vlechtingen en windveren. In de gevels bevinden zich diverse schootankers. In beide kopgevels wordt de deeldeuropening aan weerszijden geflankeerd door een met een rondboog afgesloten vensteropening. In deze vensteropening bevindt zich een gietijzeren stalraam (zesruits onderraam met een halfrond bovenlicht met vanuit een rondboog uitstralende roeden). Aan de linker en rechter zijde van deze kopgevel is een staldeuropening aanwezig die wordt afgesloten door een strekse rondboog. Voor de linker staldeuropening bevindt zich een later aangebrachte houten schuifdeur met daarin opgenomen een rechthoekig verticaal raam. De rechter staldeuropening wordt afgesloten door een rondboog en is voorzien van een opgeklampte houten staldeur. De ZUIDGEVEL had oorspronkelijk, in ongeveer het midden van de gevel, een deel dat uitstulpte. Aan de binnenzijde van dit gebogen deel van de gevel bevindt zich nog het restant van een manege met dorsmolen. Tegen de oorspronkelijke zuidgevel is later een afsteek onder flauw hellend lessenaarsdak gebouwd waardoor de zuidgevel tot het interieur ging behoren en dus van de buitenzijde niet meer zichtbaar was. Deze aanbouw is gedeeltelijk opgetrokken uit bakstenen gevels en wordt afgedekt door antracietkleurige golfplaten. Tevens is de aanbouw voorzien van verticale houten delen. In de houten wand zijn twee verticale vensteropeningen met vast glas opgenomen. Aan de oostzijde van deze aanbouw is een oorspronkelijk open berging onder aangekapt lessenaarsdak gerealiseerd. Later is de zuidgevel van de open berging provisorisch dichtgezet. De WESTGEVEL is nagenoeg symmetrisch van indeling. De indeling is bijna identiek aan de oostgevel. Links van de deeldeuropening bevindt zich nu geen staldeuropening maar een getoogde vensteropening die wordt afgesloten door een samengestelde kopse laag (verticaal en horizontaal) metselwerk als ontlastingsboog. De vensteropening heeft een gecementeerde bakstenen lekdorpel en is voorzien van een getoogde gietijzeren stalramen van hetzelfde type als is toegepast in de zuidgevel van het achterhuis van de tegenover gelegen boerderij "Bouwlust". De westgevel van de afsteek heeft een niet oorspronkelijke rechthoekige gevelopening die een dubbele, naar buiten draaiende, opgeklampte deur bevat. Deze dubbele deur is wit geschilderd. De in 1894 vernieuwde, vijf traveeën brede NOORDGEVEL is voorzien van een gecementeerde plint en wordt afgesloten door vooruitspringend siermetselwerk in de vorm van blokvormige consoles. In de eerste drie traveeën zijn getoogde vensteropeningen aanwezig die worden afgesloten door een samengestelde kopse laag (verticaal en horizontaal) metselwerk als ontlastingsboog. De vensteropening heeft een gecementeerde bakstenen lekdorpel en is voorzien van een gietijzeren stalraam. In de vierde travee bevindt zich naast een rechthoekige deuropening met opgeklampte deur aan de rechter zijde een vensteropening zoals reeds omschreven. Rechts van deze vensteropening bevindt zich in de vijfde travee een rechthoekige deuropening met dubbele, opgeklampte deuren. Het INTERIEUR van de schuur is grotendeels nog gaaf. De schuur bezit nog alle vier de oorspronkelijke ankerbalkgebinten. Op de ankerbalken steunen de dekbalkjukken en een kap met rondhouten sporen en haanhouten. Op de noordelijke stijl van het meest oostelijke ankerbalkgebint is een inscriptie aangebracht met de initialen "A.M.R." en het jaartal "1894". Deze inscriptie heeft betrekking op de vernieuwing van de noordgevel. Waardering SCHUUR gebouwd in 1849, behorend tot het oorspronkelijke boerderijcomplex "Bouwlust". - Van architectuurhistorische waarde als een goed en nog redelijk gaaf voorbeeld van een grote schuur die oorspronkelijk behoorde tot één van de grotere historische boerderijcomplexen in het gebied tussen Maas en Waal. Landschappelijk gezien behoort de schuur nog steeds tot het boerderijcomplex "Bouwlust". De schuur is een voor de vroege 19de eeuw zeer karakteristieke middenlangsdeelschuur. In 1849 werd de schuur gebouwd en in 1894 vond een (historische) verbouwing plaats. Deze vernieuwing van de noordgevel is door middel van een inscriptie op de houtconstructie vastgelegd. De schuur valt verder op door de gave hoofdvorm met aandacht voor materiaalgebruik en detaillering. In de schuur zijn nog de oorspronkelijke ankerbalkgebinten en de restanten van een manege met rosmolen aanwezig. - Van stedenbouwkundige / landschappelijke waarde als karakteristiek onderdeel van het boerderijcomplex "Bouwlust" met een zeer karakteristieke en beeldbepalende ligging ten zuiden van de Poelsestraat, tegenover de andere delen van het complex. Door voornoemde situering van de schuur wordt het boerderijcomplex "Bouwlust" als het ware geclusterd aan de Poelsestraat. Ook ten opzichte van de noordelijk gelegen Van Heemstraweg speelt de ligging van de schuur een beeldbepalende rol. In deze rol speelt de situering van de gebouwen ten opzichte van elkaar en de aanwezige monumentale bomen op het erf en langs de Poelseweg een zeer belangrijke rol. Het boerderijcomplex "Bouwlust"is gesitueerd op een historische boerenplaats en speelt dan ook een belangrijke rol in de karakteristieke, historische structuur aan de Poelsestraat in het buitengebied van Winssen. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 523164
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Schuur in Winssen

Bouwlust

Poelsestraat 2
Winssen (Gemeente Beuningen)
Omschrijving De BOERDERIJ bestaat in kern uit een T-boerderij met een éénlaags voorhuis, dat aan de rechter zijde is onderkelderd met een..

Schuur

Poelsestraat 2
Winssen (Gemeente Beuningen)
Omschrijving In het verlengde van het bedrijfsgedeelte staat op het achtererf een grote langwerpige SCHUUR onder een zadeldak met oud Holla..

Bloemenstein

Van Heemstraweg 37
Winssen (Gemeente Beuningen)
Huis "Bloemenstein". Herenboerderij, midden 19e eeuw, waarvan het met een rieten schilddak gedekte woonhuis dwars op de stal gebouwd is. Deu..

Terrein waarin overblijfselen van een nederzetting

-
Winssen (Gemeente Beuningen)
Terrein waarin overblijfselen van een nederzetting. Datering: Romeinse tijd. (Gedeeltelijke bescherming, zie bijlage A).

Boerderij van het streekeigen T-huistype

Van Heemstraweg 71
Winssen (Gemeente Beuningen)
Midden 19e eeuwse boerderij van het streekeigen T-huistype. Woongedeelte met lage verdieping en pannen schilddak met hoekschoorstenen. Bewer..

Kaart & Routeplanner

Route naar Schuur in Winssen

Foto's (1)