Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Voetbrug in het Hunnerpark in Nijmegen

Weg En Waterwerk

Hunnerpark 5
6500AA Nijmegen
Gelderland

Bouwjaar: 1883
Architect: J.J. Weve


Beschrijving van Voetbrug in het Hunnerpark

Inleiding VOETBRUG in het Hunnerpark, vermoedelijk naar ontwerp van de Nijmeegse stadsarchitect JACOB JAN WEVE (1852-1942) in 1883 (datum in sluitsteen) gebouwd. Het Hunnerpark ligt ten noordoosten van het stadscentrum van Nijmegen en is een van de vier parken die naar ontwerp van de tuinarchitect Lieven Rosseels uit Leuven werden aangelegd op de voormalige verdedigingswerken. De brug verbindt een voetpad over het restant van de voormalige vijftiende-eeuwse walmuur met de Belvédère, die door Weve in dezelfde tijd ingrijpend gerestaureerd werd. De voetbrug is goed bewaard gebleven, met uitzondering van de op de brugeinden gemetselde kantelen. De oorspronkelijke kantelen zijn in de loop van de twintigste eeuw verdwenen en enige jaren geleden gereconstrueerd. Omschrijving In baksteen opgetrokken VOETBRUG, bestaande uit een brede korfboogvormige middenbrug geflankeerd door twee korte rondboogvormige overspanningen, die door middel van landhoofden aan de wallen aansluiten. Naar het midden toe loopt de brug enigszins hoger op, zodat de balustrade van de brug hier een lichte knik vertoont. De pijlers van de brug worden afgesloten door een hardstenen band, de boogvormige overspanningen hebben hardstenen geboortestenen en sluitstenen. De sluitstenen aan beide zijden van de centrale overspanning dragen het jaartal '1883'. In de zwikken tussen de bogen bevinden zich medaillons van gele verblendsteen met een omlijsting van rode verblendsteen, doorsneden door natuurstenen diamantkoppen. Ter hoogte van het brugdek loopt een uitkragende band van rode verblendsteen, ondersteund door een bloktandlijst. Hierboven wordt de brug afgesloten met een gemetselde, opengewerkte balustrade met aan weerszijden boven de landhoofden twee hogere torenachtige volumes met zware natuurstenen afdekplaten waarboven kantelen zijn gemetseld. Het brugdek is bestraat met klinkers. De hoge en zware borstweringen van de landhoofden zijn aan de binnenzijde voorzien van gemetselde lage zitbanken, met zittingen van hardsteen. Waardering VOETBRUG in het Hunnerpark gebouwd in 1883, vermoedelijk naar ontwerp van JACOB JAN WEVE. -Van architectuurhistorische waarde als goed en gaaf bewaard voorbeeld van een bakstenen voetgangersbrug uit het laatste kwart van de negentiende eeuw, die opvalt vanwege hoogwaardige esthetische kwaliteiten zoals de zorgvuldige detaillering in siermetselwerk en natuursteen. De brug sluit in hoofdvorm en stijl aan bij de door Weve zojuist gerestaureerde BelvÚd¿re en vormt een karakteristiek object in het door Lieven Roseels ontworpen stadspark. -Van stedebouwkundige waarde als onderdeel van het Hunnerpark, waar het als verbinding tussen de walmuur en de belvÚd¿re een belangrijke beeldbepalende en structurerende rol speelt. -Van cultuurhistorische waarde als onderdeel van het Hunnerpark dat belangrijk is binnen de geschiedenis van de negentiende-eeuwse uitleg van de stad Nijmegen. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 523059
Laatste wijziging: 2014-10-12 19:38:37.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Voetbrug in het Hunnerpark in Nijmegen

St. Geertruidenkapel

Hunnerpark 6
Nijmegen
Fragment St. Geertruidenkapel. Nabij de Belvedere een gedeelte van de koorsluiting met steunberen van de omstreeks het midden der 16e eeuw ..

Waltoren Belvédère

Kelfkensbos 60
Nijmegen
BELVEDERE. Aan de oostzijde van het Valkhof een waltoren uit het midden der 15e eeuw, in 1646 door de stadsbouwmeester Peter van Blokhout v..

Ivensbank

Hunnerpark 4
Nijmegen
Inleiding Zitbank uit 1936 met opschrift 'C.A.P. Ivens Bank' naar ontwerp van de Nijmeegse architect CHARLES ESTOURGIE (1884-1950). De bank..

Langgerekt gedeelte van de stadsmuur

Hunnerpark 2
Nijmegen
Tussen de Belvedere en de St. Jorisstraat een langgerekt gedeelte van de stadsmuur uit de 14e of 15e eeuw, bestaande uit tegen de schildmuur..

Gedeelte van de stadsmuur

Voerweg 1
Nijmegen
Aan de zuid-oostzijde van het Valkhof langs de Voerweg een gedeelte van de stadsmuur uit het tweede kwart der 14e eeuw met twee halfronde to..

Kaart & Routeplanner


Foto's (2)