Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Schutsluis en verkeersbrug in Nijmegen

Weg En Waterwerk

Oostkanaaldijk 382
6500AA Nijmegen
Gelderland

Bouwjaar: 1923 - 1928


Beschrijving van Schutsluis en verkeersbrug

Inleiding SCHUTSLUIS, tussen 1923 en 1928 gebouwd door Rijkswaterstaat. Het als werkverschaffingsproject gegraven Maas-Waalkanaal voorzag in een korte en goede verbinding tussen Limburg en het noorden en oosten van ons land. De aanleg van het kanaal was verbonden met de Maaskanalisatie-werkzaamheden. Zowel bij Heumen aan de Maas als bij Nijmegen aan de Waal werd een schutsluis gebouwd. Het Nijmeegse kunstwerk nabij Weurt betreft een gestrekte, dubbel kerende schutsluis met twee sluishoofden en roldeuren. De roldeur van het tussenhoofd is verwijderd. Bij het sluishoofd aan de Waalzijde (buitenhoofd) bevindt zich in de Industrieweg een verkeersbrug die als hefbrug is uitgevoerd teneinde een vrije doorvaart te garanderen. De sluis is vrijwel altijd in werking. Alleen als de waterstand in de Waal en de Maas gelijk zijn, kan de sluis worden opengezet. De sluis is dubbel kerend omdat de waterstand in de Waal zowel hoger als lager kan zijn dan die in de (opgestuwde) Maas. Omschrijving Dubbel kerende SCHUTSLUIS met twee sluishoofden en een gestrekte schutkolk met niet meer functionerend tussenhoofd. De sluishoofden en de kolkwanden zijn gemetseld en voorzien van natuurstenen hoekstenen en dekzerken. De asymmetrische sluishoofden hebben aan de westzijde elk een diepe deurkast voor het afsluitmiddel, in casu een stalen roldeur. Bij het openen en sluiten van de sluis maken deze vlakke rechthoekige deuren een horizontale beweging - loodrecht op de sluisas - over een laaggelegen rolbaan. De constructie van de dikke deuren bestaat uit vakwerkregels en een enigszins gewelfde beplating aan beide zijden. De sluishoofdwanden en de kolkwanden liggen in een rechte lijn. De kolkbreedte is gelijk aan de doorvaartbreedte. In de gemetselde kolkwanden zijn op twee niveaus kleine haalkommen met pennen uitgespaard, alsmede enkele stenen trappen. Grote stenen bolders bevinden zich boven op de kolkwanden. Waardering SCHUTSLUIS uit de periode 1923-1928. - Van architectuurhistorische waarde als typologisch goed voorbeeld van een gestrekte, dubbel kerende schutsluis met twee sluishoofden waarin voor die tijd moderne roldeuren als afsluitmiddel zijn opgenomen. De sluis is goed bewaard gebleven en van belang voor de geschiedenis van de bouwtechniek vanwege de toepassing van moderne materialen en technieken. - De sluis vormt een essentieel onderdeel van het Maas-Waalkanaal, dat in het kader van de Maaskanalisatie-werkzaamheden is gegraven teneinde een kortere noordzuid-verbinding over water mogelijk te maken. De situering van het bouwwerk samen met de verkeersbrug is verbonden met de ontwikkeling van de omgeving tot industriegebied. - - Van cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een economische en een geografisch-landschappelijke ontwikkeling, in casu het realiseren van een goede noordzuid-verbinding over water in Oost-Nederland. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 523034
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
De oude brug en sluis van het sluiscomplex Weurt
De nieuwe sluis van het sluiscomplex Weurt

Het sluiscomplex Weurt is een sluis in het Maas-Waalkanaal.

De sluis ligt tussen het dorp Weurt en het Nijmeegse Haven- en industrieterrein bij de Waalmonding net ten zuiden van de Noordkanaalhaven. Het sluiscomplex is uitgevoerd als een dubbele schutsluis. De oude sluis (Oost-sluis), die aangelegd is tussen 1923 en 1928, heeft roldeuren en de nieuwe sluis (West-sluis), die aangelegd is rond 1975, heeft hefdeuren. Over de buitenhoofden van beide sluizen gaan hefbruggen. Het beheer is in handen van de Verkeerspost Nijmegen van Rijkswaterstaat. Tussen 2005 en 2008 zijn de bruggen, waarover de Industrieweg loopt, met 2,5 meter verhoogd om grotere schepen aan te kunnen. Daarvoor was de brug over de nieuwe sluis een vaste brug. De oude brug en sluis zijn een rijksmonument.

Externe links

De nieuwe sluis, driekwart openMonumenten in de buurt van Schutsluis en verkeersbrug in Nijmegen

Transformatorhuis

Industrieweg 100
Nijmegen
Inleiding Groot bakstenen TRANSFORMATORHUIS op achthoekig grondplan. Deze vrijstaande trafo is in 1930 gebouwd, vermoedelijk naar ontwerp v..

Boerderij met woongedeelte parallel aan de weg en haaks daarop gebouwd bedrijfsgedeelte

Jonkerstraat 20
Weurt (Gemeente Beuningen)
Boerderij, 18e eeuw, met woongedeelte parallel aan de weg en haaks daarop gebouwd bedrijfsgedeelte. Gepleisterd woonhuis onder rieten schild..

Villa "Roozenburg"

Pastoor van der Marckstraat 56
Weurt (Gemeente Beuningen)
Inleiding Aan de rand van de oude dorpskern van Weurt ligt op een zeer markante plaats aan de zuidzijde van de Pastoor van der Marckstraat,..

Klein Lindenhout

Jonkerstraat 30
Weurt (Gemeente Beuningen)
Hoeve "Klein Lindenhout". Boerderij, waarvan woonhuis en bedrijfsgedeelte in een T-vorm zijn gebouwd. Het woonhuis, gedateerd op een muurank..

Gepleisterde boerderij met lage verdieping en pannen schilddak

Pastoor van der Marckstraat 1
Weurt (Gemeente Beuningen)
Gepleisterde 17e eeuwse boerderij met lage verdieping en pannen schilddak. Rechts een opkamer. Vensters met luiken en zesruitsschuiframen. V..

Kaart & Routeplanner

Route naar Schutsluis en verkeersbrug in Nijmegen

Foto's (2)