Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Woonhuis met schuur/werkplaats in Nijmegen

Woonhuis

van Welderenstraat 75
6511MD Nijmegen
Gelderland

Bouwjaar: 1887
Architect: W.J. Maurits


Beschrijving van Woonhuis met schuur/werkplaats

Inleiding WOONHUIS met SCHUUR/WERKPLAATS gelegen aan de zuidzijde van de Van Welderenstraat. Het pand is gebouwd in 1887 in neorenaissancestijl als woonhuis met timmerwinkel in opdracht en naar ontwerp van de architect W.J. Maurits. Maurits heeft een groot aandeel gehad in de ontwikkeling van de eerste stadsuitleg na de ontmanteling en daarmee een behoorlijk aandeel in de architectuur van de negentiende-eeuwse schil. Omschrijving Het in kruisverband gemetselde, bakstenen pand is opgetrokken op U-vormige grondslag rond een binnenplaatsje en telt twee bouwlagen. Het gedeelte aan de straat is voorzien van een afgeplat zadeldak gedekt met shingles. De voorgevel is uitgevoerd in schoon metselwerk met versieringen in pleisterwerk, de overige gevels zijn gepleisterd. De asymmetrisch ingedeelde VOORGEVEL bevat rechts een gedeelte dat licht risalerend lijkt door de toepassing van twee pilasters ter weerszijden van de vensteras. De gevel heeft een gepleisterde plint, gepleisterde speklagen en wordt afgesloten met een hoofdgestel, waarvan de kroonlijst is uitgevoerd in hout waarachter zich de bakgoot bevindt. De gevel heeft verder een waterlijst ter plekke van de onderdorpels en een brede cordonlijst op de verdieping. De gevelopeningen op de verdieping hebben een gepleisterde omlijsting, links bestaande uit pilasters eindigend in consoles die een fronton dragen, rechts bestaande uit pilasters die identiek zijn aan de eerder genoemde pilasters ter weerszijden van de venstersas. Deze pilasters zijnop de begane grond uitgevoerd in schoon metselwerk met diamantkoppen ter plaatse van de speklagen, op de verdieping zijn alle pilasters gepleisterd en deels gecanneleerd en eveneens voorzien van diamantkoppen ter plaatse van de kruising met de speklagen. Ter plaatse van de pilasters heeft het fries een triglyf. De gevel bevat op de begane grond links een porte cochère met een rijk geornamenteerde stolpdeur met glaspanelen achter siersmeedwerk. Boven het glaspaneel een door consoles gedragen halfrond fronton met timpaan in de vorm van een opgaande zon. Boven de deur een ellipsbogig afgesloten bovenlicht, door twee verticale stijlen in drie ongelijke enkelruits ramen. Rechts heeft de gevel een groot ellipsbogig afgesloten venster, door twee verticale stijlen en een kalf verdeeld in zes ongelijke enkelruits ramen. Onder het venster bevind zich een gestuct paneel met onder meer een brede diamantkop. De ontlastingsbogen hebben gepleisterde blokken, aanzetstenen en sluitstenen. De sluitstenen met diamantkop. De verdieping heeft links een 2-ruits stolpraam met enkelruits bovenlicht. Voor de gepleisterde terugliggende borstwering onder het venster bevindt zich een schijnbalustrade met geprofileerde balusters. Rechts heeft de verdieping een balkon met balustrade met geprofileerde balusters en zware hoekbalusters met diamantkoppen. Het balkon rust op zware geprofileerde consoles en is toegankelijk via een 2-ruits stolpdeur met enkelruits bovenlicht. Boven het bovenlicht in het fries een sieranker. De gevel heeft boven de balkonpartij ter hoogte van het dak een Vlaamse gevel met gepleisterde hoekpilasters en afgesloten met een hoofdgestel. De kroonlijst is gecorniched rond een halfrond fronton met een timpaan in de vorm van een opgaande zon. Ter weerszijden van het fronton bevinden zich bollen. De LINKER ZIJGEVEL bevat in de inrijpoort links een T-venster en rechts een 2-ruits stolpdeur met enkelruits bovenlicht. Het achterste deel van de linker zijgevel bevat op de begane grond links een T-venster, rechts een gewijzigd venster. De verdieping heeft links een 2-ruits stolpvenster met enkelruits bovenlicht, rechts een T-venster. Alle persiennes zijn hier verwijderd. De inrijpoort heeft een vloer van in patroon gelegde plavuizen in de kleuren geelwit, roodbruin en zwart. De ACHTERGEVEL van het voorhuis bevat op de verdieping een 2-ruits stolpraam met enkelruits bovenlicht. Het venster heeft persiennes. De achtergevel van het achterhuis bevat op de begane grond een veranda met wanden met houtsnijwerk. De veranda is toegankelijk via een pui met gewijzigde indeling. De vloer van de veranda is belegd met plavuizen in zwart en wit. De verdieping heeft een gewijzigde deur. De binnenplaats heeft in de voorgevel van het achterhuis op de begane grond en de verdieping een gewijzigd 6-ruits schuifvenster. De achtergevel van het voorhuis bevat enkele gewijzigde vensters. Het INTERIEUR bevat onder meer in het voorhuis een stucplafond met rijk midden- en hoekornament en perklijst, een trap met gietijzeren balusters en een gesneden trappaal en plavuizen met motief op de vloer in de gang en de keuken. Een deel van de gang heeft rijk geornamenteerde tegels aan de wand, vermoedelijk bedoeld als voorbeeld. De keuken is nog grotendeels intact en bevat een aanrecht met witmarmeren blad en tegels met motief aan de wanden. De schuur/werkplaats is het enig overgebleven deel van de werkruimte van de architect Maurits. Het in baksteen opgetrokken gebouwtje is geheel gepleisterd en bevat in de voorgevel een klein enkelruits venster. De linker zijgevel heeft links een 6-ruits venster, in het midden een deur en rechts een enkelruits venster. Waardering Herenhuis met schuur/werkplaats uit 1887 van de architect W.J. Maurits in neorenaissancestijl. - Van architectuurhistorische waarde als goed en gaaf bewaard voorbeeld van een herenhuis met ornamentiek beïnvloed door de neorenaissance. Het pand valt op door hoogwaardige esthetische kwaliteiten, zoals het geavanceerde materiaalgebruik en de rijke ornamentiek. Karakteristiek zijn onder meer de ornamentiek in de voorgevel en de onderdelen in het interieur. Er is sprake van een ensemblewerking als onderdeel van de bebouwing langs de Van Welderenstraat, waarbinnen het pand behoort tot de omstreeks 1900 gangbare herenhuizen, welke samen met de oudere en latere typen en stijlen goed de ontwikkeling van de bouw van herenhuizen weergeven. - Van stedebouwkundige waarde door de situering aan de Van Welderenstraat. De weg bezit nog een in vrij gave staat bewaard gebleven bestand aan - overigens sober vormgegeven - historische huizen, die een aantrekkelijk en waardevol straatbeeld vormen. - Van cultuurhistorische waarde als voormalig eigen woonhuis met timmerwinkel van de architect W.J. Maurits. Bovendien vanwege de vrij zeldzame porte cochère. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 522999
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Woonhuis met schuur/werkplaats in Nijmegen

Herenhuis met hekwerken

Oranjesingel 20
Nijmegen
Inleiding Het HERENHUIS met HEKWERKEN, dat thans in gebruik is als kantoor, is gebouwd in 1895 door architect/ aannemer G. Buskens in eclec..

Herenhuis, dat thans in gebruik is als kantoor

Oranjesingel 24
Nijmegen
Inleiding Het HERENHUIS, dat thans in gebruik is als kantoor, is gebouwd in 1895 door architect/ aannemer G. Buskens in eclectische stijl. ..

Herenhuis met hekwerken, dat thans in gebruik is als kantoor

Oranjesingel 26
Nijmegen
Inleiding Het HERENHUIS met HEKWERKEN, dat thans in gebruik is als kantoor, is gebouwd in 1895 door architect/ aannemer G. Buskens in eclec..

Herenhuis met hekwerk, dat thans in gebruik is als kantoor

Oranjesingel 28
Nijmegen
Inleiding Het HERENHUIS met HEKWERK, dat thans in gebruik is als kantoor, is gebouwd in 1895 door architect/ aannemer G. Buskens in eclecti..

Herenhuis met hekwerk

Oranjesingel 40
Nijmegen
Inleiding Het HERENHUIS met HEKWERK is gebouwd ca. 1895 in een stijl die invloeden vertoont van het eclecticisme en de neorenaissance. De b..

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)