Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Kruiswegstaties op Begraafplaats Daalseweg in Nijmegen

Kerkelijk Gebouw

Daalseweg 200
6521GR Nijmegen
Gelderland

Bouwjaar: 1885
Architect: J.J. Weve


Beschrijving van Kruiswegstaties op Begraafplaats Daalseweg

3. De KRUISWEGSTATIES Omschrijving De vijf KRUISWEGSTATIES bestaan uit drie kapelletjes van rode en twee van oranje verblendsteen. Hierbij zijn de onderbouw en het middendeel in verblendsteen en de plint, afzaten en de topgevel met schouderstukken in hardsteen uitgevoerd. In een spitsboogvormig afgesloten nis, die is omlijst met uit profielstenen en hardsteen samengestelde colonnetten, bevindt zich een gebeeldhouwde voorstelling in zandsteen reliëf met halffiguren. Onder de nis bevinden zich ingemetselde hardstenen platen met opschriften. Van rechts naar links op de eerste statie: "I STATIE/ JESUS WORDT TER DOOD/ VEROORDEELD"; op de tweede statie: "II STATIE/ JESUS NEEMT HET KRUIS/ OP ZIJNE SCHOUDERS" en in de plint: "IN MEMORIAM/ Fam. FELET"; op de derde statie: "III STATIE/ JESUS VALT TEN EERSTEN/ MALE ONDER HET KRUIS"; op de vierde statie: "IV STATIE/ JESUS ONTMOET ZIJNE/ LIEVE MOEDER" en in de plint: "IN MEMORIAM/ Fam. HAMER"; en op de vijfde statie: "V STATIE/ SIMON v. CYRENE HELPT/ JESUS HET KRUIS DRAGEN" en in de plint: "IN MEMORIAM/ Fam. F.Th.J.H. Dobbelmann". Waardering Vijf KRUISWEGSTATIES uit 1885 naar ontwerp van J.J. Weve. - Van architectuurhistorische en kunsthistorische waarde als goed en gaaf voorbeeld van kruiswegstaties in de stijl van de neogotiek met esthetische kwaliteiten in het beeldhouwwerk. - Van stedenbouwkundige waarde vanwege de ligging langs de begraafplaatsmuur in de as van de dwarspaden. De kruiswegstaties hebben ensemblewaarde als een functioneel onderdeel van een R.K. begraafplaats met een kenmerkend laat 19de-eeuws en vroeg 20ste-eeuws karakter. - Van cultuurhistorische waarde als een uitdrukking van een oorspronkelijk uit de middeleeuwen stammende gewoonte, waarbij de namen van de opdrachtgevers en geldschieters worden vermeld op het kunstwerk. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 522940
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Hoofdlaan van de begraafplaats Daalseweg
Grafmonument A.F. Smulders
Eregraf Jan van Hoof

De Begraafplaats Daalseweg is een van de bekendste begraafplaatsen in Nijmegen. Er liggen veel prominente en bekende Nijmegenaren. De begraafplaats ligt in de wijk Altrade.

Geschiedenis

In 1948 werd de begraafplaats gesloten vanwege de zware beschadigingen die aan het eind van de Tweede Wereldoorlog ten gevolge van oorlogshandelingen waren ontstaan. Ook was het ontbreken van uitbreidingsmogelijkheden een van de redenen voor sluiting. Na bijna een halve eeuw werd in 1995 na een grondige renovatie de begraafplaats weer in gebruik genomen. Het inmiddels tot Rijksmonument verheven stukje Nijmegen is niet alleen bijzonder vanwege de aanwezigheid van de hier begraven prominente Nijmegenaren. Het ontwerp en het originele smeedijzeren hekwerk bij de ingang met aan weerskanten natuurstenen neogotische hekpijlers, zijn mogelijk van een nog grotere waarde.

De begraafplaats is ontworpen door stadsarchitect Jan Jacob Weve (overigens ook daar begraven). Op 24 juni 1885 kreeg Nijmegen haar eerste rooms-Katholieke begraafplaats door inzegening van de bisschop van 's-Hertogenbosch, Mgr. Godschalk. De twee brede paden die elkaar in een hoek van 90 graden kruisen vormen de basis, waaraan aan weerskanten rode beuken staan. Langs deze twee kruisende paden liggen de meest bekende graven.

Mensen die er begraven liggen

Tot op heden zijn er op de begraafplaats Daalseweg zo'n 25.000 mensen begraven, waarvan ruim 300 slachtoffers van het Bombardement op Nijmegen op 22 februari 1944. Verder liggen er prominente families begraven, waaronder Dreesmann, Terwindt, Bahlmann en Dobbelmann. Een gezichtsbepalend grafmonument op de begraafplaats is dat van de scheepsmagnaat A.F. Smulders. Hij leverde onder meer bouwmaterialen voor het Suezkanaal. Maar er liggen meer prominente mensen:

Tevens is er op de begraafplaats een monument voor verzetsheld Jan van Hoof.

Externe linksMonumenten in de buurt van Kruiswegstaties op Begraafplaats Daalseweg in Nijmegen

Begraafplaats Daalseweg aanleg

Daalseweg 200
Nijmegen
1. De AANLEG Omschrijving De ROOMS-KATHOLIEKE BEGRAAFPLAATS heeft een nagenoeg rechthoekig grondplan met een door de Daalseweg afgeschuind..

Bebouwing op Begraafplaats Daalseweg

Daalseweg 200
Nijmegen
2. Het TOEGANGSHEK, het HEKWERK en de MUUR. Omschrijving Het TOEGANGSHEK bestaat uit een dubbel rijk geornamenteerd smeedijzeren draaihek ..

Grafmonument van Heukelum op Begraafplaats Daalseweg

Daalseweg 200
Nijmegen
4. Het GRAFMONUMENT VAN HEUKELUM Omschrijving Het GRAFMONUMENT VAN HEUKELUM is in het laatste kwart van de 19de eeuw vervaardigd in neogot..

Grafmonument Veerkamp op Begraafplaats Daalseweg

Daalseweg 200
Nijmegen
5. Het GRAFMONUMENT VEERKAMP Omschrijving Het GRAFMONUMENT VEERKAMP is ca. 1900 vervaardigd in neogotische stijl. De grafkapel is gemaakt ..

Grafmonument Smulders op Begraafplaats Daalseweg

Daalseweg 200
Nijmegen
6. Het GRAFMONUMENT SMULDERS Omschrijving Het GRAFMONUMENT SMULDERS is ca. 1908 vervaardigd in de stijl van de Art Nouveau voor de scheeps..

Kaart & Routeplanner

Route naar Kruiswegstaties op Begraafplaats Daalseweg in Nijmegen

Foto's (5)