Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Begraafplaats Daalseweg aanleg in Nijmegen

Graf Begraafplaats

Daalseweg 200
6521GR Nijmegen
Gelderland

Bouwjaar: 1885
Architect: J.J. Weve


Beschrijving van Begraafplaats Daalseweg aanleg

1. De AANLEG Omschrijving De ROOMS-KATHOLIEKE BEGRAAFPLAATS heeft een nagenoeg rechthoekig grondplan met een door de Daalseweg afgeschuinde noordoostelijke hoek en wordt aan drie zijden omgeven door een muur. Het voorplein ligt aan de zuid-westzijde van de Daalseweg, waar zich de toegangspoort bevindt. Hier zijn geen muren, maar hekwerken tussen gemetselde hekposten op voetmuren. Langs de westelijke muur staan vijf kruiswegstaties opgesteld. Het grondplan heeft als kern een padenkruis, dat is georiënteerd op het westen en waarop zijpaden uitkomen. In het snijpunt staat het begraafplaatskruis, dat bestaat uit een sokkel met bloembak van gebroken wit geglazuurde steen (ca 1930) en een uit 1868 daterend ijzeren kruis met een gietijzeren corpus. Op de voorzijde van het kruis staan de opschriften: "INRI" en "MEMENTO MORI", op de achterzijde: "VEREERD DOOR/ DE BROEDER/ SCHAP DE/ LIEFDERIJKE GEDACHTENIS/ DER/ OVERLEDENEN/ 1868". De rechthoekige grafperken liggen in een regelmatige aanleg van lange met paden doorsneden rijen. De begraafplaats is hiërarchisch opgezet en verdeeld in vier klassen. In en om de inmiddels afgebroken kapel lagen voorheen de priestergraven. Er bevindt zich nog een priestergraf in de as van de linkerarm van het padenkruis en er is een grafsteen van een priestergraf rechtop tegen de muur gezet. Aan het padenkruis liggen de voornaamste grafmonumenten van personen die behoren tot de adel en het Nijmeegs patriciaat, zoals de familiegraven van Veerkamp, van Rosendael, Randag, Terwindt, Dobbelmann, Van Nispen tot Sevenaer, Van Nispen tot Pannerden, van der Lans. Ook aan de paden die direct naast het padenkruis liggen bevinden zich voorname graven zoals dat van de familie Smulders, van Heukelum en Bahlmann. Verder naar buiten liggen de eenvoudiger graven. De beplanting van het padenkruis bestaat uit grote oude rode beuken. Een aantal zijpaden is omzoomd met naar elkaar toegegroeide taxusbomen of coniferen, zodat portalen zijn ontstaan. Verder bestaat de beplanting uit diverse treurbomen en groen blijvende bomen en planten zoals cipressen, coniferen en klimop. Bijzonder zijn de grote treurbeuken bij het toegangshek. De grotendeels hardstenen graftekens bestaan veelal uit grafkelders met liggende zerken, tombes en staande monumenten of combinaties hiervan. Ook zijn er enkele grafkapellen. Een deel van de graftekens wordt omgeven door ijzeren hekwerken of hoekposten met kettingen. Veel monumenten zijn vervaardigd door de steenhouwer Hendrikus A. Euwens (1840-1910). Een type van Euwens dat veel voorkomt bestaat onder meer uit een sokkel van gestapelde, met edelweiss getooide rotsblokken, die wordt bekroond door een boomstamkruis met eikenloof en/of een krans of een doek. Een voorbeeld hiervan is het familiegraf Jansen-Goette waarvan de rotssokkel het volgende opschrift draagt: "Ter/Gedachtenis aan/ ALPHONSJE BUHRS/ uit Amsterdam/ geb. 17 sept. 1882/ overl. 22 juni 1885/ Het eerste lijkje dat/ op deze begraafplaats/ werd bijgezet". Het priestergraf heeft het grootste monument van dit type. Een ander bijzonder type dat meer dan eens voorkomt is de treurende, een kruis omarmende vrouwenfiguur. Hardstenen stèles met kruisen, die zijn voorzien van porseleinen Christuskopjes en/of geëmailleerde ovale fotoportretjes worden vaak aangetroffen in de vakken, die wat verder van het padenkruis liggen verwijderd. De grafmonumenten tonen een keur aan kunsthistorische stijlen zoals neogotiek, neorenaissance, Art Nouveau en Art Deco. Verspreid over de begraafplaats liggen de slachtoffers van het bombardement van 22 februari 1944. Bij het toegangshek links voor bevindt zich een aantal kindergrafjes. In de buurt van het priesterkruis bevindt zich een kapelletje boven het graf van vierentwintig kinderen en acht zusters van een kleuterschool, omgekomen bij het bombardement. Waardering De AANLEG van de Rooms Katholieke begraafplaats, tot stand gekomen in 1885. Van algemeen cultuur- en tuinhistorisch belang: - Vanwege de funerair-historische en genealogische waarde van de graftekens (op lokaal/regionaal niveau); - Vanwege het kenmerkende laat 19de-eeuwse en vroeg 20ste-eeuwse R.K. karakter van de aanleg en de graftekens; - Vanwege de esthetische kwaliteit van de grafmonumenten. - Vanwege de gevarieerde collectie bomen en heesters deels van hoge ouderdom en/of zeldzaamheid. - Als herinnering aan de slachtoffers van het bombardement van 22 februari 1944 en aan de andere oorlogsslachtoffers die hier liggen begraven. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 522938
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Hoofdlaan van de begraafplaats Daalseweg
Grafmonument A.F. Smulders
Eregraf Jan van Hoof

De Begraafplaats Daalseweg is een van de bekendste begraafplaatsen in Nijmegen. Er liggen veel prominente en bekende Nijmegenaren. De begraafplaats ligt in de wijk Altrade.

Geschiedenis

In 1948 werd de begraafplaats gesloten vanwege de zware beschadigingen die aan het eind van de Tweede Wereldoorlog ten gevolge van oorlogshandelingen waren ontstaan. Ook was het ontbreken van uitbreidingsmogelijkheden een van de redenen voor sluiting. Na bijna een halve eeuw werd in 1995 na een grondige renovatie de begraafplaats weer in gebruik genomen. Het inmiddels tot Rijksmonument verheven stukje Nijmegen is niet alleen bijzonder vanwege de aanwezigheid van de hier begraven prominente Nijmegenaren. Het ontwerp en het originele smeedijzeren hekwerk bij de ingang met aan weerskanten natuurstenen neogotische hekpijlers, zijn mogelijk van een nog grotere waarde.

De begraafplaats is ontworpen door stadsarchitect Jan Jacob Weve (overigens ook daar begraven). Op 24 juni 1885 kreeg Nijmegen haar eerste rooms-Katholieke begraafplaats door inzegening van de bisschop van 's-Hertogenbosch, Mgr. Godschalk. De twee brede paden die elkaar in een hoek van 90 graden kruisen vormen de basis, waaraan aan weerskanten rode beuken staan. Langs deze twee kruisende paden liggen de meest bekende graven.

Mensen die er begraven liggen

Tot op heden zijn er op de begraafplaats Daalseweg zo'n 25.000 mensen begraven, waarvan ruim 300 slachtoffers van het Bombardement op Nijmegen op 22 februari 1944. Verder liggen er prominente families begraven, waaronder Dreesmann, Terwindt, Bahlmann en Dobbelmann. Een gezichtsbepalend grafmonument op de begraafplaats is dat van de scheepsmagnaat A.F. Smulders. Hij leverde onder meer bouwmaterialen voor het Suezkanaal. Maar er liggen meer prominente mensen:

Tevens is er op de begraafplaats een monument voor verzetsheld Jan van Hoof.

Externe linksMonumenten in de buurt van Begraafplaats Daalseweg aanleg in Nijmegen

Bebouwing op Begraafplaats Daalseweg

Daalseweg 200
Nijmegen
2. Het TOEGANGSHEK, het HEKWERK en de MUUR. Omschrijving Het TOEGANGSHEK bestaat uit een dubbel rijk geornamenteerd smeedijzeren draaihek ..

Kruiswegstaties op Begraafplaats Daalseweg

Daalseweg 200
Nijmegen
3. De KRUISWEGSTATIES Omschrijving De vijf KRUISWEGSTATIES bestaan uit drie kapelletjes van rode en twee van oranje verblendsteen. Hierbij..

Grafmonument van Heukelum op Begraafplaats Daalseweg

Daalseweg 200
Nijmegen
4. Het GRAFMONUMENT VAN HEUKELUM Omschrijving Het GRAFMONUMENT VAN HEUKELUM is in het laatste kwart van de 19de eeuw vervaardigd in neogot..

Grafmonument Veerkamp op Begraafplaats Daalseweg

Daalseweg 200
Nijmegen
5. Het GRAFMONUMENT VEERKAMP Omschrijving Het GRAFMONUMENT VEERKAMP is ca. 1900 vervaardigd in neogotische stijl. De grafkapel is gemaakt ..

Grafmonument Smulders op Begraafplaats Daalseweg

Daalseweg 200
Nijmegen
6. Het GRAFMONUMENT SMULDERS Omschrijving Het GRAFMONUMENT SMULDERS is ca. 1908 vervaardigd in de stijl van de Art Nouveau voor de scheeps..

Kaart & Routeplanner

Route naar Begraafplaats Daalseweg aanleg in Nijmegen

Foto's (1)