Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Villa Brakkensteyn (park ) in Nijmegen

Tuin Park Landgoed

Driehuizerweg 285
6525PL Nijmegen
Gelderland

Bouwjaar: minimaal 18e eeuw


Beschrijving van Villa Brakkensteyn (park )

7. DE PARKAANLEG Omschrijving Het park is aangelegd in een sterrenbos, dat al voorkomt op 18de-eeuwse kaarten. Hoewel enkele lanen zijn verdwenen is de oorspronkelijke sterrenbosstructuur nog goed zichtbaar. Het terrein, dat aan alle zijden wordt omgeven door lanen, heeft de vorm van een ruit met ongelijke zijden: de noord- en de oostzijde zijn korter dan de zuid- en de westzijde, zodat een soort vliegervorm is ontstaan. De ruit wordt in de lengte in tweeën gedeeld door een diagonale laan, waarop nagenoeg in het midden onder een hoek van 45° twee lanen aansluiten, die de diagonaal verbinden met de zuidelijke en de westelijke laan. De diagonaal, die onderbroken wordt door de villa, is vanuit de zuidwestelijke punt doorgetrokken naar de Driehuizerweg, waar zich de toegangspoort bevindt. De lanen zijn grotendeels beplant met beukenbomen, behalve de meest westelijke laan, waar paardenkastanjes staan en het gedeelte van de diagonaal achter de villa, waar linden zijn geplant. In het noordwestelijk deel van het park staat een kring van grote oude beuken. Tussen 1930 en 1932 werd het park door Samuel Voorhoeve (1880-1948) heraangelegd in Landschapsstijl, waarbij de oorspronkelijke sterrenbosstructuur gehandhaafd bleef en als onderlegger fungeerde voor een stelsel van gebogen paden dat de reeds bestaande lanen onderling met elkaar verbond. In de vakken tussen de lanen en de gebogen paden liggen gazons en verspreide groepjes naald- en loofbomen. Tussen 1969 en 1971 is in de zuidoostelijke hoek van het park in opdracht van de Katholieke Universiteit een botanische tuin met alpinum aangelegd. De tuin is ontworpen door J. Brinkman en W. Schacht (alpinum). Achter het stalgebouw bevindt zich een buitenmanege en in het park zijn later ten behoeve van de paardensport twee zandbakken' aangelegd. Waardering De AANLEG van Park Brakkenstein daterend uit de 18de eeuw en uit de periode 1930-1932 door S. Voorhoeve. - Van tuinarchitectuurhistorische waarde als een goed en gaaf voorbeeld van een park in landschapsstijl met esthetische kwaliteiten in het ontwerp van de aanleg, dat is gerealiseerd in een ouder sterrenbos. Van tuinhistorische waarde vanwege de gevarieerde collectie bomen en heesters deels van hoge ouderdom en/of zeldzaamheid. - Van ensemblewaarde als functioneel onderdeel van het Landgoed Brakkenstein. - Van cultuurhistorische waarde als een bijzondere uitdrukking van een culturele en landschappelijke ontwikkeling namelijk de transformatie vanaf de tweede helft van de 19de eeuw van bestaande, aanvankelijk als jachtterrein gebruikte landgoederen, gelegen in het gebied ten zuidoosten van Nijmegen in buitenplaatsen met hoofdzakelijk een woonfunctie voor welgestelde families uit Nijmegen en wijde omgeving. Park Brakkenstein heeft inmiddels zeldzaamheidswaarde gekregen, omdat het het enige vrij gaaf bewaard gebleven landgoed van behoorlijke omvang in de gemeente Nijmegen betreft. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 522933
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Park Brakkenstein
Toegangshekken landgoed Brakkesteyn
Toegangshekken landgoed Brakkesteyn
Locatie Nijmegen
Opening 1932
Status Beschermd monument
Monumentnummer 522933
Monumentstatus Rijksmonument
Portaal:  Nijmegen

Park Brakkenstein is een park in de wijk Heijendaal van de Nederlandse stad Nijmegen. Het park is onderdeel van het voormalig landgoed Brakkesteyn. Het park ligt ingeklemd tussen de spoorlijn Nijmegen - Venlo, de Radboud Universiteit en de d'Almarasweg.

Het landgoed werd voor het eerst vermeld in 1654. In de 18e eeuw werd er een sterrenbos aangelegd. In 1863 werd het landhuis afgebroken en in 1865 werd op die plaats een witte villa gebouwd huize Brakkesteyn. In 1915 werd het landgoed eigendom van dezelfde eigenaar als het aangrenzende landgoed Heyendaal[bron?] en werd dit één aaneengesloten gebied. In 1916 werd een stalhouderij met koetshuis gebouwd en in de jaren '30 een tuinmanswoning, een waterput en nieuwe toegangspoorten. Tuinarchitect Samuel Voorhoeve maakte het park in die periode in zijn huidige vorm.

In 1941 eindigde de bewoning van de villa en werd in het pand de kliniek voor neurologie van het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis ondergebracht die daar tot 1966 zou blijven. Na enkele jaren leegstand werd in huize Brakkesteyn een restaurant gevestigd en werd het landgoed een openbaar park.

Een deel van het park is tussen 1969 en 1971 door de Katholieke Universiteit Nijmegen bewerkt tot een botanische tuin, de huidige Hortus Nijmegen. In de villa is nu een restaurant gevestigd. Het park wordt ook gebruikt voor de paardensport en de jaarlijkse Music Meeting (sinds 2004) en festival FortaRock (2009–2012) worden er gehouden.

GalerijMonumenten in de buurt van Villa Brakkensteyn (park ) in Nijmegen

Villa Brakkesteyn

Driehuizerweg 285
Nijmegen
1. DE VILLA Omschrijving De blokvormige, witgepleisterde VILLA, gebouwd in 1865 in een aan het neoclassicisme ontleende stijl, heeft een r..

Villa Brakkensteyn (waterput)

Driehuizerweg 285
Nijmegen
5. DE WATERPUT Omschrijving De WATERPUT is gebouwd ca. 1916 in een stijl die invloed vertoont van de heroriëntatie op traditionele bouwwi..

Villa Brakkensteyn (schelpenhuis)

Driehuizerweg 281
Nijmegen
4. HET SCHELPENHUIS Inleiding Het SCHELPENHUIS bestaat uit twee tegen elkaar gebouwde onderdelen: rechts een kapel met neogotische stijlin..

Villa Brakkensteyn (dressuurstal)

Driehuizerweg 283
Nijmegen
2. Het STALGEBOUW Inleiding Het STALGEBOUW is gebouwd in 1916 door A. Jacot (1864-1927) in de stijl van de heroriëntatie op traditionele ..

Villa Brakkensteyn (tuinmanswoning)

Driehuizerweg 287
Nijmegen
3. DE TUINMANSWONING Inleiding De TUINMANSWONING is gebouwd in 1916 door A. Jacot in de stijl van de heroriëntatie op traditionele bouwwi..

Kaart & Routeplanner


Foto's (5)