Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Station Kesteren in Kesteren

Gebouw

Stationsstraat 40
4041CJ Kesteren (gemeente Neder Betuwe)
Gelderland

Bouwjaar: 1885
Architect: M.A. van Wadenooijen


Beschrijving van Station Kesteren

Omschrijving Het aan de oostzijde het stationsplein afsluitende, onder invloed van de Neo-Renaissance en in mindere mate door Neo-Gotiek, uitgevoerde voormalige PLAATSKAARTENKANTOOR van het station is gebouwd op een rechthoekige plattegrond en bestaat uit een éénlaags bouwmassa onder een zadeldak met de nok min of meer haaks op het aan weerszijden gelegen spoor.Het dak is belegd met gesmoorde Tuile du Nordpannen. In het dakschild aan de pleinzijde bevinden zich vier schoorstenen. In het dakschild aan de pleinzijde bevinden zich vijf door spitsen met pirons bekroonde dakkapellen. Door de ligging op een wigvormig terrein is de achtergevel minder breed dan de voorgevel. De gevels zijn opgetrokken in baksteen, gemetseld in kruisverband, en zijn voorzien van een omlopende licht uitgemetselde plint die deels wordt afgesloten door een hardstenen lijst (pleinzijde) en deels door een in rode geprofileerde verblendsteen uitgevoerde lijst (perronzijde). De gevels worden verlevendigd door gepleisterde speklagen. De rondbogen die de vensters afsluiten zijn uitgevoerd in rode verblendsteen. De boogtrommels zijn gevuld met siermetselwerk in diverse kleuren verblendsteen. De vensters bezitten merendeels hardstenen lekdorpels met waterlijsten. De bovendorpels van de kozijnen zijn geprofileerd. De ramen in de voorgevel en de zijgevels zijn voorzien van kruisvensters waarvan de bovenramen volgens het bestek voorzien waren van glas-in-lood. De langgerekte symmetrisch ingedeelde VOORGEVEL is dertien traveeën breed. In de middelste travee bevindt zich de door, aan steunberen herinnerende, lisenen geflankeerde entree. De rondbogig afgesloten ingang is voorzien van een vernieuwde dubbele deur en bovenlicht. De gevel wordt, evenals de achtergevel, afgesloten door een hoofdgestel bestaande uit een gemetseld architraaflijstje, een fries met siermetselwerk en een door ijzeren consoles gedragen bakgoot. De LINKER ZIJGEVEL en de RECHTER ZIJGEVEL zijn nagenoeg identiek en zijn twee traveeën breed en worden afgesloten door de combinatie van een trapgevel en een tuitgevel. De gevel bezit op de begane grond twee vensters en in de geveltop twee kleine vensters met in ieder venster een door een blind rondboogje met siermetselwerk afgesloten venster met een enkelruits raam. De topgevel bezit vijf fraaie giet- of smeedijzeren muurankers. Tegen de ACHTERGEVEL bevindt het grotendeels na de brand in 1964 verbouwde restant van het tussenlid tussen het plaatskaartenkantoor en de vleugel met de wachtkamers. De achtergevel bezit aan weerszijden van het tussenlid nog enige oorspronkelijke venster- en deuropeningen. Het INTERIEUR is steeds naar de eisen van de tijd aangepast en bezit hierdoor nog maar ten dele de oorspronkelijke structuur. In het interieur bevinden zich onder meer nog een zoldertrap en een schouw. Waardering Voormalig PLAATSKAARTENKANTOOR in 1885 gebouwd naar een ontwerp van M.A. van Wadenooijen onder invloed van de Neo-Renaissance en in mindere mate door Neo-Gotiek - Van architectuurhistorische waarde als een rijk uitgevoerd grotendeels bewaard gebleven voorbeeld van een stationsgebouw uit de jaren tachtig van de negentiende eeuw in een voor de toenmalige overheidsarchitectuur representatieve combinatie van Neo-Renaissance en Neo-Gotiek. De met name voor wat betreft het exterieur gaaf bewaarde bebouwing valt door de hoogwaardige esthetische kwaliteiten van het ontwerp. Deze koemen onder meer tot uitdrukking komen in de symmetrische opzet van de hoofdvorm van het gebouw, de detaillering met siermetselwerk en speklagen. - Van stedenbouwkundige waarde als onderdeel van het stationscomplex. Het gebouw begrenst aan de oostzijde het stationspleintje. Vanuit het westen gezien bepaalt het pand door de ligging tussen de twee sporen in de as van de Stationsstraat in hoge mate het beeld van het stationscomplex. - Van cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van de ontwikkeling van de spoorwegen in de tweede helft van de negentiende eeuw. Het plaatskaartenkantoor is tevens van belang als onderdeel van een relatief weinig voorkomend vork- of wigstation. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 522901
Laatste wijziging: 2014-12-09 19:55:05.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
    Kesteren   
Station Kesteren.jpg
Plaats Kesteren
Afkorting Ktr
Opening 1 november 1882
Perrons 2
Perronsporen 2 (Sporenschema)
Lijn(en) Betuwelijn
Kesteren - Amersfoort (opgebroken)
Vervoerder(s) Arriva
Coördinaten 51° 56′ NB, 5° 35′ OL
Externe link  NS-stationsinformatie
Station Kesteren (Nederlands spoorwegstation)
Station Kesteren
Portaal  Portaalicoon   Openbaar vervoer
Station Kesteren in 1999.

Het Station Kesteren ligt aan de Betuwelijn in Kesteren (gemeente Neder-Betuwe) en is een van de weinige (voormalige) vorkstations in Nederland. Het unieke stationscomplex is een rijksmonument.

Geschiedenis

In 1882 werd station Kesteren geopend toen de spoorlijn tussen Dordrecht, Geldermalsen, Tiel, Kesteren en Elst in gebruik werd genomen. Deze spoorlijn werd door de staat aangelegd en kwam in exploitatie van de Staatsspoorwegen (SS). Het station kreeg een tijdelijk emplacement ongeveer ten zuidwesten van het huidige station. Op dat moment werd een tijdelijk stationsgebouw geplaatst. In 1883 startte de bouw van het definitieve emplacement ten noorden en ten oosten van het tijdelijke emplacement. Kesteren kreeg zelfs een klein locdepot met locomotievenloods met draaischijf.

Ook werden de sporen aangelegd van de spoorlijn Kesteren - Amersfoort die aan moesten sluiten op de Betuwelijn. De aansluiting op de Betuwelijn vanuit Amersfoort raakte vertraagd omdat onzeker was wie de spoorlijn tussen Amersfoort en Kesteren zou gaan exploiteren. Op het moment dat besloten werd dat de HIJSM de exploitatie van de spoorlijn Amersfoort-Kesteren voor haar rekening zou nemen werd een scheiding van het emplacement aangebracht door een afrastering. De lijn naar Amersfoort werd uiteindelijk in 1886 geopend. De HIJSM kreeg een eigen station door plaatsing van een hulpstationsgebouw. Nadat het station van Kesteren werd opgeleverd ging alles over naar het nieuwe en huidige gebouw.

Station Kesteren was een vorkstation, het gebouw stond in de 'oksel' van de splitsing van de twee spoorlijnen. De HIJSM en de SS hadden ieder hun eigen helft. De ene helft was gelijk met de ander helft, nagenoeg symmetrisch.

In de laatste maanden van de Tweede Wereldoorlog zijn het station en bijbehorende terreinen en gebouwen zwaar beschadigd door de aanhoudende gevechten in het gebied. Er zijn in de oostgevel nog sporen te zien van granaatscherven. De noordelijke stationswachterswoning is hier gesneuveld.

Na de oorlog werd de treindienst met Rhenen, Veenendaal en Amersfoort niet meer hervat, omdat de Rijnbrug bij Rhenen te zwaar beschadigd was om te repareren. Het noordelijke emplacement raakte steeds meer in verval. Af en toe werden enkele sporen en wissels opgeruimd. Seinhuis I aan Amersfoortse zijde werd overbodig en verdween. In 1960 en 1961 werden de verhoogde losplaatsen en de locloods en de goederenloods gesloopt.

In de nacht van 24 op 25 maart 1963 ontstond er een enorme brand op het station van Kesteren waardoor een groot deel van het stationsgebouw afbrandde. Het station werd na de brand slechts deels hersteld waardoor een groot deel van het stationsgebouw en stationskap zijn verdwenen. Op 22 februari 1966 werd het stationsgebouw weer volledig in gebruik genomen.

In 1969 werd een spooraansluiting gelegd naar Recticel B.V. In 1979 is het Engels wissel 16 bij de samenloop van de hoofdsporen naar Tiel en Rhenen weggenomen. Eind jaren tachtig werd op de gehele Betuwelijn tussen Tiel en Elst de klassieke beveiliging verruild voor automatisch blokstelsel. Eind jaren negentig werden assentellers in de beveiliging opgenomen om met licht materieel te kunnen rijden. De treindienstleiding vond voortaan plaats vanuit Arnhem. Het emplacement van Tiel werd door de CVL-post Arnhem voor de lokale goederentreinen nog bediend. De seinhuizen zijn afgebroken.

Vanwege het teruglopende goederenvervoer in o.a. Kesteren en Tiel heeft Railion in 2004 besloten om de Betuwe vanuit het UnitCargo-netwerk niet meer te bedienen. Hierdoor verviel het laatste goederenvervoer in Kesteren, namelijk dat bij Recticel en Den Hartigh. De bedrijfsaansluiting van Recticel, die gelijk ten westen van de voormalige aansluiting naar Amersfoort aftakte, is inmiddels voor een groot deel verwijderd.

Alleen post T bleef bewaard en doet nu dienst als seinhuis op het emplacement van de museumstoomtram Hoorn-Medemblik.

Emplacement en seinstelsel

Het oude seinhuis van station Kesteren dat nu op het emplacement van de museumstoomtram Hoorn - Medemblik in Hoorn staat, mei 2006

In 1889 werden aan de oostzijde van het emplacement en station de wissels 1, 2, 3 en 4 aangelegd waardoor het mogelijk werd doorgaande treinen te laten rijden vanuit Amersfoort naar Nijmegen. Er werden seinen bijgeplaatst waarvan er één werd bediend door de HSM en de andere door de SS vanuit een nieuw seinhuisje bij deze wissels. Aan de Amersfoortse zijde werd een verhoogde losplaats aangelegd.

In 1890 kwam de Betuwelijn bij herverdeling van de door de Staat aangelegde spoorlijnen in handen van de HIJSM. Nadat de Staatsspoorwegen waren vertrokken kwam het complete station en seininrichtingen in handen van de HIJSM. Nu had de HIJSM vrij spel om het hele stationsgebied naar haar eigen wensen en smaak in te richten voor de complete exploitatie van de Betuwelijn en de spoorlijn Amersfoort-Kesteren. In 1891 werd het emplacement enorm gewijzigd. Er kwamen nieuwe seinhuizen bij om de complete stationsbeveiliging te bedienen en de blokbeveiligingen met Rhenen, Tiel en met Dodewaard te huisvesten. De overbodige wissels 1, 2, 3 en 4 die toen waren aangelegd konden na de wijziging worden verwijderd. In 1912 werden de boogstralen aan de oostzijde vergroot om hogere snelheden van sneltreinen mogelijk te maken.

Ook had Kesteren een uitgebreid seinwezen. Seinhuis Post T bevond zich mogelijk op het middenperron waar de treindienstleider was gezeteld. Er kwam een seinhuis aan Nijmeegse zijde op km 20.630 (Post II). Bij woning 21 aan de zijde Tiel stond post III, deze werd in 1957 vervangen door een nieuw seinhuis. Seinhuis III had mogelijk de vensters van blokstelsel A op het bloktoestel en Seinhuis II aan Nijmeegse zijde de blokvensters van Blokstelsel II of III. Van Post I aan Amersfoortse zijde is het zeker dat daar de vensters van blokstelsel II op zaten. Post T had alle spoorbezettingsvensters en toestemmingsvensters ter communicatie met de seinhuizen. Kesteren bezat uitrijseinen en de inrijseinen waren aan Tielse zijde geplaatst op een bordes met vertakkingsseinen voorzien van een zwaluwstaart. Van de overige inrijseinen is tot heden geen informatie. Hierna zijn geen opzienbarende wijzigingen rond het station meer uitgevoerd.

Heden

Het laatste bestaande stukje van het spoor richting Rhenen

Aan de nu nog gebruikte zuidzijde stoppen de treinen van Arriva tussen Tiel en Arnhem. Deze sporen hebben de nummers 3 en 4, dat komt door de niet meer gebruikte sporen 1 en 2 aan de andere zijde van het station.

Aan de noordzijde van het stationsgebouw, aan de zijde van perron 1 en 2, ligt de oude spoorlijn die oorspronkelijk met een spoorbrug over de Nederrijn doorliep naar Rhenen en vandaar verder over de Veenendaallijn in de richting van Amersfoort. De brug is in de Tweede Wereldoorlog verwoest waarna er geen spoorverkeer meer plaatsvond richting Rhenen. Het station heette tussen 1945 en 1981 Kesteren-Rhenen, want er was wel een brug voor het wegverkeer. Toen in 1981 het station Rhenen heropend werd, is de naam teruggedraaid naar Kesteren.

Regelmatig is er vanuit de provincie Utrecht sprake van het herbouwen van de spoorbrug en daarmee heropenen van de spoorverbinding Kesteren-Rhenen. Door het betwijfelde rendement van de nieuwe verbinding is dit vooralsnog zeer onzeker. De gemeente Neder-Betuwe heeft meegedeeld dat zij meer ziet in een goede busdienst dan de herbouw van de spoorlijn, onder meer vanwege de financiële risico's.

Reizigerstreinen

Er hebben op Kesteren vele reizigerstreinen gestopt in de richting Dordrecht, Utrecht via Geldermalsen, naar Amersfoort en Amsterdam, Arnhem en via Nijmegen naar Kleef, Roermond en Maastricht.

In de jaren 70 reden de rode Blauwe Engelen van het type DE1 en DE2 vanuit Utrecht CS naar Tiel en verder om en om naar Arnhem of Nijmegen.

In de jaren 80 reden voornamelijk de gele verbouwde DE2-stellen tussen Utrecht CS en Arnhem. De treindienst werd in Tiel geknipt nadat ook het traject Tiel-Geldermalsen, vanaf 1978, onder de draad kwam. Eind jaren 80 kwamen de slagen naar Nijmegen te vervallen.

Jaren negentig

In de jaren negentig bleef de dienstregeling ongewijzigd, inmiddels waren ook de treinstellen van het type Plan U-DE3 op deze lijn te zien ter vervanging van de DE2. Er werd elk uur tussen Arnhem Velperpoort en Tiel gependeld en in de avonduren werd de treindienst vervangen door een NS-busdienst. Na instroom van de DM'90-stellen en het ombouwen van de ATB-NG op de Betuwelijn verdwenen ook de treinstellen Plan U. Kesteren had een uurdienst met Tiel en een uurdienst met Arnhem.

Heden

De exploitatie van Oostelijke Betuwelijn is voor het reizigersvervoer overgedragen aan de provincie Gelderland. Deze besteedde de spoorlijn aan. NS Reizigers had geen interesse meer in de exploitatie van de lijn en andere vervoerders hebben er mogelijk geen brood in gezien. Syntus kreeg als enige belangstellende de concessie toegewezen. Per 1 april 2005 reed Syntus met de treinstellen LINT en Buffel en Kesteren was 's avonds weer per trein te bereiken. Per 9 december 2012 nam Arriva de exploitatie over.

Serie Treinsoort Route Bijzonderheden
31100 Stoptrein (Arriva) Arnhem CentraalElstKesterenTiel Stopt niet te Arnhem Zuid. In de daluren eenmaal per uur Elst - Tiel.

Afbeeldingen

Externe link


Monumenten in de buurt van Station Kesteren in Kesteren

Woonhuis met dienstruimten

Stationsstraat 38
Kesteren (Gemeente Neder Betuwe)
Omschrijving Het aan de zuidzijde van het stationsplein gelegen bijzonder rijk uitgevoerde schilderachtige voormalige WOONHUIS van de stati..

Tranformatorhuisje

Stationsstraat 15
Kesteren (Gemeente Neder Betuwe)
Inleiding Groot dubbel TRANSFORMATORHUIS (type G4R) gebouwd in ca.1922 in opdracht van de P.G.E.M. waarschijnlijk naar ontwerp van G.VERSTE..

Hofstede 'De hoorn'

Boveneindsestraat 15
Kesteren (Gemeente Neder Betuwe)
Hofstede "De Hoorn". BOERDERIJ van het Betuwse type, waarvan woonhuis en stal samen een T-vormige plattegrond vormen, midden 19e eeuw. Het w..

Hervormde Kerk vanwege inventaris

Kerkstraat 4
Kesteren (Gemeente Neder Betuwe)
De Hervormde Kerk vanwege een eikehouten preekstoel, tweede kwart 17e eeuw met koperen lezenaar en doopbekkenarm; een 17e eeuwse kaarsenkroo..

Toren der hervormde kerk

Kerkstraat 6
Kesteren (Gemeente Neder Betuwe)
Toren der Herv. Kerk. Na oorlogsschade gerestaureerde toren, waarschijnlijk 14e eeuw, waarvan de klokkeverdieping bakstenen lisenen en gekop..

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)